Problem med hyra av parkering

Lyssna

När du hyr parkeringsplats gäller inte konsumentlagstiftningen. Det är olika regler som gäller beroende på vilken typ av parkeringsplats du hyr.

Innan du läser

När du hyr en parkeringsplats är du i lagens mening hyresgäst eller arrendator, inte konsument. Det innebär att det är jordabalkens regler om lokalhyra eller lägenhetsarrende som gäller – inte konsumentlagstiftningen som är Hallå Konsuments huvudområde.

Läs mer om hyra och arrende på Sveriges Domstolars webbplats

Vad gäller för hyra av parkering

När du hyr en parkeringsplats utomhus eller en carport som saknar väggar och dörr, är det ett så kallat lägenhetsarrende. Då gäller Jordabalkens regler för lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende är en form av upplåtelse av mark. Upplåtaren av parkeringsplatsen kallas "jordägare" och du som hyr/arrenderar parkeringen kallas "arrendator”.

Reglerna om lägenhetsarrende på Sveriges domstolars webbplats

Om du hyr en parkeringsplats kan du ångra köpet inom 14 dagar. Detta förutsätter dock att:

  • du har ingått avtalet på distans
  • du har ingått avtalet som privatperson
  • du hyr av ett företag.

Vad är ett distansavtal?

Med distansavtal menas att du exempelvis har ingått avtalet via nätet eller över telefon. Har du ingått avtalet på plats på parkeringen, eller hos företaget, har du ingen ångerrätt eftersom du då inte har ingått avtalet på distans.

Företaget kan ha rätt till ersättning

Om du har använt parkeringen innan du har meddelat företaget att du vill utnyttja ångerrätten kan företaget ha rätt till ersättning för den tid som du hunnit använda parkeringsplatsen. Det är alltså inte säkert att du kan kräva tillbaka hela betalningen om du utnyttjar ångerrätten.

Behöver du hjälp att tolka ett hyresavtal för parkering kan du ibland få stöd av konsumentvägledningen i din kommun.

Sök kommunal konsumentvägledning

Behöver du ytterligare hjälp att förstå lagstiftningen för lägenhetsarrende kan en idé vara att anlita en jurist.

Hyres- och arrendenämnden kan medla och vara skiljenämnd om du och jordägaren, det vill säga upplåtaren av parkeringsplatsen, inte kommer överens. De prövar däremot inga tvister om lägenhetsarrende. För att få en tvist prövad får du vända dig till domstol.

Du kan läsa mer om lägenhetsarrende på Sveriges Domstolars webbplats

Om tvisten ska prövas är det bra att undersöka om du har något rättskydd i din hemförsäkring och vad det i sådant fall omfattar.

Läs mer om rättskyddet i hemförsäkringen på webbplatsen Konsumenternas.se

Om du och hyresvärden inte är överens kan du börja med att undersöka hyresavtalet. Behöver du hjälp att tolka ett hyresavtal kan du ibland få stöd av konsumentvägledningen i din kommun.

Sök kommunal konsumentvägledning

Är du och hyresvärden inte överens om innehållet i avtalet kan du få tvisten prövad:

  • Om du och hyresvärden inte kommer överens om innehållet i hyresavtalet, till exempel hyresvillkoren, kan du vända dig till domstol.
  • Om du och hyresvärden har en tvist om hyreshöjning, överlåtelse eller uppsägning, kan du vända dig till hyres- och arrendenämnden för en bedömning. Om du inte håller med om deras bedömning kan du överklaga till Svea Hovrätt.
  • Om du och hyresvärden har en tvist som rör ångerrätten, krav på betalning eller ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Läs mer om tvistlösning i domstol

Läs hur det går till i hyres- och arrendenämnderna

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2022