Problem med hyra av parkering

När du hyr parkeringsplats gäller olika regler. Dels ses du som hyresgäst eller arrendator och jordabalkens regler om lokalhyra eller lägenhetsarrende gäller kring bland annat hyrestid och uppsägning. Du ses även som konsument på så sätt att Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler reglerar dina möjligheter att ångra avtalet.

Tänk på det här

  • Hyr du ett garage gäller hyreslagen.

  • Hyr du en parkering utomhus gäller Jordabalken.

  • Du kan ha ångerrätt om du ingått avtalet på distans.

Vad gäller för hyra av parkering

Om du och hyresvärden inte är överens kan du börja med att undersöka hyresavtalet. Behöver du hjälp att tolka ett hyresavtal kan du ibland få stöd av konsumentvägledningen i din kommun.

Sök kommunal konsumentvägledning

Är du och hyresvärden inte överens om innehållet i avtalet kan du få tvisten prövad:

  • Om du och hyresvärden inte kommer överens om innehållet i hyresavtalet, till exempel hyresvillkoren, kan du vända dig till tingsrätten.
  • Om du och hyresvärden har en tvist om hyreshöjning, överlåtelse eller uppsägning, kan du vända dig till hyres- och arrendenämnden för en bedömning. Om du inte håller med om deras bedömning kan du överklaga till Svea Hovrätt.
  • Om du och hyresvärden har en tvist som rör ångerrätten, krav på betalning eller ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Läs mer om tvisten i domstol

Läs hur det går till i hyres- och arrendenämnderna

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

När du hyr en parkeringsplats utomhus eller en carport som saknar väggar och dörr, är det ett så kallat lägenhetsarrende. Då gäller Jordabalkens regler för lägenhetsarrende. Lägenhetsarrende är en form av upplåtelse av mark. Upplåtaren av parkeringsplatsen kallas "jordägare" och du som hyr/arrenderar parkeringen kallas "arrendator”.

Reglerna om lägenhetsarrende på Sveriges domstolars webbplats

Behöver du hjälp att tolka ett hyresavtal för parkering kan du ibland få stöd av konsumentvägledningen i din kommun.

Sök kommunal konsumentvägledning

Behöver du ytterligare hjälp att förstå lagstiftningen för lägenhetsarrende kan en idé vara att anlita en jurist.

Hyres- och arrendenämnden kan medla om du och upplåtaren av parkeringsplatsen inte kommer överens och båda går med på en medling. De prövar däremot inte den här sortens tvister. För att få en tvist prövad får du vända dig till tingsrätten

Du kan läsa mer om lägenhetsarrende på Sveriges Domstolars webbplats

Om tvisten ska prövas är det bra att undersöka om du har något rättskydd i din hemförsäkring och vad det i sådant fall omfattar.

Läs mer om rättskyddet i hemförsäkringen på webbplatsen Konsumenternas.se

Läs om tvistlösning i domstol

Om du och hyresvärden har en tvist som rör ångerrätten, krav på betalning eller ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats

Om du hyr en parkeringsplats kan du ångra köpet inom 14 dagar. Detta förutsätter dock att:

  • du har ingått avtalet på distans, till exempel på internet eller genom sms
  • du har ingått avtalet som privatperson
  • du hyr av ett företag.

Undantag från ångerrätten

Ett av undantagen gäller köp som görs med hjälp av en automat. Det innebär att du inte har någon ångerrätt när du köper en parkeringsbiljett via en automat.

Det finns även ett undantag när du köper en tjänst som har fullgjorts mot betalning om du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten fullgjorts.

Företaget kan ha rätt till ersättning

Om du har använt parkeringen innan du har meddelat företaget att du vill utnyttja ångerrätten kan företaget ha rätt till ersättning för den tid som du hunnit använda parkeringsplatsen. Det är alltså inte säkert att du kan kräva tillbaka hela betalningen om du utnyttjar ångerrätten.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2022