ROT-avdrag

Lyssna

När du anlitar en hantverkare kan du ha rätt att göra ett avdrag på arbetskostnaden genom att använda ROT-avdraget. För att du ska kunna göra ett sådant avdrag måste du och företaget ha avtalat om det.

Tänk på det här

  • Du kan bara kräva ROT-avdrag om du och företaget har kommit överens om det. 

  • Det är ditt ansvar att se till att du uppfyller kraven för att göra ROT-avdrag.

Läs mer om vad som gäller

När du anlitar ett företag för ROT-arbete kan du få skattereduktion, så kallat ROT-avdrag, för delar av arbetskostnaden. Material och övriga kostnader, såsom resekostnader, i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

ROT-arbeten är arbeten som görs för att förbättra en bostad. Dessa förbättringar kan till exempel bestå av att tapetsera om, bygga en altan eller dränera husgrunden. Det kan också vara vissa typer av installationer som medför en del byggarbete och där inventarier är fastmonterade i byggnaden, till exempel en värmepumpinstallation.

Bor du i en bostadsrätt kan du bara få rotavdrag för arbeten som utförs inne i din bostadsrätt. Du kan inte få avdrag för arbeten som ingår i föreningens ansvar eller som utförs utanför din bostad.

Är du osäker på om tjänsten omfattas av ROT-avdrag kan du kontakta Skatteverket och fråga.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats

Information från företaget

Företaget är skyldigt att informera dig om att det är du som konsument som får betala hela summan om ROT-avdraget inte beviljas. Om de inte har informerat dig, ska företaget stå för den del som ROT-avdraget skulle ha motsvarat.

Du kan få max 50 000 kronor i ROT-avdrag per år. Den summan kan bli lägre beroende på hur mycket du tjänar. Om du och företaget har avtalat om att du ska få göra ROT-avdrag men du redan har uppnått maxgränsen för vad du har rätt till, kan du inte göra något ytterligare avdrag.

Kombinerar du ROT- och RUT-avdrag är maxbeloppet för båda avdragen 75 000 kronor per år.

Företaget har rätt att ta ut en administrativ avgift för att ansöka om ROT-avdrag, men bara om ni har avtalat om det. Om företaget säger att ni har avtalat om en sådan avgift måste företaget kunna bevisa det.

Om du har fått en faktura med en avgift som du anser är felaktig kan du protestera mot den felaktiga delen. Skriv i så fall ett mejl till företaget där du förklarar varför du inte tänker betala. Du kan bara protestera mot den delen som är felaktig, resten av beloppet måste du betala.

Läs mer om hur du bestrider en faktura

Du kan bara göra ROT-avdrag om du och företaget har kommit överens om det innan arbetet påbörjades. Det är du som ska bevisa att ni har en sådan överenskommelse. Kan du inte bevisa att ni har kommit överens om att göra ROT-avdrag kan du inte kräva det i efterhand.

Om du och företaget har kommit överens om ROT-avdrag så har du också rätt till det, under förutsättning att du uppfyller Skatteverkets krav. Om företaget har glömt att ansöka om ROT-avdrag ska företaget själva stå för den kostnaden som ROT-avdraget skulle ha motsvarat.

Om företaget inte blir klara med arbetet inom den tid som ni avtalat om, så är de i så kallat dröjsmål. Om dröjsmålet, eller förseningen, gör att du får extra utgifter kan du kräva ersättning från företaget.

Det skulle exempelvis kunna vara så att du inte kan ansöka om eller kan beviljas ROT-avdrag för att arbetet dragit ut på tiden. Då kan du kräva ersättning från företaget för den summan som motsvarar ROT-avdraget.

Om det företag du har anlitat har gjort fel och du måste anlita ett annat företag för att färdigställa arbetet, kan du kräva ersättning för extra utgifter av företaget som gjort fel. Om det nya företaget kräver att du betalar ett högre pris för arbetet jämfört med vad det första företaget krävde, så kan du ha rätt att få tillbaka mellanskillnaden från företaget som gjorde fel.

Om du ansökt om ROT-avdrag i samband med att du anlitade det första företaget, så bör du även göra det när du anlitar det andra företaget. Du har nämligen en skyldighet att begränsa dina kostnader så gott det går när du anlitar ett nytt företag. Har du inte försökt att begränsa dina kostnader blir det svårare att kräva ersättning från företaget som gjort fel.

Om du redan har betalat för arbetet och företaget har skickat ansökan om ROT-avdrag till Skatteverket, finns det möjlighet att ändra ansökan i efterhand, så fördelningen av kostnaderna mellan dig och företaget blir rätt.

Kontakta Skatteverket för att få mer information om ROT-avdrag

Skatteverket är den myndighet som ansvarar för ROT-avdrag. Behöver du hjälp eller har frågor som rör ROT-avdrag kan du kontakta Skatteverket.

Här hittar du Skatteverkets kontaktuppgifter

Källa: Konsumentverket

Granskad: 22 februari 2022