Juridiska tjänster

Information om vad du kan göra om du är missnöjd med en advokat eller jurist som du har anlitat.

Missnöjd med juristen eller advokaten

Det är skillnad på jurister och advokater. Om du har en tvist med en jurist kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Men om du är missnöjd med en advokat du har anlitat ska du vända dig till Advokatsamfundet.

Innan du köper en juridisk tjänst

Det kan vara svårt och dyrt att gå till en jurist eller advokat för att få hjälp med en juridisk tjänst. Kolla alltid vilket rättsskydd du har via dina försäkringar eller ditt fackförbund innan du anlitar en jurist eller advokat.