Juridisk hjälp – tips när du ska anlita jurist eller advokat

Det kan vara svårt och dyrt att gå till en jurist eller advokat för att få hjälp med en juridisk tjänst. Kolla alltid vilket rättsskydd du har via dina försäkringar eller ditt fackförbund innan du anlitar en jurist eller advokat.

Tänk på det här

  • Kolla upp vilken juridisk hjälp du har rätt till via ditt försäkringsbolag.

  • Är du fackligt ansluten kan du även få viss hjälp från föreningens jurister. Kontakta din fackförening för mer information.

  • Kolla upp vad tjänsten kostar innan du beställer den.

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns olika situationer i livet då du kan behöva juridisk rådgivning och därför behöver vända dig till en jurist eller advokat. Det kan till exempel handla om att du gift dig, skilt dig eller drabbats av ett dödsfall i familjen. Det kan också handla om att skriva ett avtal av något slag eller att hantera en tvist du har med en annan person eller ett företag.

När du får ett behov av juridisk hjälp kan det hända att du har möjlighet att få stöd via någon av dina försäkringar. I många hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i båt- och bilförsäkringar ingår rättsskydd. Det innebär att du får hjälp att betala juridisk experthjälp i en tvist.

Kontakta ditt försäkringsbolag för att få mer information om vad din försäkring täcker och hur det går till att få rättsskydd.

Är du med i ett fackförbund kan du ha rätt till juridiskt stöd som en del i ditt medlemskap. Facket kan hjälpa dig med frågor som rör ditt arbete på något sätt. Kontakta ditt fackförbund och kolla vad ditt medlemskap ger dig rätt till.

Priset för juridisk hjälp varierar så det är bra att jämföra priset från byråer och andra som säljer juridiska tjänster. Det vanligaste är att du betalar per timme, men det finns även de som erbjuder fast pris för tjänsten.

Läs alltid avtalet eller offerten från juristbyrån eller advokaten noga innan du skriver under. Då minskar risken att ni hamnar i en tvist om priset.

Fråga juristen eller advokaten om det är något i avtalet du inte förstår. Det är många konsumenter som tycker att språk och detaljer kan vara svåra att förstå.

Du bör också kolla om avtalet tar upp vad som gäller om du vill dra sig ur avtalet. Det kan bero både på juristens agerande och andra orsaker. Om du vill ha med det i avtalet och det saknas måste du säga till innan du skriver under.

Titeln jurist brukar betyda att personen har avlagt juristexamen. Men vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Det finns inte några särskilda krav på utbildning eller erfarenhet för att erbjuda juridisk rådgivning i Sverige.

Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Kraven för att bli antagen är höga. Förutom en lång utbildning, avslutad med en juristexamen krävs minst tre års erfarenhet av kvalificerat, juridiskt arbete.

Advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed. Grunden för god advokatsed finns i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 16 februari 2024