Problem med bilvärdering

Att värdera bilen på nätet kan vara ett snabbt sätt att få en uppskattning av värdet på bilen. Men det är lätt att bli lurad. Något du tror är gratis kan visa sig kosta mycket pengar.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Bilvärdering online – tänk på det här

 • Betala inte fakturan för en bilvärdering du inte beställt. Protestera istället mot fakturan. 

 • För att företaget ska kunna ta betalt för tjänsten ska det ha framkommit att den kostar pengar.

Dina rättigheter som konsument

Du har vanligtvis 14 dagars ångerrätt när du ingår ett avtal på nätet. Men det finns vissa undantag.

Har du avsagt dig ångerrätten?

Vissa bilvärderingsföretag menar att du har avsagt dig ångerrätten när du gjort din beställning. Men för att du ska kunna avsäga dig din ångerrätt måste företaget dels ha gett dig information om:

 • att du har ångerrätt och villkoren för den
 • den tid du har på dig att ångra köpet
 • hur du ångrar köpet
 • var det finns en blankett du kan använda för att ångra köpet.

Det krävs även en aktiv åtgärd från dig för att du ska avtala bort ångerrätten. Det är inte tillräckligt att skriva i villkoren att du inte har någon ångerrätt, utan det krävs att du till exempel bockar i en särskild ruta där du frånsäger dig rätten att ångra tjänsten. Företaget har bevisbördan och behöver kunna styrka att du godkänt att du inte har någon ångerrätt.

Mer om ångerrätten och hur du använder den

Har du inte beställt någon bilvärdering? Då har du inte ingått ett avtal med företaget. Du är därför inte skyldig att betala något.

Har du fått en faktura ska du bestrida fakturan, alltså protestera mot den. Meddela företaget skriftligen att du inte kommer betala och varför. Hänvisa till att du inte beställt något.

Det är viktigt att du kan bevisa att du bestridit fakturan. Spara mejlet eller ta en kopia om du skickar brev.

Håller inte företaget med dig är det upp till dem att driva ärendet i domstol och bevisa att du faktiskt gjort en beställning. 

Mer om att bestrida en felaktig faktura

Framgick det inte tydligt att bilvärderingen kostade pengar? Då kan du bestrida om du får en faktura, alltså protestera mot fakturan.

Enligt prisinformationslagen ska det tydligt framgå om tjänsten kostar pengar. Vid bedömning om priset framgått tydligt tas det hänsyn till:

 • typsnitt
 • färg
 • teckenstorlek.

Meddela företaget skriftligen att du inte kommer betala och varför. Det är viktigt att du kan bevisa att du bestridit fakturan. Spara därför mejlet eller ta en kopia om du skickar brev.

Håller företaget inte med dig är det upp till dem att driva ärendet i domstol och bevisa att du fick information om priset när du beställde. 

Mer om att bestrida en felaktig faktura

Har du fått ett inkassokrav och tidigare redan bestridit fakturan till bilvärderingsföretaget? Då ska du bestrida även till inkassobolaget. Du kan använda samma meddelande som du skickade till bilvärderingsföretaget.

Mer om hur du bestrider en faktura

Har du sparat skärmdumpar på din beställning? Då kan du kolla om det finns information om att värderingen kostar pengar i direkt anslutning till beställningsknappen. Saknas den informationen kan inte företaget binda dig vid beställningen.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: KonsumentverketKonsument Europa

Granskad: 18 december 2023

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.