Problem med bilvärderingstjänst

Lyssna

Att göra en bilvärdering på nätet kan vara ett snabbt sätt att få en prisuppskattning på en bil, men det är lätt att bli lurad. Något du tror är gratis kan visa sig kosta mycket pengar.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Tänk på det här

  • Du har rätt att ångra en bilvärdering inom 14 dagar. Meddela företaget skriftligt. 

  • Betala inte fakturan för en bilvärdering du inte beställt – protestera mot fakturan. 

  • Om du har tagit en skärmdump på beställningsknappen och det saknas information om kostnad för tjänsten så kan inte säljaren binda dig vid beställningen. 

Dina rättigheter som konsument

När du beställer en bilvärdering på nätet har du 14 dagar på dig att ångra köpet. Dagarna räknas från det datum du gjorde beställningen. Det finns vissa undantag från ångerrätten, till exempel om det gäller en tjänst som fullgörs i samband med beställningen.

Du måste uttryckligen samtycka till att du inte har ångerrätt

För att undantaget ska vara aktuellt krävs det att du uttryckligen samtycker till att inte kunna ångra avtalet.

Att uttryckligen samtycka förutsätter en aktiv åtgärd från dig. Det är inte tillräckligt att skriva i villkoren att du inte har någon ångerrätt utan det krävs att du agerar aktivt, till exempel genom att bocka i en särskild ruta där du frånsäger dig rätten att ångra tjänsten. Företaget ska kunna bevisa att du uttryckligen har godkänt att inte ha någon ångerrätt.

Läs mer om ångerrätten och hur du utnyttjar den

Företaget ska alltid ge dig information om din ångerrätt. Läs mer under rubriken "Företaget måste informera om ångerrätten"

Vissa bilvärderingsföretag menar att du har avsagt dig ångerrätten när du gjort din beställning. Men för att för att du ska kunna avsäga dig din ångerrätt måste företaget först ha gett dig information om:

  • Att du har ångerrätt och villkoren för den
  • Den tid du har på dig att ångra köpet
  • Hur du ångrar köpet
  • Var det finns en blankett du kan använda för att ångra köpet

Det krävs att du har fått informationen för att du ska kunna avsäga dig din ångerrätt.

Läs mer om ångerrätten och hur du utnyttjar den

Om du får en faktura för en bilvärdering som du inte har beställt ska du bestrida den, det vill säga protestera mot den. Meddela företaget skriftligen att du inte kommer betala och varför. Det är viktigt att du kan bevisa att du har bestridit fakturan. Spar därför mejlet eller ta kopia på brevet du skickar.

Om du inte har beställt någon bilvärdering så har du inte ingått ett avtal med företaget och är därför inte skyldig att betala något. Det är viktigt att du protesterar mot fakturan med hänvisning till att du inte beställt något. Om företaget inte godtar det är det upp till dem att driva ärendet i domstol och bevisa att du faktiskt har gjort en beställning. 

Läs mer om att bestrida en felaktig faktura

Om du har fått ett inkassokrav och du tidigare har bestridit fakturan till bilvärderingsföretaget, ska du bestrida även till inkassobolaget. Det går bra att använda samma meddelande som du skickade till bilvärderingsföretaget.

Läs mer om hur du bestrider

Om du har sparat skärmdumpar på din beställning kan du kontrollera om det finns information om att värderingen kostar pengar i direkt anslutning till beställningsknappen. Om den informationen saknas kan inte säljaren binda dig vid beställningen.

När du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden)
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: KonsumentverketECC Sverige

Granskad: 8 maj 2020

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.