Inställd eller avbruten paketresa

Blir din paketresa inställd eller avbruten har du rättigheter enligt paketreselagen. Du kan ha rätt att få pengarna tillbaka eller ett prisavdrag.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Inställd paketresa – tänk på det här

 • En paketresa kan ställas in om det är för få bokningar eller på grund av extraordinära händelser. 

 • Du ska få pengarna tillbaka om arrangören ställer in hela resan. 

 • Om resan avbryts efter att den startat kan du begära att få prisavdrag för det du gått miste om. Det vill säga att du får tillbaka en del av summan du betalat.

Det här gäller för dig som konsument

Arrangören får ställa in paketresan om det är för få resenärer som bokat resan. Arrangören måste ange i bokningsvillkoren vad som är minsta antal för att genomföra resan. Dessutom måste arrangören meddela i tid om resan ställs in.

Resan får inte ställas in senare än:

 • 20 dagar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat längre än 6 dagar
 • 7 dagar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat mellan 2 och 6 dagar
 • 48 timmar innan resan skulle ha påbörjats, om den skulle ha varat kortare än 2 dagar

Arrangören får också ställa in resan, om den inte kan genomföras på grund av extraordinära omständigheter. Det kan exempelvis vara naturkatastrofer, krig eller utbrott av en allvarlig sjukdom på resmålet. Arrangören ska då så snart som möjligt informera om att resan ställs in.

Om en paketresa du köpt blir inställd har du alltid rätt att få pengarna tillbaka. Kontakta researrangören, gärna skriftligen via mejl, och be dem göra en återbetalning. Du har rätt att få pengarna inom 14 dagar från det att paketresan ställdes in.

Om återbetalningen dröjer

Om du och arrangören är överens om att arrangören ska betala tillbaka dina pengar, men de ändå inte gör det och du tycker att återbetalningen har tagit alldeles för lång tid, kan du ta hjälp av Kronofogden genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Det är ett sätt att få hjälp med att få betalt. Kontakta Kronofogden för mer information om hur det går till och vad det kostar att ansöka om ett betalningsföreläggande.

Du hittar Kronofogdens kontaktinformation på deras webbplats

Om du har betalat resan med kreditkort eller faktura

Har du betalat resan med ett kreditkort skyddas du av konsumentkreditlagen och då finns möjligheten att kräva återbetalning från kreditgivaren (banken) om företaget inte betalar tillbaka. Samma sak gäller om du har betalat genom faktura, eftersom det också är en typ av kredit. Ta kontakt med kreditgivaren och förklara att du vill använda dig av invändningsrätten i konsumentkreditlagen.

Om din paketresa ställs in eller avbryts för att researrangören har gått i konkurs, kan du få ersättning via resegarantin hos Kammarkollegiet.

Ansök om ersättning ur resegarantin hos Kammarkollegiet

Läs mer om paketresearrangör i konkurs

Om arrangören beslutar att avbryta din resa kan du begära att få prisavdrag. Det vill säga att du får tillbaka en del av summan du betalat. Kontakta researrangören och berätta varför du vill ha pengar tillbaka. Redovisa tydligt hur resan har avbrutits.

Den summa du får tillbaka ska vara rimlig i förhållande till hur stor del av resan som inte kunde uppfyllas. Om hela syftet med resan gått förlorat kan du ha rätt till full återbetalning.

Om paketresan avbryts ska researrangören ordna en likvärdig hemresa, utan kostnad för dig. Det gäller oavsett orsaken till att resan avbröts. Detta gäller om transporten hem ingick i din paketresa. Blir din hemresa uppskjuten till ett senare datum, ska paketresearrangören ordna ett boende åt dig fram till hemresan.

Det kan finnas en begränsning i hur många nätter de måste ordna med boende till dig:

 • Om en flygresa eller en tågresa som ingår i din paketresa har ställts in finns det ingen begränsning i hur många nätter arrangören måste ordna med boende.
 • Om en båtresa som ingår i din paketresa ställts in behöver arrangören bara ordna boende i tre nätter.
 • Om det inte ingår någon transport överhuvudtaget behöver arrangören bara ordna boende i tre nätter.

Skulle du behöva boende längre än så kan du vända dig till ditt försäkringsbolag och undersöka dina möjligheter att få ersättning för fler nätter.

Dessa begränsningar på tre nätter gäller inte för dig som har särskilda behov på grund av att du exempelvis

 • har nedsatt rörlighet
 • är underårig och reser ensam
 • är gravid.

Men det är under förutsättning att du har meddelat dina särskilda behov senast 48 timmar före paketresan påbörjades.

Kommer du och arrangören inte överens om vad som gäller kan du ha möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och företag. 

ARN har en värdegräns för resor på 1000 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 1000 kronor. 

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 15 februari 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.