Inför att anlita hantverkare

Lyssna

När du anlitar en hantverkare för att till exempel renovera hemma skyddas du av konsumenttjänstlagen. Lagen säger bland annat att hantverkaren är skyldig att utföra arbetet på ett fackmässigt sätt.

Innan du läser

Är du oense med en hantverkare som du har anlitat? Läs om problem med hantverkare

Tänk på det här

 • När du anlitar en hantverkare gäller konsumenttjänstlagen. Hantverkaren ska enligt lagen utföra sitt arbete på ett fackmässigt sätt.

 • För vissa arbeten i din bostad har du rätt att klaga på fel i upp till tio år. 

 • En del arbeten får du enligt lag inte göra själv. Om du utför el- och VVS-arbeten själv kan det bli försäkringsproblem om det uppstår en skada. 

 • Det är viktigt med skriftliga avtal. Se till att pris, vad som ska göras och när arbetet ska vara klart finns i skrift. Länk till färdiga mallar och avtal hittar du längre ned på sidan. 

 • Har du fått ett fast pris gäller det priset och får inte överstigas. Har du fått ett ungefärligt pris får det max överstigas med 15 procent om inte annat framgår av avtalet.  

Video title

Steg för steg: Så lyckas du med hantverksköpet

Se till att det alltid finns ett skriftligt avtal för arbetet. Om du är missnöjd med hantverkarens arbete är det lättare för dig att klaga och få rätt om er överenskommelse finns i skrift.

I avtalet skriver ni ner vilket arbete som ska utföras, när det ska vara klart och till vilket pris. Skriv även med hur eventuella tilläggsarbeten ska hanteras och betalas.

För att underlätta både för dig och hantverkaren har Konsumentverket i samarbete med branschen tagit fram två avtalsmallar, Hantverkarformuläret och ABS.

Hantverkarformuläret används främst vid reparations- och ombyggnadsarbeten. Tänk på att ju större jobb du vill att hantverkaren ska utföra, desto viktigare är det med en skriftlig överenskommelse.

ABS används vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus.

Hantverkarformuläret

Entreprenadkontrakt ABS 18

Kontrollera om hantverkaren har skulder genom att kontakta Kronofogden eller Skatteverket.

Om hantverkaren har skulder eller dålig ekonomi finns risken att hantverkaren går i konkurs innan arbetet är klart eller kort därefter. Konsumenttjänstlagen ger dig rätt att klaga på fel i arbetet i upp till tio år. Men om hantverkaren går i konkurs finns ingen att rikta kraven mot och du hamnar i en dålig sits.

Be hantverkaren om försäkringsbevis som styrker att hen är försäkrad och be om intyg på att hen är behörig om det krävs särskild behörighet för arbetet.

Be hantverkaren om referenser till tidigare kunder. Ta kontakt med referenspersonerna och be att få höra om deras erfarenheter.

Du kan också höra om det finns möjlighet att komma hem till dem och titta på arbetet som hantverkaren har gjort. Det är ett bra tillfälle att se vad du tycker om arbetet, samtidigt som du har chansen att fråga referenspersonerna om de är nöjda.

Ännu bättre är att hitta personer som inte hantverkaren själv har tipsat om. Fråga gärna runt bland vänner och bekanta, eller på forum och diskussionstrådar på nätet.

Ta in offerter från flera olika hantverkare innan du bestämmer dig för vem du ska anlita. Låt inte enbart priset styra, det är viktigt att du hittar en hantverkare som är duktig på just det arbete som du vill få utfört.

Var tydlig med vad uppdraget gäller, skriv ned allt du vill få utfört och vilka önskemål och krav du har. Be sedan hantverkaren återkoppla om vad som är möjligt och inte. Tydlig kommunikation innan arbetet påbörjas gör det lättare för dig att bedöma om hantverkaren, hantverkarens kunskaper och priset kan motsvara dina förväntningar.

Kan hantverkaren ta betalt för en offert?

Om du och hantverkaren inte har kommit överens om något pris ska du normalt sett betala vad som är rimligt i förhållande till tjänsten som utförts. I lagen finns dock ett undantag från denna huvudregel.

Undantaget gäller när företaget ska göra en "förberedande undersökning för att utreda omfattningen av eller kostnaden för en tjänst" – exempelvis för att kunna lämna en offert. Bestämmelsen säger att du inte är skyldig att betala för en sådan undersökning, om du på grund av sedvana inom branschen eller av någon annan anledning hade kunnat anta att undersökningen skulle göras kostnadsfritt.

Det är viktigt att känna till att bestämmelsen går att avtala bort. Har företaget redan innan sagt att de tar betalt för offerten är det alltså okej.

Innan arbetet påbörjas är det viktigt att ni är överens om hur och när arbetet ska betalas. Ska det vara ett fast, ungefärligt eller ett löpande pris? Moms ska alltid ingå i prisuppgiften du får från hantverkaren.

 • Har du fått ett fast pris gäller det priset och får inte överstigas.

 • Har du fått ett ungefärligt pris får det överstigas med max 15 procent om inte annat framgår av avtalet.

 • Om du accepterar ett löpande pris betalar du ett timpris för de antal timmar som hantverkaren arbetar.

Glöm inte bort att prata om vem som står för material, resor och städning.

Kom inte överens med en hantverkare om att betala i förskott. Att betala först när arbetet är färdigt fungerar som en säkerhet för dig.

Om det är fel på arbetet som har utförts har du rätt att hålla inne betalning som säkerhet för att felen rättas till. Du kan hålla inne en så stor summa som det kostar att rätta till felen.

Du har också rätt att hålla inne betalning om arbetet inte utförs i överenskommen tid.

Tänk på att du alltid måste betala för det arbete som är utfört och korrekt.

Du kan göra ROT-avdrag för hantverkarens arbetskostnad om hantverkaren har F-skattsedel. Men det är ingen skyldighet att erbjuda ROT-avdrag. Det är därför viktigt att avtala om avdraget innan arbetet påbörjas. Se till att det framgår i avtalet att det ska göras ROT-avdrag på arbetet. Du kan inte kräva avdrag i efterhand.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverkets webbsida

Hantverkaren ska utföra tjänsten fackmässigt. Det betyder att arbetet ska utföras på ett sätt som normalt förväntas av en professionell yrkesperson.

Hantverkaren ska visa dig omsorg, alltså ställa sin sakkunskap och yrkeserfarenhet till ditt förfogande. Hen får till exempel inte välja ett onödigt dyrt sätt att göra jobbet på.

Hantverkaren ska också ge dig råd om förberedande arbeten som du själv kan göra och informera dig om vad som krävs för att skydda det utförda arbetet mot skador.

Om en tjänst inte är till ekonomisk nytta för dig, eller om tjänsten som du vill ha utförd är olämplig av någon anledning, är hantverkaren skyldig att avråda dig från att få den utförd. Ett riktmärke är att en reparation som kostar hälften eller mer av marknadsvärdet av det föremål som ska repareras inte är till ekonomisk nytta.

Elinstallatör är ett reglerat yrke och det betyder att elinstallatören behöver ha auktorisation. Elinstallationsföretag som utför arbete på annans anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Det är även Elsäkerhetsverket som ansvarar för tillsynen av elinstallationsföretag och elinstallatörer.

Läs mer och kontrollera företaget på Elsäkerhetsverkets webbplats

Att förnya och fräscha upp ditt hem behöver nödvändigtvis inte betyda att du river ut det gamla och köper nytt. Du kan spara både pengar och belastning på miljön genom att till exempel:  

 • Slipa ditt gamla trägolv i stället för att köpa nytt
 • Måla köksluckor och byta beslag istället för att köpa ny inredning
 • Köpa begagnad inredning via säljsidor på nätet eller byggåterbruk
Underhåll ditt hem och dina saker

Genom att sköta om och underhålla din bostad och dina saker håller material längre. Det betyder en mindre belastning på miljön och är oftast även positivt för din ekonomi.

Släng inte sådant du själv har tröttnat på. Det kan fortfarande komma till användning för någon annan. Försök att i första hand sälja eller skänka vidare.  Vissa kommuner kan ha tips på cirkulära tjänster genom till exempel Smarta kartan där du bland annat kan hyra verktyg och trädgårdsmaskiner.

Om företaget du anlitat för att utföra ett arbete på din egendom har gått i konkurs innan de hunnit påbörja arbetet, får du hålla inne med hela betalningen. Vid en konkurs kan du inte kräva att de ska fullgöra sin del av avtalet utan behöver ta in ett annat företag som utför tjänsten.

Läs mer om företag i konkurs här

Broschyren “Till dig som ska anlita bygghantverkare” tar upp allt du behöver tänka på när du ska anlita hantverkare - från det att du planerar arbetet till dess att det är färdigt.

Du hittar broschyren här.