Inför att anlita hantverkare

Lyssna

När du ska anlita en hantverkare för att exempelvis renovera hemma så skyddas du av konsumenttjänstlagen. Det innebär att du kan kräva att hantverkaren utför arbetet på ett fackmässigt sätt och med omsorg .

Innan du läser

Är du oense med en hantverkare som du har anlitat? Läs om problem med hantverkare

Tänk på det här

  • Om du anlitar en hantverkare har du ett lagstadgat skydd enligt konsumenttjänstlagen. Hantverkaren ska utföra sitt arbete på ett fackmässigt sätt.  

  • På vissa arbeten i din bostad har du rätt att klaga i upp till tio år. 

  • En del arbeten får du enligt lag inte göra själv. Om du skulle utföra el- och VVS-arbeten själv kan det bli försäkringsproblem om det skulle uppstå en skada. 

  • Det är viktigt med skriftliga avtal. Se till att pris, vad som ska göras och när det ska vara klart, finns på pränt. Länk till färdiga mallar hittar du längre ned på sidan. 

  • Har man ett fast pris gäller det priset och får inte överstigas. Ett ungefärligt pris får max överstigas med 15 procent om inte annat framgår av avtalet.  

Video title

Steg för steg: Så lyckas du med hantverksköpet

Se till att det alltid finns ett skriftligt avtal för arbetet. Om du är missnöjd med hantverkarens arbete är det lättare för dig att få rätt. I avtalet skriver ni ner vilket arbete som ska utföras, när det ska vara klart och till vilket pris. Skriv även hur tilläggsarbeten ska hanteras.

För att underlätta både för dig och hantverkaren har Konsumentverket i samarbete med branschen tagit fram två avtalsmallar, Hantverkarformuläret och ABS. Den senare används vid uppförande och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, inklusive fritidshus. Hantverkarformuläret används främst vid reparations- och ombyggnadsarbeten. Tänk på att ju större jobb du vill att hantverkaren ska utföra, desto viktigare är det med en skriftlig överenskommelse.

Hantverkarformuläret

Entreprenadkontrakt ABS 18

Kontrollera om hantverkaren har skulder genom att kontakta Kronofogden eller Skatteverket. Be hantverkaren om försäkringsbevis och intyg på att hen är behörig. Risken finns annars att hantverkaren går i konkurs innan arbetet hos dig är klart eller inom din reklamationstid. På vissa arbeten i din bostad ger konsumenttjänstlagen dig rätt att klaga i upp till tio år, men har hantverkaren hunnit gå i konkurs är den rätten inte så mycket värd.

Be hantverkaren om referenser till tidigare kunder. Ta kontakt med referenspersonerna och be att få komma hem till dem och titta på det arbete som hantverkaren eller hantverksfirman gjort. Det är ett bra tillfälle att se vad du tycker om arbetet, samtidigt som du har chansen att fråga referenspersonerna om de är nöjda. Ännu bättre är förstås att hitta personer som inte hantverkaren själv har tipsat om, kanske kan du fråga runt på forum och diskussionstrådar på internet, eller bland vänner och bekantas bekanta.

Ta in anbud från flera olika hantverkare innan du bestämmer dig för vilken du ska anlita. Låt inte alltid priset styra, det viktigaste är att du hittar en noggrann och erfaren hantverkare som kan motsvara dina förväntningar. Var tydlig med vad uppdraget gäller, skriv ned allt du kommer på och var så specifik du kan i samtliga delar.

Innan arbetet börjar är det viktigt att ni är överens om hur och när arbetet ska betalas. Ska det vara ett fast, ungefärligt eller ett löpande pris? Moms ska ingå i priset. Ni ska också vara överens om vem som står för material, el, resor och städning. Fråga även hantverkaren om tjänsten omfattas av ångerrätt.

  • Har man ett fast pris gäller det priset och får inte överstigas. Det kan bli lite dyrare jämfört med rörligt, eftersom företag troligtvis ofta tar till lite extra för att vara säker på att gå med vinst på affären.

  • Ett ungefärligt pris får max överstigas med 15 procent om inte annat framgår av avtalet.

Om du inte är nöjd med arbetet som utförts har du rätt att hålla inne pengarna som det kostar att fixa till felen. Summan måste vara rimlig i förhållande till felets karaktär. Om du har fått en faktura där hantverkaren tagit betalt för arbete som inte är utfört ännu kan du bestrida den delen av fakturan. Det betyder att du håller inne med betalningen för den delen av fakturan som gäller arbetet som inte är utfört. Du kan också bestrida fakturan eller hålla inne med betalningen om arbetet utförts på ett felaktigt sätt. Observera att du alltid måste betala för det arbete som är utfört och korrekt.

Du kan göra ROT-avdrag för hantverkarens arbetskostnad om hantverkaren har F-skattsedel. Tänk på att hen inte är skyldig att erbjuda ROT-avdrag, så det är viktigt att avtala om detta innan arbetet påbörjas, gärna skriftligen. Du kan inte kräva avdrag i efterhand.

Läs mer om ROT-avdrag på Skatteverkets webbsida

Hantverkaren ska utföra tjänsten fackmässigt. Det innebär att arbetet ska utföras på ett sätt som normalt förväntas av en professionell yrkesperson. Däremot har hantverkaren rätt att bygga enligt enklaste standard. Vill du ha arbetet utfört på ett visst sätt måste du göra upp det med hantverkaren.

Hantverkaren ska också visa dig omsorg, alltså ställa sin sakkunskap och yrkeserfarenhet till ditt förfogande. Hen får till exempel inte välja ett onödigt dyrt sätt att utföra tjänsten. Den du anlitar bör också ge dig råd om förberedande arbeten som du själv kan göra och om vad som krävs för att skydda det utförda arbetet mot skador. Om en tjänst inte är till ekonomisk nytta för dig, eller om tjänsten som du vill ha utförd är olämplig av någon anledning, är hantverkaren skyldig att avråda dig från att få den utförd. Ett riktmärke är att en reparation som kostar hälften eller mer av marknadsvärdet av det föremål som ska repareras inte är till ekonomisk nytta.

Tänk på att en elinstallatör är ett reglerat yrke och då krävs det att elinstallatören har auktorisation. Elinstallationsföretag som utför arbete på annans anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket.

Detta kan du kontrollera via Elsäkerhetsverkets e-tjänst

Broschyren “Till dig som ska anlita bygghantverkare” tar upp allt du behöver tänka på när du ska anlita hantverkare - från det att du planerar arbetet till dess att det är färdigt.

Du hittar broschyren här.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 april 2020