Flygstrejk – vad gäller om flygbolaget ställer in resan?

Lyssna

Om flygbolaget ställer in resan på grund av strejk har du rätt att boka om din biljett eller få pengarna tillbaka. Du kan också ha rätt till ekonomisk kompensation enligt EU-lagstiftningen.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Flygstrejk – tänk på det här

  • Du har alltid rätt att få boka om din biljett eller få pengarna tillbaka om flygbolaget ställer in resan på grund av strejk.

  • Du har som utgångspunkt också rätt till ekonomisk kompensation för den inställda resan.

Välj vad du vill läsa mer om

Du har samma rättigheter när flygbolaget ställer in resan på grund av strejk som när den ställs in av andra skäl. Du som drabbas av en inställd flygning på grund av strejk har alltid rätt att boka om din biljett eller få pengarna tillbaka för biljetten. Det är du som väljer vilket alternativ som passar dig bäst. Kontakta flygbolaget för att göra en ombokning eller få pengarna tillbaka.

Dina rättigheter vid inställt flyg

Ersättning vid en flygstrejk

När en resa ställs in av flygbolaget har du också rätt till kompensation i form av ett schablonbelopp i euro. Men det finns undantag från sådan kompensation vid extraordinära omständigheter. EU-domstolen har konstaterat att om ett flygbolags egna piloter strejkar anses det inte vara en extraordinär omständighet. Om det till exempel istället är personalen på flygplatsen som strejkar skulle det kunna omfattas av undantaget och vara en extraordinär omständighet.

Du har också rätt till ersättning för missade hotellnätter eller förlorad arbetsinkomst på grund av en inställd flygresa.

Rätt till mat och boende

Du har även rätt till assistans av flygbolaget. Det kan till exempel vara mat och boende, om strejken gör att du blir fast på resmålet.

Om flyget är en del av en paketresa

Om flygresan är en del av en paketresa ansvarar paketresearrangören för att hantera situationen och till exempel ordna ett flyg med ett annat flygbolag.

Dina rättigheter vid problem med en paketresa

För att kräva ekonomisk kompensation i form av ett schablonbelopp i euro ska du vända dig direkt till flygbolaget.

Om flygbolaget ställt in resan och inte erbjudit dig det du har rätt till kan du själv blivit tvungen att göra egna utlägg. Se i så fall till att spara kvitton och begränsa dina kostnader. Om du själv köper en ny flygbiljett, tänk då på att den ska vara likvärdig din ursprungliga resa.

Om flygbolaget nekar till dina krav kan du driva ärendet vidare till ett tvistlösningsorgan för att få en opartisk bedömning. I Sverige är det Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan pröva om du har rätt till ekonomisk ersättning om flygbolaget har sagt nej till dina krav. Om du flög från eller skulle ha flugit från Sverige kan du alltid vända dig till ARN. Om flygbolaget inte följer ARN:s rekommendation kan du vända dig till domstol.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 2 februari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.