Flygstrejk – vad gäller om flygbolaget ställer in resan?

Ställer flygbolaget in resan på grund av strejk har du rätt att boka om din biljett eller få pengarna tillbaka. Du kan också ha rätt till ekonomisk kompensation enligt EU-lagstiftningen.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Flygstrejk – tänk på det här

  • Du har alltid rätt att få boka om din biljett eller få pengarna tillbaka om flygbolaget ställer in resan på grund av strejk.

  • Du har som utgångspunkt också rätt till ekonomisk kompensation för den inställda resan.

Välj vad du vill läsa mer om

Du har samma rättigheter när flygbolaget ställer in resan på grund av strejk som när den ställs in av andra skäl. Du har alltid rätt att boka om din biljett eller få pengarna tillbaka för biljetten. Det är du som väljer vilket alternativ som passar dig bäst. Kontakta flygbolaget för att göra en ombokning eller få pengarna tillbaka.

Dina rättigheter vid inställt flyg

Ersättning vid en flygstrejk

När en resa ställs in av flygbolaget har du också rätt till kompensation i form av ett schablonbelopp i euro. Men det finns undantag från sådan kompensation vid extraordinära omständigheter. EU-domstolen har konstaterat att om ett flygbolags egna piloter strejkar anses det inte vara en extraordinär omständighet. Om det till exempel istället är personalen på flygplatsen som strejkar skulle det kunna omfattas av undantaget och vara en extraordinär omständighet.

Du har också rätt till ersättning för missade hotellnätter eller förlorad arbetsinkomst på grund av en inställd flygresa.

Rätt till mat och boende

Du har även rätt till assistans av flygbolaget. Det kan till exempel vara mat och boende, om strejken gör att du blir fast på resmålet.

Om flyget är en del av en paketresa

Är flygresan en del av en paketresa ansvarar paketresearrangören för att hantera situationen och till exempel ordna ett flyg med ett annat flygbolag.

Dina rättigheter vid problem med en paketresa

För att kräva ekonomisk kompensation i form av ett schablonbelopp i euro ska du vända dig direkt till flygbolaget.

Har flygbolaget ställt in resan och inte erbjudit dig det du har rätt till? Blev du tvungen att göra egna utlägg? Se i så fall till att spara kvitton. Du behöver också begränsa dina kostnader.

Köper du själv en ny flygbiljett? Tänk då på att den ska vara likvärdig din ursprungliga resa.

Nekat krav på ersättning

Nekar flygbolaget dina krav på ersättning kan du driva ärendet vidare till ett tvistlösningsorgan för att få en bedömning. I Sverige är det Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan pröva om du har rätt till ekonomisk ersättning när flygbolaget sagt nej till dina krav.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Följer flygbolaget inte ARN:s rekommendation kan du vända dig till domstol. Läs mer om att avgöra tvisten i domstol

Nekat krav på kompensation

Kräver du bara kompensation och har flugit från ett annat land inom EU kan du vända dig till en instans i det land du flög från eller skulle flyga från. Nedan hittar du en lista på olika instanser inom EU dit du kan skicka ditt ärende. De olika instanserna arbetar på olika sätt och alla prövar inte enskilda ärenden.

Lista över instanser inom EU

Är du osäker på vilken instans som gäller?

Är du osäker på vart du ska skicka ditt ärende kan du alltid kontakta oss för att fråga. Du kan också få hjälp med vad du kan göra för att få ärendet prövat om instansen i landet du ska vända dig till inte prövar enskilda ärenden

Kontakta Konsumentverkets vägledning

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 2 februari 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.