Dina rättigheter vid flygstrejk

Lyssna

Om din flygresa ställs in på grund av strejk har du rätt att boka om din biljett eller få pengarna tillbaka. Du kan också ha rätt till ekonomisk kompensation enligt EU-lagstiftningen.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Flygstrejk – tänk på det här

  • Du har alltid rätt att få boka om din biljett eller få pengarna tillbaka om resan ställs in på grund av strejk.

  • Du har som utgångspunkt också rätt till ekonomisk kompensation för den inställda resa.

Välj vad du vill läsa mer om

Du har samma rättigheter när din flygresa ställs in på grund av strejk som när den ställs in av andra skäl. Du som drabbas av en inställd flygning på grund av strejk har alltid rätt att boka om din biljett eller få pengarna tillbaka för biljetten. Det är du som väljer vilket alternativ som passar dig bäst. Ta kontakt med flygbolaget för att göra en ombokning eller få pengarna tillbaka.

Läs mer om dina rättigheter vid inställt flyg

Ersättning vid en flygstrejk

När en flygresa ställs in har du också rätt till kompensation i form av ett schablonbelopp i euro, men det finns undantag från sådan kompensation. Undantagen brukar kallas för extraordinära omständigheter. EU-domstolen har konstaterat att om ett flygbolags egna piloter strejkar så anses det inte vara en extraordinär omständighet. Om det exempelvis istället är personalen på flygplatsen som strejkar skulle det kunna omfattas av undantaget och vara en extraordinär omständighet.

Du har också rätt till ersättning för missade hotellnätter eller förlorad arbetsinkomst på grund av en inställd flygresa.

Rätt till mat och boende

Du har även rätt till assistans av flygbolaget vilket till exempel kan vara mat och boende, om strejken gör att du blir fast på resmålet.

Om flyget är en del av en paketresa

Om flygresan är en del av en paketresa är det paketresearrangören som ansvarar för att hantera situationen och exempelvis ordna ett flyg med ett annat flygbolag.

Läs mer om dina rättigheter vid problem med en paketresa

För att kräva ekonomisk kompensation i form av ett schablonbelopp i euro ska du vända dig direkt till flygbolaget.

Om flygbolaget inte har erbjudit dig det du har rätt till och du själv blivit tvungen att göra egna utlägg, se till att spara kvitton och att begränsa dina kostnader. Om du själv köper en ny flygbiljett, tänk då på att den ska vara likvärdig din ursprungliga resa.

Om flygbolaget nekar till dina krav kan du driva ärendet vidare till ett tvistlösningsorgan för att få en opartisk bedömning. I Sverige är det Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som kan pröva om du har rätt till ekonomisk ersättning om flygbolaget har sagt nej till dina krav. Om du flög från eller skulle ha flugit från Sverige kan du alltid vända dig till ARN. Om flygbolaget inte följer ARN:s rekommendation kan du vända dig till domstol.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 2 februari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.