Flygstrejk

Lyssna

Om din flygresa ställs in på grund av strejk har du rätt att boka om din biljett eller få pengarna tillbaka. Du kan också ha rätt till ekonomisk kompensation enligt EU-lagstiftningen.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Flygstrejk – tänk på det här

  • Du har alltid rätt att få boka om din biljett eller få pengarna tillbaka om resan ställs in på grund av strejk.

  • En flygstrejk kan ibland vara en extraordinär omständighet vilket gör att du inte får ekonomisk kompensation för den inställda resan.

Välj vad du vill läsa mer om

Du har samma rättigheter när din flygresa ställs in på grund av strejk som när den ställs in av andra skäl. Du som drabbas av en inställd flygning på grund av strejk har alltid rätt att boka om din biljett eller få pengarna tillbaka för biljetten. Det är du som väljer vilket alternativ som passar dig bäst. Ta kontakt med flygbolaget för att göra en ombokning eller få pengarna tillbaka.

Läs mer om dina rättigheter vid inställt flyg

Ersättning vid en flygstrejk

När en flygresa ställs in har du också rätt till ekonomisk ersättning enligt EU:s gemensamma lagstiftning. Men om strejken bedöms vara en så kallad extraordinär omständighet så har du inte rätt att få ekonomisk kompensation enligt EU:s regler. Läs mer om extraordinära omständigheter i stycket nedanför.

Rätt till mat och boende

Du har även rätt till assistans av flygbolaget med till exempel mat och boende om strejken gör att du blir fast på resmålet.

Om flyget är en del av en paketresa

Om flygresan är en del av en paketresa är det paketresearrangören som ansvarar för att ordna ett lämpligt ersättningsalternativ, till exempel ett flyg med ett annat bolag.

Ibland ställs flygresor in på grund av en så kallad extraordinär omständighet. Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är:

  • politisk instabilitet
  • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga
  • säkerhetsrisker
  • oförutsedda brister i flygsäkerheten.

Det går att inte att ge ett rakt svar på om strejk är en extraordinär händelse. Bedömningen om vad som är extraordinärt görs alltid från fall till fall. Det innebär att det inte finns några bestämda situationer som är extraordinära. För att en strejk ska anses vara en extraordinär omständighet ska den ligga utanför flygbolagets verksamhet.

Det är flygbolaget som gör den första bedömningen av om strejken som ligger bakom den inställda flygningen är en extraordinär omständighet. Om de anser att den är det betalar de inte ekonomisk kompensation till dig.

Är du inte överens med flygbolaget kan du driva ärendet vidare till ett tvistlösningsorgan för att få en opartisk bedömning. I Sverige är det Allmänna reklamationsnämnden, ARN, du kan vända dig till. Om strejken har skett i ett annat land ska du vända dig till det landets tvistlösningsorgan. Deras bedömning är inte bindande men många företag väljer att följa rekommendationerna.

Om flygbolaget inte följer tvistlösningsorganets rekommendation får du vända dig till domstol. Det är bara en domstol som kan ta ett juridiskt bindande beslut på om en strejk är en extraordinär omständighet eller inte.

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 2 februari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.