Rättigheter vid köp av dator, tv och spelkonsol

Läs om dina rättigheter när du köper dator, tv och spelkonsol. Ta reda på vad som gäller vid fel, förseningar och om du kan kräva ersättning av företaget.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Innan du läser:

Den här informationen gäller om du köpt varan av ett företag. Har du köpt varan av en annan privatperson?

Läs istället om att köpa av privatperson

Välj vad du vill läsa mer om

Välj detta alternativ om du befinner dig i någon av följande situationer:

  • Varan har inte levererats till dig inom den tid som du och företaget kommit överens om

  • Du och företaget har inte kommit överens om någon tid, men det har gått minst 30 dagar sedan köpet och varan har inte levererats

  • Du har frågor om kostnader du har fått på grund av förseningen

Gör så här om leveransen är försenad

Välj det här alternativet om du:

  • vill veta vad som gäller när varan inte fungerar som den ska eller har andra fel, till exempel om varan inte startar, fungerar bristfälligt eller om den levererades med en synlig skada

  • har frågor om undersökningsavgift eller felsökningsavgift

  • undrar vad som gäller för reparation

  • vill veta när du har rätt till ersättning.

Gör så här om varan inte fungerar

Välj det här alternativet om du ångrar köpet och inte längre vill ha varan.

OBS! Om varan är trasig eller inte fungerar som den ska, välj istället "Varan fungerar dåligt eller inte alls" för att läsa om dina rättigheter.

Gör så här om du ångrar köpet