Ångerrätt vid telefonförsäljning

Du har två veckor på dig att ångra dig när du har köpt något som du har fått ett erbjudande om via telefonförsäljning. Men ångerrätten börjar gälla olika snabbt beroende på om du har köpt en vara eller en tjänst.

Ångerrätten finns inskriven i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du har ångerrätt för att du ska kunna undersöka en vara på samma sätt som i en butik och få tid att tänka över ditt beslut.

Information om ångerrätten

När du köper något på telefon ska säljaren, innan avtal ingås, tydligt informera dig om ångerrätten. Du ska få veta att du har rätt att ångra köpet, hur ångerfristen beräknas, hur du ska göra om du vill ångra köpet och vilka konsekvenser det får för dig om du ångrar dig. Du ska även få information om att det finns en standardiserad ångerblankett och var du kan hitta den. 

Till ångerblanketten på Konsumentverkets webbplats

Efter att avtal har ingåtts ska företaget skicka ångerblanketten samt en bekräftelse på avtalet, med bland annat information om ångerrätten.

När börjar ångerrätten gälla?

Ångerfristen, det vill säga den tid du har på dig att ångra dig, är alltid 14 dagar. Men fristen börjar vid olika tillfällen beroende på om du köper en vara eller en tjänst. När du köper en vara börjar de 14 dagarna räknas dagen efter du har fått din vara, under förutsättning att du har fått tydlig information om din ångerrätt och skriftligen har bekräftat avtalet efter samtalet.

Men om du köper en tjänst, till exempel ett el- eller telefonabonnemang, räknas de 14 dagarna från dagen efter du ingick avtalet, det vill säga när du skriftligen bekräftat det erbjudande som lämnades i samtalet, och under förutsättning att du fått tydlig information om din ångerrätt.

Om du har köpt en prenumeration, där du får varor skickade till dig, är det viktigt att komma ihåg att ångerrätten bara gäller i 14 dagar från den första leveransen. Då kan du ångra hela prenumerationen.

Hur ska jag göra för att ångra?

Meddela företaget att du ångrar dig och skicka tillbaka det du har beställt inom 14 dagar från det att du meddelade företaget. Du kan ångra dig på vilket sätt du vill men det är säkrast att göra det skriftligt och se till att spara en kopia som bevis. Företaget behöver inte bekräfta att du har ångrat dig för att det ska gälla. Kan du bevisa att du har ångrat dig i rätt tid på ett lämpligt sätt gäller det även om säljaren inte har tagit emot ditt meddelande. Företaget ska ha varan tillbaka senast 14 dagar från det att du meddelade att du vill ångra dig. När du har ångrat dig och skickar tillbaka varan är det bra att få ett inlämningskvitto hos ditt ombud.

Du behöver inte betala något för varan eller tjänsten om du använder din ångerrätt. Om du redan har betalat ska du få tillbaka dina pengar så snart som möjligt, under förutsättning att du skickat tillbaka varan. Däremot ska du som köpare betala fraktkostnaden för det du skickar tillbaka om säljaren informerade om det under samtalet.

Värdeminskning

Om du har använt en vara mer än vad som är nödvändigt för att undersöka den kan du vara tvungen att betala en värdeminskning till säljaren. Men det gäller bara om du har fått information om det av säljaren.

Undantag från ångerrätten

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Det gäller till exempel köp av biljetter till evenemang.

Läs mer om vilka varor och tjänster som du inte kan ångra