Anlita hantverkare

När du ska renovera hemma kan du behöva anlita en hantverkare. För att undvika missförstånd och framtida tvister med hantverkaren är det viktigt att ni i förväg pratar igenom vad som ingår och inte ingår i tjänsten. Se till att skriva ett avtal. Tänk även på att vissa arbeten får du enligt lag inte göra själv.

 

När du ska anlita en hantverkare eller entreprenör för att få en tjänst utförd så skyddas du av konsumenttjänstlagen. Trots skyddet är det viktigt att du själv kollar upp en del saker i förväg.

Tänk exempelvis på att elinstallatör är ett reglerat yrke och då krävs det att elinstallatören har auktorisation. Elinstallationsarbete får endast utföras av någon som omfattas av ett elinstallationsföretags egenkontrollprogram, eller av en elinstallatör som är auktoriserad för arbetet och som utför elarbetet på sin egen elanläggning. Elinstallationsföretag som utför arbete på annans anläggning måste vara registrerade hos Elsäkerhetsverket. Detta kan du kontrollera via Elsäkerhetsverkets e-tjänst Kolla elföretaget.

Till e-tjänsten Kolla elföretaget

Läs mer om vad du ska tänka på när du anlitar en hantverkare

Goda råd till dig som är bygghantverkare

F-skatt eller A-skatt

När du anlitar en hantverkare ska du kontrollera att hen har F-skatt. Det kan stå i avtalet eller på fakturan. I annat fall tar du en kopia på det registerutdrag hantverkaren fått vid registrering för F-skatt. Det viktiga är att det finns en skriftlig uppgift om det. Om hantverkaren har A-skatt ses du som arbetsgivare. Det innebär att du är skyldig att dra av skatt och betala arbetsgivaravgift och försäkringar.

Kontrollera om företaget är godkänt för F-skatt, är registrerat för moms och som arbetsgivare på Skatteverkets webbplats

ROT-avdrag

Du kan göra ROT-avdrag för hantverkarens arbetskostnad om hantverkaren har F-skattsedel. Fullständig information om vad som gäller ROT-avdrag har Skatteverket. Tänk på att hantverkaren inte är skyldig att erbjuda ROT-avdrag. Det är därför viktigt att avtala om detta innan arbetet påbörjas.

Om ROT-avdrag på Skatteverkets webbplats

Kontrollera hantverkaren

Kontrollera om hantverkaren har skulder genom att kontakta Kronofogden eller Skatteverket. Be hantverkaren om försäkringsbevis (ett bevis på att företaget har en ansvarsförsäkring som kan träda in om företaget gör något fel) och intyg på att hen är behörig. Risken kan annars vara att hantverkaren går i konkurs innan arbetet hos dig är klart eller inom din reklamationstid. På vissa arbeten i din bostad ger konsumenttjänstlagen dig rätt att klaga på arbetet i upp till tio år, men har hantverkaren hunnit gå i konkurs är den rätten inte så mycket värd.

Branschorganisationer för hantverkare

Om hantverkaren är ansluten till en branschorganisation kan det betyda att hen måste följa vissa etiska regler, eller att organisationen garanterar konsumenten att problem ska lösas om de uppstår. Fråga hantverkaren om hen tillhör någon organisation. Ett besök på deras webbplats kan berätta vad medlemskapet i just den organisationen innebär.

Ta referenser och jämför offerter

Be hantverkaren om referenser till ett par av hens tidigare kunder. Ta kontakt med referenspersonerna och be att få komma hem till dem och titta på det arbete som hantverkaren gjort. Det är ett bra tillfälle att se vad du tycker om hantverkarens arbete, samtidigt som du har chansen att fråga referenspersonerna om de är nöjda.

Frågor till referenspersonerna:

  • Blev slutresultatet som planerat?
  • Höll tidplanen?
  • Blev det några kostnader som inte var inräknade i budgeten?
  • Var hantverkaren noggrann?
  • Hur hanterade hantverkaren eventuella fel?

Ta in anbud från flera olika hantverkare innan du beställer dig för vilken du ska anlita. Låt inte alltid priset styra, det viktigaste är att du hittar en noggrann och erfaren hantverkare som kan motsvara dina förväntningar.

Skriftligt avtal förhindrar missförstånd

Se till att det alltid finns ett skriftligt avtal för arbetet. Om du är missnöjd med hantverkarens arbete är det lättare för dig att få rätt om det finns ett skriftligt avtal. I avtalet skriver ni ner vilket arbete som ska utföras och till vilket pris. Skriv även med hur tilläggsarbeten hanteras.

För att underlätta både för dig och hantverkaren har vi i samarbete med branschen tagit fram en avtalsmall, Hantverkarformuläret. Ju större jobb du vill att hantverkaren ska utföra, desto viktigare är det med en skriftlig överenskommelse. 

Ladda ner avtalsmallen

Pris och betalning

Innan arbetet börjar är det viktigt att ni är överens om hur och när arbetet ska betalas. Ska det vara ett fast pris, en ungefärlig prisuppgift eller ett löpande pris? Moms ska ingå i priset. Ni ska också vara överens om vem som står för material, el, resor och städning. Fråga även hantverkaren om tjänsten omfattas av ångerrätt.

Betala inte i förskott

Betala inte i förskott. Om du inte är nöjd med det arbetet som utförts har du rätt att hålla inne pengarna som det kostar att fixa till felen. Summan måste vara rimlig i förhållande till felets karaktär.

Om du har fått en faktura där hantverkaren tagit betalt för arbete som inte är utfört ännu kan du bestrida den delen av fakturan. Det betyder att du håller inne med betalningen för den delen av fakturan som gäller arbetet som inte är utfört. Du kan också bestrida fakturan eller hålla inne med betalningen om arbetet utförts på ett felaktigt sätt.

Observera att du alltid måste betala för det arbete som är utfört och korrekt.

Renovera ekonomiskt och miljösmart

Att renovera är resurskrävande för både plånbok och miljö. Så tänk efter innan du river ut det gamla och ställ dig frågan om du faktiskt måste renovera och i så fall hur mycket. I nästa steg kan du tänka på vad och hur du kan återvända det du byter ut. 

Tips på hur du renoverar ekonomiskt och klimatsmart

Ladda ner och läs mer om vad du kan tänka på när du anlitar en hantverkare 

Avtal och formulär

I Konsumentverkets publikationsshop hittar du alla avtal, formulär och branschöverenskommelser som har med boende och hantverkstjänster att göra.

Avtal och branschöverenskommelser gällande boende och hantverkstjänster i Konsumentverkets publikationsshop 

Avtal och branschöverenskommelser gällande el i Konsumentverkets publikationsshop