Köpa bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt köper du en del av en ekonomisk förening och rätten att använda din bostad. Du äger alltså inte bostaden. Tillsammans med de andra medlemmarna i föreningen äger du hela fastigheten.

När du börjar fundera på att köpa bostadsrätt är det bra att skaffa ett lånelöfte. Ett lånelöfte innebär att du får ett löfte av banken att låna en viss summa pengar. Lånelöftet baseras på din inkomst och vilka utgifter du har. Du kan ansöka om lånelöfte via telefon eller bankens webbplats. 

Lånelöftet gäller under en viss tid, hur länge är olika från bank till bank. Även om du har ett lånelöfte kan banken neka dig lån om den anser att bostaden du vill köpa inte motsvarar värdet på lånet. Det är bra att ha ett lånelöfte innan du börjar gå på visningar för att veta hur högt du kan buda i budgivningen. Du får låna max 85 procent av bostadens värde, resten ska du betala i kontantinsats. Du kan välja att finansiera kontantinsatsen själv eller att låna till den.

Gå på många visningar

Att gå på visning är ett bra sätt att undersöka både huset och området. Tänk på att även om huset ser fint ut på ytan kan stora renoveringar behövas, som att husets fasad behöver putsas eller att taket och fönstren behöver bytas.

Insats och årsavgift

När du köper en bostadsrätt betalar du en insats och efter det betalar du en årsavgift till föreningen. Styrelsen beslutar årsavgiften och den ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och även räntor och amorteringar på lån. Årsavgiften betalar du per månad. För att få köpa en bostadsrätt måste styrelsen godkänna dig som medlem i föreningen.

Prata med styrelsen

När du hittat en bostad som du är intresserad av, prata med styrelsen för att få mer information om föreningen och de som bor i huset. Fråga om det är några stora förändringar på gång, till exempel stambyte. Det kan påverka årsavgiften och därmed din månadskostnad. Läs även årsredovisningen för att få en överblick över hur föreningens ekonomi ser ut. Att en bostad är pantsatt är helt normalt och innebär att den nuvarande ägaren har ett bolån där bostaden fungerar som säkerhet. De flesta bostadsägare har någon form av bolån. Det är därför viktigt att kontrollera om bostaden är pantsatt. 

Överlåtelse och upplåtelse

När du köper en bostadsrätt skriver du under ett överlåtelseavtal, om bostadsrätten redan ägs av en bostadsrättshavare. Om bostadsrätten är helt ny, det vill säga att det är första gången den säljs, skriver du under ett upplåtelseavtal.

Ny förening eller ombildning av bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt i en ny förening eller vid en ombildning av bostadsrätt ska du ta del av den ekonomiska planen. Varje bostadsrättsförening ska ha en ekonomisk plan, som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är föreningens styrelse som ska ta fram planen och registrera den hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen ska ge en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Planen ska beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån. Den ekonomiska planen ska granskas av två intygsgivare, som bedömer om det som står i planen stämmer och om bostadsprojektet är ekonomiskt hållbart. Du kan hitta godkända intygsgivare på Boverkets webbplats.

Undersöka bostaden och besiktning

När du ska köpa bostadsrätt ska du vara noggrann med att undersöka bostaden. Undersökningsplikt finns inte inskrivet i bostadsrättslagen, men det är viktigt att du undersöker bostadsrätten noga. Det är klokt att anlita en besiktningsman. Du kan inte få ersättning av säljaren för saker som du skulle ha upptäck om du undersökt bostadsrätten noga innan du köpte den.