Köpa bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt innebär det att du köper en del av en ekonomisk förening och rätten att använda en viss bostad. En bostadsrätt kan vara en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus.

Vad är en bostadsrätt?

När du köper en bostadsrätt köper du rätten att använda en bostad. Du äger alltså inte bostaden. Som bostadsrättshavare blir du medlem i en bostadsrättsförening och tillsammans med de andra medlemmarna i föreningen äger du hela fastigheten. I fastigheten ingår marken, husen med bostäderna, alla gemensamma utrymmen, eventuella uteplatser och lokaler som butiker, kontor och garage.

Skaffa lånelöfte innan du går på visningar

När du börjar fundera på att köpa bostadsrätt är det bra att skaffa ett lånelöfte. Ett lånelöfte innebär att du får ett löfte av banken att låna en viss summa pengar. Lånelöftet baseras på din inkomst och vilka utgifter du har. Du kan ansöka om lånelöfte via telefon eller bankens webbplats. 

Lånelöftet gäller under en viss tid, hur länge är olika från bank till bank. Även om du har ett lånelöfte kan banken neka dig lån om den anser att bostaden du vill köpa inte motsvarar värdet på lånet. Det är bra att ha ett lånelöfte innan du börjar gå på visningar för att veta hur högt du kan buda i budgivningen. Du får låna max 85 procent av bostadens värde, resten ska du betala i kontantinsats. Du kan välja att finansiera kontantinsatsen själv eller att låna till den.

Gå på många visningar

Att gå på visning är ett bra sätt att undersöka både huset och området. Du kanske också har specifika önskemål som är viktiga för just dig, till exempel att huset ska vara miljömärkt. Tänk på att även om huset ser fint ut på ytan kan stora renoveringar behövas, som att husets fasad behöver putsas eller att taket och fönstren behöver bytas.

Läs mer om att renovera ekonomiskt och klimatsmart

Undersök bostaden noggrant

När du ska köpa bostadsrätt ska du vara noggrann med att undersöka bostaden. Undersökningsplikt finns inte inskrivet i bostadsrättslagen, men det är viktigt att du undersöker bostadsrätten noga. Det är klokt att anlita en besiktningsman. Du kan inte få ersättning av säljaren för saker som du skulle ha upptäck om du undersökt bostadsrätten noga innan du köpte den.

Prata med styrelsen

När du hittat en bostad som du är intresserad av, prata med styrelsen för att få mer information om föreningen och de som bor i huset. Fråga om det är några stora förändringar på gång, till exempel stambyte. Det kan påverka årsavgiften och därmed din månadskostnad. Läs även årsredovisningen för att få en överblick över hur föreningens ekonomi ser ut. Att en bostad är pantsatt är helt normalt och innebär att den nuvarande ägaren har ett bolån där bostaden fungerar som säkerhet. De flesta bostadsägare har någon form av bolån. Det är därför viktigt att kontrollera om bostaden är pantsatt.

Insats och årsavgift

När du köper en bostadsrätt betalar du en insats och efter det betalar du en årsavgift till föreningen. Styrelsen beslutar årsavgiften och den ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och även räntor och amorteringar på lån. Årsavgiften betalar du per månad. För att få köpa en bostadsrätt måste styrelsen godkänna dig som medlem i föreningen.

Att bli medlem

För att få köpa en bostadsrätt måste styrelsen godkänna dig som medlem i föreningen. Om föreningen nekar dig medlemskap kan du vända dig till hyresnämnden. Föreningen kan inte neka någon medlemskap utan mycket goda skäl. Ett skäl kan vara att bostadsrättsföreningen är till för äldre. Det är ganska vanligt i dag med så kallade seniorboenden. Diskriminering på grund av hudfärg, trosbekännelse eller liknande är förbjudet enligt lag.

Överlåtelse och upplåtelse

När du köper en bostadsrätt skriver du under ett överlåtelseavtal, om bostadsrätten redan ägs av en bostadsrättshavare. Om bostadsrätten är helt ny, det vill säga att det är första gången den säljs, skriver du under ett upplåtelseavtal.

Ny förening eller ombildning av bostadsrätt

När du köper en bostadsrätt i en ny förening eller vid en ombildning av bostadsrätt ska du ta del av den ekonomiska planen. Varje bostadsrättsförening ska ha en ekonomisk plan, som beskriver föreningens verksamhet och ekonomi. Det är föreningens styrelse som ska ta fram planen och registrera den hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen ska ge en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. Planen ska beskriva föreningens byggnader och de kostnader föreningen har för drift och underhåll samt för eventuella lån. Den ekonomiska planen ska granskas av två intygsgivare, som bedömer om det som står i planen stämmer och om bostadsprojektet är ekonomiskt hållbart. Du kan hitta godkända intygsgivare på Boverkets webbplats.

Du är med och fattar beslut

Som bostadsrättshavare är du med och fattar beslut om vilka som väljs till styrelseledamöter och revisor. Vid den årliga stämman är du också med och bestämmer om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet, fastställer resultat- och balansräkning, eventuella ändringar av stadgarna, om föreningen ska riva, bygga till eller göra andra väsentliga förändringar. Vid årsstämman och vid eventuell extra stämma har varje bostadsrätt normalt en röst om inget annat är bestämt i stadgarna. En bostadsrättshavare har rätt att använda ombud på stämman.