Problem med bilverkstad

Ta reda på vilka rättigheter du har när du är missnöjd efter att ha haft bilen på verkstad. Kanske kommer ni inte överens om reparationen, fel, skador, pris eller förseningar? Du får veta hur du reklamerar och vad som gäller kring betalning och ersättning.

När verkstaden gjort fel

Vad som gäller när du vill klaga på arbetet verkstaden gjort.

När verkstaden inte är klar i tid

Vad som gäller när reparationen av bilen inte är klar i tid.

När verkstaden kräver för mycket betalt

Vad som gäller om bilverkstaden vill ha för mycket betalt eller fakturerar ett högre pris.

När verkstaden skadat bilen

Vad som gäller om verkstaden orsakat skador på bilen.