Bilen har skadats hos verkstaden

Lyssna

När du anlitar en bilverkstad ansvarar verkstaden för att bilen inte skadas medan den är inlämnad. Om bilen skadats på verkstaden kan du ha rätt att kräva ersättning.

Bilen skadad på verkstad – tänk på det här

  • Om bilen har skadats hos verkstaden kan du ha rätt till ersättning.

  • Du måste kunna bevisa att det faktiskt är verkstaden som har orsakat skadorna för att kunna kräva ersättning.

  • Det är viktigt att du dokumenterar skadorna med till exempel bilder.

Det här gäller för dig som konsument

När du anlitar en bilverkstad ansvarar verkstaden för att bilen inte skadas medan den är inlämnad. Verkstaden är också skyldig att förvara bilen på ett säkert sätt, till exempel i ett låst utrymme inomhus eller i ett inhägnat område.

Verkstadens ansvar upphör när du hämtat bilen, eller när de överlämnat bilen och nycklarna till dig. Samma sak gäller om de placerat bilen och nycklarna på en plats ni kommit överens om. Då ansvarar verkstaden inte heller längre för bilen.

Verkstaden kan gå fria från ansvar

Verkstaden har inget ansvar för skador på din bil om de kan visa att skadorna inte beror på att de har varit oansvariga eller slarviga. Om verkstaden inte ansvarar för skadan kan du ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att se om skadan täcks av försäkringen.

Om din bil har skadats medan den har varit inlämnad hos verkstaden kan du ha rätt att kräva ersättning från verkstaden. Du måste kunna bevisa att det faktiskt är verkstaden som har orsakat skadorna för att kunna kräva ersättning. Du måste alltså kunna bevisa att skadorna inte fanns redan innan du lämnade in bilen till verkstaden.

När du upptäcker en skada på bilen är det viktigt att du dokumenterar den. Du kan till exempel ta bilder på skadan.

Ersättning för att åtgärda skadan

Vad du kan kräva för ersättning beror på vad det är för skada. Ersättningen kan motsvara den kostnad du får för att åtgärda skadan. Det finns alltså inga bestämda belopp du kan kräva när en skada har uppstått.

Det är inte ovanligt att du och verkstaden får kontakta era respektive försäkringsbolag när den här typen av skador uppstår. Om ditt försäkringsbolag ska stå för skadan kan du kräva att verkstaden ersätter dig för självrisken.

Åtgärda skadan på plats hos verkstaden

Om verkstaden har möjlighet att själva åtgärda skadan kan du ställa krav på verkstaden att de åtgärdar skadan istället för att du får ekonomisk ersättning för den. Det ska i sådant fall ske kostnadsfritt.

Om verkstaden vill reparera skadan, till exempel därför att det blir billigare för dem att göra reparationen själva, behöver du som regel gå med på det. Undantaget kan vara om du har något särskilt skäl för att motsätta sig det, till exempel om du kan visa att de inte har rätt kompetens att åtgärda skadan.

Om du och verkstaden inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till verkstaden första gången.
  • Summan som du och verkstaden är oense om är 1000 kronor eller mer.
  • Verkstaden har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Om du inte har fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2022