När bilverkstaden skadat bilen

När du anlitar en bilverkstad ansvarar verkstaden för att bilen inte skadas medan den är inlämnad. Har bilen fått skador när det varit på verkstaden kan du ha rätt att kräva ersättning.

Bilen skadad på verkstad – tänk på det här

  • Du kan ha rätt till ersättning om bilen fått skador när den varit på verkstaden.

  • Du måste kunna bevisa att det är verkstaden som orsakat skadorna för att kunna kräva ersättning.

  • Det är viktigt att du dokumenterar skadorna, till exempel med bilder.

Välj vad du vill läsa mer om

Verkstaden ansvarar för att bilen inte skadas medan den är inlämnad. Verkstaden är också skyldig att förvara bilen på ett säkert sätt, till exempel i ett låst utrymme inomhus eller i ett inhägnat område.

Verkstadens ansvar upphör när du hämtat bilen, eller när de överlämnat bilen och nycklarna till dig. Samma sak gäller om de placerat bilen och nycklarna på en plats ni kommit överens om. Då ansvarar verkstaden inte heller längre för bilen.

Verkstaden kan gå fri från ansvar

Verkstaden har inget ansvar för skador på din bil om de kan visa att skadorna inte beror på att de har varit oansvariga eller slarviga.

Ansvarar inte verkstaden för skadan? Då kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att se om skadan täcks av försäkringen.

Har din bil skadats medan den varit på verkstaden? Då kan du ha rätt att kräva ersättning från verkstaden. Du måste kunna bevisa att det är verkstaden som orsakat skadorna för att kunna kräva ersättning. Alltså att skadorna inte fanns redan innan du lämnade in bilen.

När du upptäcker en skada på bilen är det viktigt att du dokumenterar den. Du kan till exempel ta bilder på skadan.

Kontakta verkstaden så snart som möjligt efter att du upptäckt skadan. Gör det senast inom 2 månader. Det är bra att kontakta verkstaden skriftligen, till exempel via mejl. Då har du bevis på när du klagat och vilka krav du ställt.

Ersättning för att åtgärda skadan

Vad du kan kräva för ersättning beror på vad det är för skada. Ersättningen kan motsvara den kostnad du får för att åtgärda skadan. Det finns alltså inga bestämda belopp du kan kräva när en skada uppstått.

Du och verkstaden behöver ofta kontakta era respektive försäkringsbolag när den här typen av skador uppstår.

Ska ditt försäkringsbolag stå för skadan kan du kräva att verkstaden ersätter dig för självrisken.

Åtgärda skadan på plats hos verkstaden

Om verkstaden har möjlighet att själva åtgärda skadan kan du kräva att de åtgärdar skadan istället för att du får ekonomisk ersättning. Det ska i så fall ske kostnadsfritt.

Vill verkstaden reparera skadan själva, till exempel för att det blir billigare för dem? Då behöver du som regel gå med på det. Ett undantag kan vara om du har något särskilt skäl för att motsätta sig det, till exempel om du kan visa att de inte har rätt kompetens att åtgärda skadan.

Kommer du och verkstaden inte överens? Då kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till verkstaden första gången.
  • Summan som du och verkstaden är oense om är 1000 kronor eller mer.
  • Verkstaden har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget? Då behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. ARN avslår din anmälan om du anmäler tidigare.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader då.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 februari 2022