Verkstaden kräver för mycket betalt

Lyssna

Vill verkstaden ha orimligt mycket betalt eller fakturerar ett högre pris än ni kom överens om? Ta reda på vad lagen säger om pris och hur du kan gå vidare när du och verkstaden inte kommer överens.

Så gör du om ni är oense om priset

Vilket pris du ska betala beror på vilket arbete verkstaden har utfört och vad ni har kommit överens om. Svara på frågorna nedan för att få information om hur du kan gå vidare.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 12 juni 2020