När bilverkstaden inte är klar i tid

Har arbetet med att reparera bilen tagit längre tid än vad som är rimligt eller än vad ni kommit överens om? Eller så har inte arbetet påbörjats inom den överenskomna tiden? Vi vägleder dig när bilverkstaden blivit sen eller reparationen dragit ut på tiden.

Enligt konsumenttjänstlagen räknas arbetet som försenat om någon av följande situationer uppstår:

 • Om tjänsten inte är utförd inom den tid som utlovats eller ni kommit överens om.
 • Det finns ingen utlovad tid för när tjänsten ska vara klar, men tjänsten är inte utförd inom rimlig tid med tanke på tjänstens omfattning och karaktär.

Så gör du för att klaga på förseningen

1

Informationen utgår från dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen.

  Vid en försening kan du i första hand kräva att bilverkstaden slutför arbetet.  

  I vissa fall kan du även ha rätt att häva (avbryta) avtalet. Då krävs det att arbetet inte är färdig vid avtalad tid och att förseningen är av stor betydelse för dig. Till exempel om förseningen har stor påverkan på din vardag. Du behöver kunna visa på eller argumentera för varför förseningen är av stor betydelse för dig. 

  Ibland hävs bara en del av avtalet 

  I vissa situationer hävs bara en del av avtalet. Till exempel om du har nytta av arbete som redan utförts. Då kan du behöva betala för den utförda delen av arbetet. 

  När bilverkstaden inte måste slutföra arbetet

  Det finns undantag när du inte kan kräva att företaget slutför arbetet. Det är till exempel om hinder utanför företagets kontroll gör det omöjligt för företaget att utföra arbetet.

   Fäll ihop

   Bilverkstaden ska stå för eventuella kostnader du drabbas av för att arbetet är försenat. Exempel på kostnader kan vara:

   • merkostnader som beror på att du behöver använda en lånebil eller något annat transportsätt längre än vad du tänkt
   • extra resor till verkstaden.

   Du kan kräva ersättning för de faktiska kostnaderna, inte för besväret eller tiden du lägger ner. Du behöver kunna visa underlag, till exempel kvitton och fakturor. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till förseningen.

    Fäll ihop

    När bilverkstaden inte påbörjat eller slutfört arbetet inom rätt tid har du rätt att hålla inne med betalning som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot verkstaden och en trygghet för dig.

    Så stor del av betalningen kan du hålla inne med

    Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. I princip betyder det att du kan hålla inne med en så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in en annan verkstad som slutför arbetet.

    Ibland är det svårt att veta hur stor summa som är rimlig att hålla inne. Du behöver inte veta exakt, utan kan ta en viss marginal. Då kan du vara säker på att inte behöva betala något extra om verkstaden inte slutför arbetet och du behöver ta in någon annan. Ibland kan det också hjälpa att kontakta andra verkstäder för att få en prisuppgift på vad det skulle kosta att slutföra arbetet.

     Fäll ihop

     Du har rätt att avbeställa arbetet så länge det inte är slutfört. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte är av stor betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet. 

     När du avbeställer arbetet måste du betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Bilverkstaden kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst (för att inte ha kunnat boka in sig på andra jobb). 

     Även om verkstaden på förhand bestämt en kostnad för avbeställning får den inte vara högre än vad som är rimligt.

      Fäll ihop
      2

      Kontakta bilverkstaden skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Då kan du visa vad du framfört och när. 

      Kräv att arbetet slutförs 

      Skriv med vilket datum arbetet skulle varit klart (om det inte framgår genom till exempel en skriftlig offert eller liknande). Förklara även varför det är viktigt att arbetet slutförs så snart som möjligt. Du kan också efterfråga ett datum för när arbetet senast kommer vara klart. 

      Om du väljer att ringa kan du sammanfatta vad ni har diskuterat och skicka i ett mejl till verkstaden efter samtalet. Då får du underlag som visar vad ni kommit överens om. Du kan också spela in samtalet. Det är tillåtet så länge som du själv deltar i samtalet. 

      Om du vill kräva hävning 

      Meddela verkstaden om du vill häva avtalet. Du kan bara kräva hävning om förseningen är av stor betydelse för dig.

      Om du vill kräva ersättning  

      Skriv vilka kostnader du vill att verkstaden ska ersätta och varför. Du behöver kunna styrka kostnaderna med underlag. 

      Meddela alltid om du håller inne med betalning 

      Meddela verkstaden att du håller inne med betalning, hur mycket och varför. Har du fått en faktura behöver du bestrida den. Det innebär att du förklarar att du inte kommer betala och varför. Var tydlig med att det handlar om att arbetet inte är slutfört inom rätt tid och att det är därför du håller inne med betalning.

      Om du redan betalat 

      Hävs hela eller delar av avtalet får du ställa krav på att få tillbaka det du betalat.

       Om det inte löser sig

       3

       Gör bilverkstaden inte klart arbetet trots dina krav får du framföra att du istället vill häva avtalet. Om ni inte kommer överens kan du bestrida fakturan eller gå vidare för att få en prövning.

       • Om verkstaden inte tycker att du har rätt att häva hela eller delar av avtalet kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) eller domstol för att få en bedömning.
       • Nekar verkstaden dig ersättning kan du vända dig till ARN eller domstol för att få en bedömning.
       • Avbeställer du arbetet och du anser att verkstaden kräver för mycket betalt har du möjlighet att bestrida kravet eller betala under protest. För att få ditt ärende prövat kan du vända dig till ARN.
       • Får du en faktura du helt eller delvis anser är felaktig är det viktigt att du skriftligen protesterar mot den. Du kan även välja att betala under protest. För att få ditt ärende prövat kan du vända dig till ARN.
       Om du vill bestrida en faktura eller betala under protest

       Att bestrida en faktura innebär att du meddelar företaget att du protesterar mot fakturan och därför inte kommer betala. Tala om varför du tycker fakturan är felaktig.

       Att betala under protest betyder att du betalar, men samtidigt meddelar att du inte håller med företaget. Det kan vara ett bra alternativ om du känner dig osäker på att bestrida kravet. Men du behöver sedan själv driva ärendet för att få pengarna tillbaka (till exempel genom att pröva ärendet hos ARN).

       Om att bestrida felaktig faktura och att betala under protest

       Om du inte får hämta ut bilen utan att betala

       Om du inte får hämta ut bilen utan att betala kan du till exempel betala under protest. Då betalar du, men meddelar samtidigt att du inte håller med och bara betalar för att få ut bilen. Meddela verkstaden skriftligen, till exempel via mejl. Sedan behöver du pröva ditt ärende för att kunna få tillbaka dina pengar. Du kan till exempel pröva ärendet hos ARN.

        4

        Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller vill diskutera hur du kommer vidare med ditt ärende? Då kan du kontakta kommunens konsumentvägledning eller Konsumentverkets vägledning.

        Kommunens konsumentvägledning

        Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

        Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

        Konsumentverkets vägledning

        Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

        Kontakta Konsumentverkets vägledning

         5

          Du kan göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om du och företaget inte kommer överens. ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

          Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Har du inte fått svar från företaget? Då behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. ARN kommer att avslå din anmälan om du anmäler tidigare.

          Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
          • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
          • Summan som du och företaget inte kommer överens om är 1000 kronor eller mer.
          • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

          Gör en anmälan på ARN:s webbplats

          Om du behöver hjälp med din anmälan

          Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

          Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

          Fäll ihop

          Har du gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget? Då kan du ta tvisten till domstol. Vänd dig till tingsrätten. Det kostar pengar att lämna in en ansökan till domstol.

          Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall? Då kan du ta hjälp av en jurist.

          Innan du anlitar juridisk hjälp kan du kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

          Vad kostar det?

          En tvist som rör ett krav under 28 650 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2024) kallas för ett förenklat tvistemål eller småmål. Avgiften för att ansöka är då 900 kronor.

          Är kravet över 28 650 kronor eller rör tvisten inte något bestämt belopp? Då kostar det 2 800 kronor.

          Förlorar du tvisten kan du behöva betala både dina och företagets kostnader för rättegången. I småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

          Så hanteras ett tvistemål i tingsrätten på Sveriges Domstolars webbplats

           Fäll ihop

           Källa: Konsumentverket

           Granskad: 11 augusti 2023