Bilverkstaden är inte klar i tid

Lyssna

Har arbetet med att fixa bilen tagit längre tid än vad som är rimligt eller än vad ni kommit överens om? Eller så har inte arbetet påbörjats inom den överenskomna tiden? Vi vägleder dig när bilverkstaden blivit sen på något sätt.

Enligt konsumenttjänstlagen räknas tjänsten som försenad om någon av följande situationer uppstår:

 • Om tjänsten inte är utförd inom den tid som utlovats eller ni kommit överens om.
 • Det finns ingen utlovad tid för när tjänsten ska vara klar, men tjänsten är inte utförd inom rimlig tid med tanke på tjänstens omfattning och karaktär.

Så gör du för att klaga på förseningen

1

All information utgår från dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen.

  Verkstaden ska slutföra tjänsten

  Du har rätt att kräva att verkstaden håller sin del av avtalet och slutför arbetet. Samtidigt har du möjlighet att kräva ersättning på grund av kostnader du drabbas av till följd av förseningen, och att hålla inne med betalningen. Du har samma rättigheter om tjänsten inte har blivit påbörjad inom den överenskomna tiden.

  Det finns undantagsfall då du inte kan kräva att verkstaden slutför tjänsten. Det gäller till exempel om hinder utanför verkstadens kontroll gör det omöjligt för företaget att utföra arbetet.

  Hävning vid försening av stor betydelse

  Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Verkstaden har då ingen skyldighet att slutföra arbetet.

  För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig – eller av väsentlig betydelse som det står i lagen. Det kan till exempel handla om att du behöver bilen i vardagen och inte har tillgång till någon annan bil under tiden. Det är du som behöver kunna argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig.

  Börja alltid med att kräva att verkstaden ska slutföra arbetet. Gå ned till steg 2 för att läsa mer.

  Rätt till avbeställning

  Utöver hävning är avbeställning ett sätt att frånträda avtalet. Så länge tjänsten inte är slutförd är avbeställning en rättighet du har enligt konsumenttjänstlagen. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte skulle vara av väsentlig betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet.

  När du avbeställer tjänsten är du skyldig att betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst, det vill säga för att de inte har kunnat boka in sig på andra jobb.

  Det är upp till företaget att bevisa att de har utfört arbete innan du avbeställde. Även om företaget på förhand har bestämt en avbeställningskostnad måste de kunna bevisa att arbete har utförts och att kostnaden är rimlig i förhållande till arbetet. Om företaget inte kan bevisa att de har utfört något arbete kan du ha rätt att avbeställa utan kostnad.

   Fäll ihop

   Det är bilverkstaden som ska stå för eventuella kostnader som du drabbas av på grund av att arbetet är försenat. Exempel på kostnader kan vara:

   • merkostnaden som uppstår på grund av att du behöver använda en lånebil eller alternativa transportsätt längre än vad du hade tänkt
   • extra resor till verkstaden.

   Enligt lag är det faktiska kostnader du kan kräva ersättning för, inte besväret eller tiden du lägger ned på reklamationen. Du behöver kunna visa underlag på vilka kostnader du har haft, till exempel kvitton och fakturor. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till förseningen.

   Ställ skriftliga krav till verkstaden

   Kravet om ersättning riktar du direkt mot verkstaden. Gör det helst skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Skriv vilka kostnader du vill att företaget ska ersätta och varför.

   Om verkstaden inte vill ersätta dig för kostnaderna kan du gå vidare med ärendet för att få en bedömning. För att göra det behöver du kunna visa att du har krävt att verkstaden ska ersätta dig för kostnaderna. Du behöver också kunna styrka kostnaderna med underlag. I steget "Om du vill få ärendet prövat" kan du läsa mer om hur du kan få en bedömning av ditt fall.

    Fäll ihop

    När tjänsten inte är påbörjad eller slutförd inom rätt tid har du rätt att hålla inne med betalning som säkerhet. Det fungerar som ett påtryckningsmedel mot företaget och en trygghet för dig. Är arbetet försenat har du rätt att hålla inne betalning även om företaget skickat en faktura eller ni kommit överens om en viss tidpunkt för betalning.

    Så stor del av betalningen kan du hålla inne med

    Den del av betalningen du håller inne med ska motsvara arbetet som är kvar att göra. I princip betyder det att du kan hålla inne med en så stor summa att det täcker kostnaden för att ta in ett annat företag som får slutföra arbetet.

    Ibland är det svårt att veta hur stor summa som är rimlig att hålla inne. Du behöver inte veta exakt utan kan ta en viss marginal, så du kan vara säker på att inte behöva betala något extra om företaget inte slutför arbetet och du behöver ta in någon annan. Ibland kan det också hjälpa att kontakta andra företag inom branschen för att få en prisuppgift på vad det skulle kosta att slutföra tjänsten.

    Meddela företaget att du håller inne med betalning

    Det är viktigt att du skriftligen meddelar företaget att du håller inne med betalning och varför. Du kan till exempel skicka ett mejl. Har du fått en faktura behöver du bestrida (protestera mot) den. Det innebär att du förklarar att du inte kommer att betala och varför. Var tydlig med att det handlar om att tjänsten inte är slutförd inom rätt tid och att det är därför du håller inne med betalning.

     Fäll ihop
     2

     Kontakta verkstaden skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och kräv att arbetet slutförs. Skriv med vilket datum arbetet skulle ha varit klart (om det inte framgår genom till exempel en skriftlig offert, på arbetsordern eller på din bekräftelse), och förklara varför det är viktigt att arbetet slutförs så snart som möjligt. Du kan också efterfråga ett datum för när arbetet senast kommer vara klart.

     Om du väljer att ringa verkstaden kan du efter samtalet sammanfatta vad ni har diskuterat och skicka i ett mejl till verkstaden. Då får du underlag som visar vad ni har kommit överens om. Ett annat alternativ är att du spelar in samtalet med verkstaden. Det är tillåtet så länge du själv deltar i samtalet.

     Det är först om förseningen är av väsentlig betydelse för dig som du kan kräva att få häva avtalet. Gå vidare ned till steg 3 för att läsa mer.

      3

      Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts, och att du inte är skyldig att betala för tjänsten. Verkstaden har då ingen skyldighet att slutföra arbetet.

      För att du ska ha rätt att häva avtalet behöver förseningen vara av stor betydelse för dig – eller av väsentlig betydelse som det står i lagen. Det kan till exempel handla om att du behöver bilen i vardagen och inte har tillgång till någon annan bil under tiden. Det är du som behöver kunna argumentera för varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig.

      Ibland hävs bara en del av avtalet

      I vissa situationer hävs bara en del av avtalet, till exempel om du har nytta av arbetet som har blivit utfört. Då kan du behöva betala så mycket som den delen av arbetet motsvarar.

      Kontakta verkstaden skriftligen

      När du ska häva avtalet är det viktigt att du kontaktar verkstaden skriftligen, till exempel via mejl eller sms. Förklara att du vill häva avtalet på grund av förseningen, och varför förseningen är av väsentlig betydelse för dig. Har du betalat för arbetet kan du samtidigt begära att verkstaden betalar tillbaka.

      Kan du inte bevisa att förseningen är av väsentlig betydelse?

      Utöver hävning är avbeställning ett sätt att frånträda avtalet. Så länge tjänsten inte är slutförd är avbeställning en rättighet du har enligt konsumenttjänstlagen. Det kan vara ett alternativ om förseningen inte skulle vara av väsentlig betydelse men du ändå vill komma ifrån avtalet.

      När du avbeställer tjänsten är du skyldig att betala för det arbete som redan är utfört och för arbete som måste utföras trots avbeställningen. Företaget kan även ha rätt till ersättning för utebliven vinst, det vill säga för att de inte har kunnat boka in sig på andra jobb.

      Det är upp till företaget att bevisa att de har utfört arbete innan du avbeställde. Även om företaget på förhand har bestämt en avbeställningskostnad måste de kunna bevisa att arbete har utförts och att kostnaden är rimlig i förhållande till arbetet. Om företaget inte kan bevisa att de har utfört något arbete kan du ha rätt att avbeställa utan kostnad.

      Om ni inte kommer överens

      Om du och verkstaden inte kommer överens om att häva avtalet kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få ärendet prövat. Har du avbeställt arbetet och tycker att verkstaden kräver för mycket betalt kan du också vända dig till ARN.

      Gå ned till steg 6 "Om du vill få ärendet prövat" för att läsa mer om hur det går till.

       Om det inte löser sig

       4

       Om verkstaden inte låter dig hämta ut bilen utan att du betalar kan ett alternativ vara att du betalar under protest. Att betala under protest betyder att du betalar det verkstaden kräver, men samtidigt meddelar att du inte håller med dem och att du endast betalar för att få ut bilen. Du kan i efterhand få ditt ärende prövat och se om du har rätt att få tillbaka dina pengar.

       Tänk på att meddela verkstaden skriftligen att du kommer att betala under protest. Du kan till exempel skicka ett mejl.

       För att få ditt ärende prövat kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan bedöma om du har rätt att få tillbaka den summa som du har betalat in under protest. Gå ned till steg 6 "Om du vill få ditt ärende prövat" för att läsa mer.

        5

        Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om kraven du ställer är rimliga eller vill diskutera hur du kan gå vidare med ditt ärende? Här är förslag på hur du kommer i kontakt med någon kunnig inom konsumenträtt.

        Kommunens konsumentvägledning

        Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit du kan vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

        Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

        Hallå konsument

        Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

        Kontakta Hallå konsument

         6

          Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader. I vissa fall kan det gå fortare, och i andra fall tar det längre tid.

          Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Om du inte har fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

          Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
          • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
          • Summan som du och företaget inte kommer överens om är 1000 kronor eller mer
          • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

          Till ARN:s webbplats för att göra en anmälan

          Om du behöver hjälp med din anmälan

          Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

          Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

          Om ARN inte kan pröva ditt ärende eller om företaget inte följer ARN:s rekommendation kan du läsa mer om möjligheten att få tvisten avgjord av domstol under rubriken "Möjlighet att pröva tvisten i domstol" här nedan.

          Fäll ihop

          Om du har gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget, kan du ta tvisten till domstol. Då vänder du dig till tingsrätten. Till skillnad från att anmäla till ARN kostar det pengar att lämna in en ansökan till domstol.

          Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall, kan du ta hjälp av en jurist. När du funderar på att anlita juridisk hjälp kan du först kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det betyder att försäkringen kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

          Vad kostar det?

          För en tvist som rör ett krav under 24 150 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2022), ett så kallat förenklat tvistemål eller småmål, är ansökningsavgiften 900 kronor. Om kravet är över 24 150 kronor, eller om tvisten inte rör något bestämt belopp, är ansökningsavgiften 2 800 kronor.

          Om du förlorar tvisten kan du bli tvungen att betala både dina och företagets rättegångskostnader, men i småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

          Läs mer om hur det går till på Sveriges Domstolars webbplats

           Fäll ihop

           Källa: Konsumentverket

           Granskad: 15 februari 2022