Reklamera när bilverkstaden gjort fel

Är arbetet som verkstaden utfört felaktig eller inte så bra gjort? Kanske blev det inte som ni kommit överens om? Eller så undrar du om du kan få ersättning på grund av felet? Vi vägleder dig när du tycker bilverkstaden har gjort fel.

Enligt konsumenttjänstlagen kan du klaga till verkstaden om:

 • du klagar på felet inom 2 månader från att du upptäckte felet
 • resultatet inte motsvarar det ni kommit överens om
 • reparatören inte har avrått dig från en tjänst som du inte haft nytta av
 • arbetet inte är fackmässigt utfört, till exempel om arbetet är slarvigt gjort eller om det finns brister

  Att arbetet utförs fackmässigt betyder att resultatet ska motsvara det som förväntas av en yrkesperson. Du ska till exempel kunna förutsätta att företaget följer branschens riktlinjer och rekommendationer.

Så här klagar du på felet bilverkstaden gjort

1

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att dokumentera. Dels behöver du kunna visa för verkstaden vad du tycker är fel, dels blir dokumentationen viktig om du och verkstaden inte kommer överens. Tänk därför på att spara allt underlag.

Så kan du dokumentera

Du kan dokumentera felet genom att till exempel ta bilder eller filma. Kvaliteten behöver vara så bra att felet syns tydligt. Ibland kan du behöva ta flera bilder för att kunna visa felet på ett bra sätt.

Om du inte kan dokumentera felet

Vissa fel kan vara svåra att visa med hjälp av till exempel bilder. Om det inte finns något bra sätt att dokumentera felet kan du beskriva felet när du kontaktar verkstaden för att klaga.

I vissa fall kan du behöva ta hjälp för att få ett utlåtande om felet

Om det inte går att visa felet genom bilder eller liknande, eller om du är osäker på om tjänsten är felaktig, kan du behöva ta hjälp av någon som är kunnig på området som får bedöma arbetet. Det kan till exempel vara en annan, oberoende verkstad. Men börja alltid med att kontakta verkstaden som har utfört arbetet för att klaga på felen.

  2

  Informationen utgår från dina rättigheter enligt konsumenttjänstlagen.

   Du har enligt lagen rätt att reklamera (klaga på) fel du upptäcker i tre år från det att arbetet utfördes.

   Klaga så fort du upptäcker felet

   När du upptäcker ett fel du tror beror på verkstadens arbete måste du klaga till verkstaden så snart som möjligt. Inom två månader från det att du upptäckte felet räknas alltid som att du klagat inom rätt tid. Men det bästa är att kontakta verkstaden direkt.

   Du behöver kunna visa att det finns fel och att felet beror på verkstadens arbete.

   Garantier

   Vissa verkstäder lämnar garantier som innebär att fel som upptäcks inom garantitiden ses som verkstadens ansvar att åtgärda.

   Det finns en överenskommelse mellan Konsumentverket, Motorbranschens Riksförbund (MRF) och branschföreningen Svenska Fordonsbranschen. Överenskommelsen säger att alla verkstäder som är anslutna till MRF eller Svenska Fordonsbranschen ska lämna en garanti på 12 månader. Men garantin slutar gälla om du kör bilen mer än 1000 mil innan 12 månader gått.

    Fäll ihop
    I första hand: att felet åtgärdas

    Har bilverkstaden gjort fel kan du i första hand kräva att de rättar till felet. Verkstaden ska stå för alla kostnader för att åtgärda felet, som reservdelar och arbete. De ska åtgärda felet inom skälig tid.

    Kan du vända dig till en annan verkstad?

    Även om du hellre vill vända dig till ett annat företag har verkstaden oftast rätt att försöka åtgärda felet. Att du är missnöjd eller tappat förtroendet är oftast inte tillräckligt. Är det uppenbart att verkstaden inte har rätt kompetens för att åtgärda felet kan du argumentera för att du ska få ett prisavdrag eller häva avtalet.

    Har du ingen möjlighet att ta dig vidare för att bilen är trasig kan du rätt att vända dig till annan verkstad. Men du ska alltid försöka kontakta verkstaden som utförde arbetet för att rådfråga hur du ska göra.

    I andra hand: att du får ett prisavdrag

    Om företaget inte kan rätta till felet kan ett prisavdrag bli aktuellt. Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av en annan verkstad.

    I tredje hand: att du får häva avtalet

    Om felet är stort och allvarligt kan du ha rätt häva avtalet. Att häva avtalet innebär att arbetet avbryts. Du är inte skyldig att betala för arbetet, och verkstaden är inte skyldig att slutföra arbetet.

    I vissa situationer kan endast en del av avtalet hävas, till exempel om du har nytta av arbetet som har blivit utfört. Då kan du behöva betala verkstaden för det arbete du har nytta av.

    Om verkstaden inte avrått dig

    Verkstaden är skyldig att avråda dig från att laga felet om det inte är till någon nytta för dig. Till exempel om det skulle kosta lika mycket för dig att laga bilen som att köpa en ny.

    Om verkstaden inte har avrått dig ska du generellt inte behöva betala mer än felsökningskostnaden.

     Fäll ihop

     Enligt lag ska verkstaden åtgärda felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall. Det beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få det åtgärdat. I vissa fall måste ett åtgärdande ske snabbt för att undvika att felet förvärras eller orsakar andra skador. Det kan också handla om att felet har stor påverkan för dig om du måste ha bilen i din vardag. I andra fall kan det vara mindre akut att åtgärda felet. Att åtgärda ett bristfälligt lackeringsarbete kanske till exempel är okej att vänta med.

      Fäll ihop

      Att tjänsten är felaktig ska inte medföra några extra kostnader för dig. Verkstaden ska stå för kostnaden att åtgärda felet och eventuella merkostnader. Exempel på detta kan vara:

      • kostnader för att du har tvingats köra till verkstaden
      • kostnad för bärgning
      • kostnader för alternativ transport, till exempel buss eller tåg
      • inkomstförlust, till exempel om du måste ta ledigt från jobbet för att hämta bilen
      • ombesiktningskostnad eller felsökningsavgift.
      Du måste kunna bevisa dina kostnader

      Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ner på att klaga på felet. För att få ersättning behöver du kunna visa underlag på vilka kostnader du har haft, till exempel kvitton, fakturor eller andra intyg. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet. Vill du ha ersättning för inkomstförlust behöver du kunna styrka den med till exempel ett intyg från din arbetsgivare.

       Fäll ihop
       3

       Kontakta verkstaden som utfört arbetet så snart som möjligt när du upptäcker fel och ställ dina krav.

       Verkstaden behöver ofta undersöka felet för att kunna avgöra vad som orsakat felet och vad som behöver göras. Om verkstadens undersökning visar att felet inte är orsakat av deras arbete kan du behöva betala för undersökningen, om de meddelat dig om det innan.

       Det är bra att ha skriftligt underlag som visar att du klagat till verkstaden. Du kan skicka sms eller mejl. Då kan du också bifoga underlag som visar felet, till exempel bilder. Om du ringer kan det vara bra att du efter samtalet sammanfattar vad ni diskuterade, och skickar i ett mejl till företaget.

       Krav på ersättning

       Har du krav på ersättning för extra kostnader eller skador skriver du vilka kostnader du vill att företaget ska ersätta och varför.

        Om det inte löser sig

        4

        Välj det alternativ som passar bäst in på din situation. Hittar du inget alternativ som passar? Läs under "Behöver du vägledning?".

         När verkstaden inte håller med dig om att felet beror på deras arbete finns det några saker som du kan behöva göra.

         Du behöver kunna visa att felet beror på verkstadens arbete

         För att kunna kräva något av verkstaden behöver du kunna bevisa att felet beror på deras arbete. Kan du inte själv visa felet genom bilder eller liknande kan du behöva ta hjälp av en sakkunnig på området som får bedöma arbetet, till exempel en oberoende verkstad. Se till att få skriftligt underlag på alla undersökningar, och spara det som bevis.

         Spara alla kvitton om du låter ett annat företag utföra en felundersökning. Visar det sig att felet beror på verkstadens arbete kan du kräva att de ersätter dig för felundersökningen och andra kostnader du fått på grund av felet.

         Prova att kontakta verkstaden igen

         Tycker du att du kan bevisa att verkstaden gjort fel kan du prova att kontakta verkstaden ytterligare en gång. Har du fått underlag som bevisar felet kan du skicka en kopia till verkstaden. Tänk på att ta kontakt skriftligen, till exempel via mejl eller sms.

          Fäll ihop

          Verkstaden ska åtgärda felet inom skälig tid. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall. Det beror bland annat på vilken typ av fel det är och ditt behov av att få det åtgärdat. I vissa fall måste ett åtgärdande ske snabbt för att till exempel undvika att felet förvärras eller orsakar skador. Det kan också handla om att felet har stor påverkan på din vardag, till exempel om du har stort behov av bil.

          Möjlighet att vända dig till en annan verkstad

          Om verkstaden inte åtgärdar felet inom skälig tid kan du överväga att vända dig till en annan verkstad som får åtgärda felet.

          Kontakta verkstaden skriftligen, till exempel via mejl eller sms, och förklara att du behöver vända dig till ett annat företag om verkstaden inte kan åtgärda felet inom kort. Samtidigt kan du meddela att du kommer att kräva ersättning för kostnaden att lämna bilen till en annan verkstad. Tänk på att du alltid måste betala den nya verkstaden. Du får i efterhand kräva ersättning från den första verkstaden.

          Det är viktigt att du kan visa att du har klagat på att det tar för lång tid att åtgärda felet innan du vänder dig till en annan verkstad.

           Fäll ihop

           Ibland håller verkstaden inte med om att bilen är felaktig. Kanske har de undersökt bilen utan att hitta något fel. Det kan också röra sig om fel som bara visar sig ibland eller något du själv uppfattar som fel men som verkstaden inte håller med om. Då behöver du kunna bevisa att det finns fel som uppstått till följd av verkstadens arbete. Det kan till exempel vara genom videoklipp eller utlåtande från en oberoende verkstad.

           Har du sådant underlag kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De kan pröva vad som gäller i ditt fall.

            Fäll ihop
            5

            Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller vill diskutera hur du kommer vidare med ditt ärende? Då kan du kontakta kommunens konsumentvägledning eller Konsumentverkets vägledning.

            Kommunens konsumentvägledning

            Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

            Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

            Konsumentverkets vägledning

            Konsumentverket ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

            Kontakta Konsumentverkets vägledning

             6

              Du kan göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om du och företaget inte kommer överens. ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

              Har företaget sagt nej till dina krav kan du anmäla direkt. Har du inte fått svar från företaget? Då behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. ARN kommer att avslå din anmälan om du anmäler tidigare.

              Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
              • Företaget har sagt helt eller delvis nej, eller inte svarat dig.
              • Summan som du och företaget inte kommer överens om är 1000 kronor eller mer.
              • Du måste anmäla inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.

              Gör en anmälan på ARN:s webbplats

              Om du behöver hjälp med din anmälan

              Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

              Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

              Fäll ihop

              Har du gått igenom stegen i den här processen men fortfarande har en tvist med företaget? Då kan du ta tvisten till domstol. Vänd dig till tingsrätten. Det kostar pengar att lämna in en ansökan till domstol.

              Är du osäker på om du ska vända dig till domstol eller behöver hjälp med att driva ditt fall? Då kan du ta hjälp av en jurist.

              Innan du anlitar juridisk hjälp kan du kontakta ditt försäkringsbolag. I många hemförsäkringar finns ett så kallat rättsskydd. Det kan täcka vissa kostnader i samband med juridiska processer.

              Vad kostar det?

              En tvist som rör ett krav under 28 650 kronor (ett halvt prisbasbelopp år 2024) kallas för ett förenklat tvistemål eller småmål. Avgiften för att ansöka är då 900 kronor.

              Är kravet över 28 650 kronor eller rör tvisten inte något bestämt belopp? Då kostar det 2 800 kronor.

              Förlorar du tvisten kan du behöva betala både dina och företagets kostnader för rättegången. I småmål är kostnaderna du kan tvingas betala begränsade.

              Så hanteras ett tvistemål i tingsrätten på Sveriges Domstolars webbplats

               Fäll ihop

               Källa: Konsumentverket

               Granskad: 8 november 2022