Handla från företag utanför EU

När du beställt en vara från ett land utanför EU räknas det som privatimport. Det betyder att du alltid måste betala moms och ofta även tull och andra avgifter. Dessutom har du inte samma konsumentskydd som när du handlar en vara från ett EU-land.

Kort om att handla från företag utanför EU

 • Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från länder utanför EU. Utöver det kan transportföretaget lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration.

 • Om du handlat från ett land utanför EU skyddas du inte alltid av EU:s konsumentlagstiftning. Om företaget vänder sig till svenska konsumenter gäller dock oftast svensk lagstiftning.

 • Har du en tvist med ett företag utanför EU som vänder sig till svenska konsumenter så kan eventuellt Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva ditt ärende.

 • Tänk på att varor som är tillåtna att säljas i andra länder kan vara förbjudna i Sverige och att varor på nätet kan vara förfalskningar.

 • Konsumentlagstiftningen i Storbritannien är väldigt lik EU:s, men du behöver numera betala importmoms samt tullavgift för varor över 1700 kronor.

Välj vad du vill läsa mer om

Information om priset, skatter och avgifter ska framgå när du genomför ett köp. Tänk på att det är viktigt att läsa avtalsvillkoren innan du gör ett köp.

Tull och moms

Du är skyldig att betala tull och moms på varor som du beställer från ett land utanför EU, exempelvis Kina.

Tullavgiften är olika stor för olika varor och beror på hur mycket varan kostar och vad det är för slags vara. Det är oftast en procentsats som beräknas på varan inklusive frakt och eventuell fraktförsäkring. Grundregeln är att du ska betala tull om varan kostar mer än 1 600 kronor.

Moms måste du alltid betala. För de flesta varor är momsen 25 procent. När du beställer varor från vissa webbutiker betalar du momsen redan vid köptillfället.

Tullverkets tjänst Tullräknaren hjälper dig att räkna ut tull, moms och andra avgifter när du handlar från företag utanför EU.

Räkna ut tullavgiften på Tullverkets webbplats

Transportföretagets avgift

Transportföretaget kan lägga på en avgift för att hantera ditt paket och göra din tulldeklaration. Om du vill veta hur de räknade ut avgiften är det dem du får kontakta.

Om du handlat från ett land utanför EU är det inte säkert att du skyddas av EU:s konsumentlagstiftning.

Om företaget vänder sig till svenska konsumenter är det normalt svensk lagstiftning som gäller. Ibland kan det vara svårt att avgöra om en webbplats vänder sig till konsumenter i Sverige. Men några saker som kan göra att svensk lag gäller är att:

 • webbsidan är på svenska
 • du kan betala i svensk valuta
 • det finns telefonnummer till företaget som startar med +46
 • bokstäverna efter den sista punkten i webbadressen är se.

Om svensk lag gäller

Om svensk lagstiftning gäller kan du ha rätt att ångra din beställning. Du har även rätt att reklamera varan om den är felaktig.

Läs mer om ångerrätt

Läs mer om att reklamera felaktig vara

Lagstiftning kan skilja sig mellan länder

Om det är lagstiftningen i företagets land som gäller behöver du undersöka vilka rättigheter du har. Läs till exempel köpvillkoren innan du väljer att ingå köpet.

Det kan också vara klokt att ta reda på om det finns garantier kopplade till varan och om det i så fall finns något företag i Sverige eller inom EU som kan hjälpa till om det uppstår problem.

Om du upplever problem med något du köpt ska du alltid börja med att klaga och ställa krav till företaget du handlat av. Det är bra att klaga via till exempel mejl.

Spara dokumentation

Det är bra att spara kommunikation med företaget, till exempel mejl, skärmdumpar på kontaktformulär och chatthistorik. Det är viktigt att kunna bevisa att du klagat och när. Det är också bra att ha bevis på vad du och företaget kommit överens om. Utan bevis kan det vara svårt för dig att få rätt vid en eventuell tvist med företaget.

ARN kan eventuellt pröva ditt ärende

Om ett företag vänder sig till svenska konsumenter kan Allmänna reklamationsnämnden, ARN, eventuellt pröva ditt ärende. Du ska först ha klagat till företaget, utan att lyckats lösa problemet.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Anmäl till econsumer.gov

Har du problem med ditt köp kan du klaga via webbplatsen econsumer.gov. En anmälan till econsumer.gov kommer inte hjälpa dig i ditt enskilda ärende men kan användas som underlag till framtida tillsynsinsatser. Tjänsten är resultatet av det internationella samarbetet ICPEN och är inte begränsad till Europa. För närvarande deltar drygt 30 länder och tjänsten är tillgänglig på ett flertal språk. 

Läs mer på econsumer.gov

Om du ska handla från ett företag i är ett tips att kontrollera om företaget finns med i branschorganisationen Better Business Bureau's (BBB) online-rapport. BBB är en Nordamerikansk branschorganisation med syftet att främja god affärsetik och kan ha möjlighet att hjälpa dig med medling och tvistlösning om något blir fel.

BBB:s webbplats

Om du vill klaga på en vara du köpt i Nordamerika vänder du dig i första hand direkt till företaget. Kommer du inte överens med företaget kan du vända dig till BBB. Kom ihåg att endast företag som är medlemmar i BBB är skyldiga att acceptera BBB som medlare och tvistlösare. I övriga fall är det helt upp till företaget.

Varor som är tillåtna att sälja i andra länder kan vara förbjudna i Sverige. Kontrollera att varan är tillåten.

Tänk även på att varor som säljs på nätet kan vara förfalskningar. Var extra försiktig om priset på varan är orimligt lågt.

Kontakta Tullverket för mer information om förbjudna varor och förfalskningar. De är tillsynsmyndighet på området.

Förbjudna varor och förfalskningar på Tullverkets webbplats

Det kan vara svårt att få hjälp med problem när du handlat från ett land utanför EU. Om du handlat från Norge, Storbritannien eller Island kan du kontakta Konsument Europa för rådgivning. Observera att Konsument Europa inte kan hjälpa dig om du har en tvist med ett företag som har sitt säte utanför EU, Norge, Storbritannien och Island. Du når Konsument Europas rådgivare genom att kontakta Konsumentverkets vägledning.

Kontakta Konsumentverkets vägledning

Många konsumentorganisationer i världen är medlemmar i Consumers International. På deras webbplats kan du läsa om grundläggande konsumenträttigheter och leta efter en konsumentorganisation i det land som företaget finns i.

Consumers Internationals webbplats

Storbritannien är inte längre med i EU. Köper du något från ett företag i Storbritannien skyddas du därför inte automatiskt av konsumentlagarna inom EU.

För dig som konsument i Sverige finns det några saker som är bra att känna till:

 • Om du handlar på nätet från en brittisk webbsida som riktar sig mot svenska konsumenter (till exempel att sidan är på svenska och priserna anges i svenska kronor) gäller svenska regler. Det betyder att du har 14 dagars ångerrätt och 3 års reklamationsrätt.
 • Om du handlar från en brittisk webbsida som inte riktar sig mot svenska konsumenter gäller brittisk lagstiftning. I dagsläget är lagstiftningen i Storbritannien väldigt lik den svenska, men det kan vara bra att ta reda på vad som gäller innan du gör ett köp.
 • När du handlar från Storbritannien måste du betala importmoms på din vara.
 • Handlar du för mer än 1700 kronor kan du behöva betala tullavgift. Men om säljaren kan försäkra att produkten har sitt ursprung från Storbritannien går det att slippa den avgiften. Du hittar mer information om detta på Tullverkets hemsida.

Tullverkets sida om Brexit

Behöver du hjälp eller rådgivning?

ECC-kontoret i Storbritannien är inte längre en del av ECC-nätverket. De har dock fortfarande möjlighet att hantera ärenden som rör brittiska konsumenter och företag, vilket innebär att svenska konsumenter fortfarande kan kontakta Konsument Europa för rådgivning och eventuell medling.

Har du frågor eller funderingar vid köp som gjorts från företag i Storbritannien kan du kontakta Konsumentverkets vägledning.

Kontakta Konsumentverkets vägledning

Europa direkts informationskontor (EDIC) svarar också på dina frågor om EU och Brexit.

EU:s webbplats

Källa: KonsumentverketKonsument Europa

Granskad: 26 mars 2024