Handla från företag utanför EU

Lyssna

När du har beställt en vara från ett land utanför EU räknas det som privatimport. Det betyder att du alltid måste betala moms och ofta även tull och andra avgifter. Dessutom har du inte samma konsumentskydd som när du handlar en vara från ett EU-land.

Välj vad du vill läsa mer om

Tullavgiften är olika stor för olika varor och beror på hur mycket varan kostar och vad det är för slags vara. Det är oftast en procentsats som beräknas på varan inklusive frakt och eventuell fraktförsäkring. Grundregeln är att du ska betala tull om varan kostar mer än 1 600 kronor. Moms måste du alltid betala. För de flesta varor är momsen 25 procent. Tullverkets tjänst Tullräknaren hjälper dig att räkna ut tull, moms och andra avgifter när du handlar från företag utanför EU.

Räkna ut tullavgiften direkt på Tullverkets webbplats

Om du har handlat från ett land utanför EU är det inte säkert att du skyddas av EU:s konsumentlagstiftning. Men om företaget vänder sig till svenska konsumenter är det normalt svensk lagstiftning som gäller. Dock kan det ibland vara svårt för sig att avgöra om en webbplats vänder sig till konsumenter i Sverige. Men några saker som kan göra att svensk lag gäller är att:

  • webbsidan är på svenska
  • du kan betala i svensk valuta
  • det finns telefonnummer med landskod på webbplatsen
  • webbplatsens toppdomännamn är något annat än toppdomännamnet från landet där företaget finns.

Lagstiftning kan skilja sig mellan länder

Om det är lagstiftningen i företagets land som gäller är det inte säkert att du har rätt att ångra eller reklamera beställningen på samma sätt som om företaget finns i ett EU-land. Då är det viktigt att ta reda på vilka riktlinjer företaget har. Försök att hitta information om reklamation och företagets ansvar för eventuella fel. Köpvillkoren och reglerna för ditt köp ska finnas på företagets webbplats om du handlar på nätet.

Tiden ett företag ansvarar för fel kan skilja sig mycket åt mellan olika länder. Det kan också vara klokt att ta reda på om det finns garantier och om det finns något företag i Sverige eller inom EU som kan hjälpa till om det uppstår problem.

Klaga alltid till företaget först

Om du upplever problem med något du har köpt ska du alltid börja med att klaga och ställa krav till företaget du har handlat av. Det är bra att klaga via till exempel mejl.

Spara dokumentation

Det är bra att spara kommunikation med företaget, till exempel skickade och mottagna mejl eller skärmdumpar på kontaktformulär och chatthistorik. Det är viktigt att kunna bevisa att du har klagat och när. Det är också bra att ha bevis på vad du och företaget har kommit överens om. Utan bevis kan det vara svårt för dig att få rätt vid en eventuell tvist med företaget.

ARN kan eventuellt pröva ditt ärende

Om ett företag vänder sig till svenska konsumenter kan Allmänna reklamationsnämnden, ARN, eventuellt pröva ditt ärende om du har klagat till företaget men ändå inte lyckats lösa problemet.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Om du har e-handlat från USA är ett tips att kontrollera om företaget du handlat av finns med i branschorganisationen Better Business Bureau's (BBB) online-rapport. BBB är USA:s största branschorganisation med syftet att främja god affärsetik.

Här hittar du BBB:s webbplats

Om du vill klaga på en vara du har köpt i USA vänder du dig i första hand direkt till företaget. Kommer du inte överens med företaget kan du vända dig till BBB. Kom ihåg att endast företag som är medlemmar i BBB är skyldiga att acceptera BBB som medlare och tvistlösare. I övriga fall är det helt upp till företaget.

Varor som är tillåtna att sälja i andra länder kan vara förbjudna i Sverige. Kontrollera att varan är tillåten. Tänk på att varor som säljs på nätet kan vara förfalskningar. Var extra försiktig om priset på varan är orimligt lågt.

För att få mer information om förbjudna varor och förfalskningar kan du kontakta Tullverket, då de är tillsynsmyndighet på området.

Mer om förbjudna varor och förfalskningar på Tullverkets webbplats

Det kan vara svårt att få hjälp om du får problem efter att ha handlat från ett land utanför EU. Om du har handlat från Norge, Storbritannien eller Island kan du kontakta ECC Sverige för rådgivning. Observera att ECC Sverige inte kan hjälpa dig om du har en tvist med ett företag som har sitt säte utanför EU, Norge, Storbritannien och Island. Du når ECC Sveriges rådgivare genom att kontakta Hallå konsument.

Kontakta Hallå konsument

Många konsumentorganisationer världen över är medlemmar in Consumers International. På deras webbplats kan du läsa om grundläggande konsumenträttigheter och leta efter en konsumentorganisation i det land som företaget finns i.

Consumers Internationals webbplats

Storbritanniens utträde ur EU har landat i ett avtal som börjar gälla från den 1 januari 2021. På det stora hela har parterna kommit överens om att upprätthålla ett högt konsumentskydd och att myndigheter på bägge sidor ska samarbeta.

För dig som konsument i Sverige finns det några saker som är bra att känna till:

  • Om du handlar på nätet från en brittisk webbsida som riktar sig mot svenska konsumenter (sidan är på svenska eller priserna anges i svenska kronor) så gäller svenska regler. Det betyder att du har 14 dagars ångerrätt och 3 års reklamationsrätt.
  • Om du handlar från en brittisk webbsida som inte riktar sig mot svenska konsumenter så gäller brittisk lagstiftning. I dagsläget är lagstiftningen i Storbritannien väldigt lik den svenska, men det kan vara bra att ta reda på vad som gäller innan du gör ett köp.
  • När du handlar från Storbritannien måste du betala importmoms på din vara. Det gäller även produkter som är beställda innan årsskiftet men som skickas från och med 2021.
  • Handlar du för mer än 1600 kronor kan du behöva betala tullavgift. Men om säljaren kan försäkra att produkten har sitt ursprung från Storbritannien går det att slippa den avgiften. Du hittar mer information om detta på Tullverkets hemsida.

Tullverkets sida om Brexit

Behöver du hjälp eller rådgivning?

ECC-kontoret i Storbritannien är inte längre en del av ECC-nätverket. De har dock fortfarande möjlighet att hantera ärenden rörande brittiska konsumenter och företag, vilket innebär att svenska konsumenter fortfarande kan kontakta ECC Sverige för rådgivning och eventuell medling. Det är oklart hur länge denna möjlighet kommer att finnas.

Har du frågor eller funderingar vid köp som gjorts från företag i Storbritannien kan du kontakta Hallå konsument.

Kontakta Hallå konsument

Europa direkts informationskontor (EDIC) svarar också på dina frågor om EU och Brexit.

EU:s webbplats