Dropshipping – vad är det?

Har du handlat från ett företag på nätet som utger sig för att vara svenskt? Har du senare upptäckt att varan skickats till dig från ett land utanför EU? Har du behövt betala extra avgifter? Då kan du ha handlat från ett företag som sysslar med dropshipping.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Rättigheter när du handlar på nätet

 • Du har rätt att reklamera en vara om den är trasig, inte fungerar eller inte motsvarar företagets beskrivning.

 • Du har ångerrätt i 14 dagar från att du tar emot eller hämtar ut varan.

 • Företag ska tydligt informera om det totala priset innan du genomför köpet. Du ska inte behöva betala extra avgifter i efterhand.

Läs mer om dropshipping och dina rättigheter

Dropshipping är en affärsmodell som används av företag som säljer varor på nätet men saknar ett eget lager. Varorna skickas därför direkt till dig från företagets leverantör. Denna leverantör kan vara baserad utanför EU.

I de flesta fall är det företaget som sålt varorna till dig som är din avtalspart och som du till exempel ska klaga till om något blir fel.

Det är vanligt att dessa typer av webbplatser marknadsförs på sociala medier.

Hur känner du igen dropshipping?

Ibland är det inte tydligt att det rör sig om dropshipping när du köper en vara på nätet. Men det finns några saker som kan tyda på att du handlar från ett företag som använder sig av dropshipping.

Håll utkik efter följande exempel:

Bristfällig information om leveranstid

Kontrollera leveranstiden innan du genomför köpet. Leverantören är vanligtvis baserad utanför EU. Det är anledningen till att leveransen kan ta längre tid än du tänkt. Företaget som du köpt varan från har ingen kontroll över leveranstiden. Informationen om leverans kan därför vara bristfällig.

Otydlig adress eller en adress till en privatperson

Företagets adress måste alltid anges på webbplatsen. Har företaget uppgett en adress till en privatperson kan det vara ett tecken på att det rör sig om dropshipping. Leverantörens adress måste anges på webbplatsen om returer ska skickas dit.

Stavfel eller märklig översättning

Ibland finns det språkförbistringar på webbplatsen. Det finns webbplatser där texten har blivit direkt översatt till svenska. Upptäcker du stavfel eller meningsuppbyggnader som inte är korrekta kan det vara ett tecken på dropshipping.

Konceptet dropshipping är inte oseriöst. Men det är bra att känna till att det förekommer oseriösa aktörer som använder sig av affärsmodellen dropshipping.

Är du osäker på om webbplatsen du vill handla från är seriöst finns det mycket du kan göra för att minska risken att bli lurad.

 • Sök på nätet och läs vad andra skriver om företaget.

Ofta går det att hitta sidor där andra kunder har lämnat omdömen om företaget. Läs inte bara kundomdömen på företagets egen webbplats. Kritiska kommentarer publiceras sällan och falska omdömen är vanligt.

Undersök om företaget finns på sociala medier. Där brukar det gå att hitta omdömen och kommentarer.

 • Kontrollera att det finns tydliga och trovärdiga kontaktuppgifter till företaget.

Det bör finnas telefonnummer, adress, mejladress och organisationsnummer. Saknas det kontaktuppgifter bör du vara försiktig. Saknar ett företag kontaktuppgifter kan du inte kontrollera vem du handlar av och du vet inte om det går att få kontakt med någon om det blir problem med leveransen.

 • Var alltid försiktig innan du lämnar ut dina kortuppgifter.

Betalar du med kreditkort eller mot faktura omfattas köpet av konsumentkreditlagen. Det ger dig ett extra skydd. Vid kreditköp kan du vända dig till kreditgivaren, alltså kortutgivaren (banken) eller företaget du har fått fakturan från och ställa krav på en återbetalning om det uppstår problem.

Att betala i efterhand fungerar som en säkerhet för dig om varan till exempel inte levereras i tid eller är felaktig.

Priset på varan du köper ska vara korrekt och tydligt. Även extra avgifter, som tullavgift, och andra kostnader ska anges. Det totala priset för ditt köp ska alltid presenteras tydligt innan du genomför köpet.

Du ska inte behöva lämna beställningssidan för att hitta rätt prisinformation. Det är inte okej att informationen lämnas genom en länk till en annan webbsida eller i företagets avtalsvillkor.

Har inte företaget tydligt informerat dig om köpets totalpris innan du genomför köpet är du inte skyldig att betala för extra kostnader.

Handlar du på distans, till exempel på nätet, har du som huvudregel 14 dagars ångerrätt på ditt köp. Reglerna gäller både i Sverige och inom EU.

Meddela företaget att du ångrar dig

Du behöver meddela företaget att du ångrar dig inom 14 dagar från dagen efter att du tog emot eller hämtade ut varan.

Kontakta företaget skriftligen. Då kan du bevisa att du ångrat dig. Om företaget skulle påstå att du inte ångrat dig behöver du ha kvar underlag, till exempel ett mejl, som visar att du ångrat dig i rätt tid.

Saknar du kontaktuppgifter till företaget kan du kolla i din orderbekräftelse eller i avtalsvillkoren på företagets webbplats.

Ångrat dig innan leverans

Finns varan hos ett postombud ska du hämta ut den, även om du redan ångrat dig. Struntar du i att hämta ut varan riskerar du att få betala en avgift som många företag tar ut för outhämtade varor.

Säger företaget att du inte behöver hämta ut varan? Då är det viktigt att du får den informationen skriftligen, eller att det till exempel framgår av företagets avtalsvillkor.

Betala för att skicka tillbaka

Du behöver betala för att skicka tillbaka det du köpt, om det framgår av de villkor du godkänt när du gjorde köpet.

För att företaget ska kunna kräva att du skickar tillbaka varan till ett annat land än där företaget är registrerat måste även det framgå av villkoren.

Då ska företaget återbetala dig

När du meddelar att du ångrar dig har företaget 14 dagar på sig att återbetala dig.

För att du ska få återbetalning ska företaget fått tillbaka varan, eller så ska du kunna visa att du skickat tillbaka den.

Mer om ångerrätt

Finns det ett ursprungligt fel på varan du köpt har du rätt att reklamera. När du reklamerar klagar du på felet. Du kan kräva att få varan lagad eller utbytt. Är felet väsentligt eller inte går att rätta till kan du ha rätt att få dina pengar tillbaka.

Du har minst två års reklamationsrätt när du handlar från ett företag inom EU, Norge, Island eller Storbritannien. Vissa länder har längre tid. I Sverige har du 3 års reklamationsrätt.

Har du handlat från ett land utanför EU är det inte säkert att du skyddas av EU:s konsumentlagstiftning.

Vänder sig företaget till svenska konsumenter bör svensk lagstiftning gälla. Ibland kan det vara svårt att avgöra om en webbplats vänder sig till konsumenter i Sverige. Men några saker som kan göra att svensk lag gäller är att:

 • webbsidan är på svenska
 • du kan betala i svensk valuta
 • det finns telefonnummer till företaget som startar med +46
 • bokstäverna efter den sista punkten i webbadressen är se.

Vem ska du klaga till?

Du ska klaga till företaget du köpt varorna av, din avtalspart. Vid dropshipping är det i de flesta fall företaget du köpt varorna av som är din avtalspart. Det är alltså sällan leverantören som är din avtalspart. Men det finns undantag och ibland behöver en bedömning göras i ditt enskilda fall.

Saknar du kontaktuppgifter till företaget kan du se efter i din orderbekräftelse eller i avtalsvillkoren på företagets webbplats.

Mer om att reklamera en felaktig vara

Varan räknas som försenad om något av följande situationer uppstår:

 • Du har inte fått varan inom utlovad tid. Utlovad tid är den tid som framgår när du genomför köpet, till exempel i köpevillkoren eller i orderbekräftelsen.
 • Det finns ingen utlovad eller överenskommen leveranstid, men det har gått minst 30 dagar sedan köpet och varan har inte levererats.

Skriv till företaget och kräv leverans

I första hand kan du kräva att företaget håller sin del av avtalet och levererar din vara. Kontakta företaget skriftligen. Kräv att de levererar den försenade varan.

När du kräver leverans behöver du ge företaget en rimlig tilläggstid. En tilläggstid är ett sista datum för när varan ska levereras. Då får företaget en rimlig chans att leverera varan.

Saknar du kontaktuppgifter till företaget kan du kolla i din orderbekräftelse eller i avtalsvillkoren på företagets webbplats.

Du kan även kräva ersättning för kostnader du fått på grund av förseningen. Du kan bara kräva ersättning för kostnader eller ekonomisk skada du kan bevisa, till exempel med hjälp av kvitton.

Kräv att få häva köpet om du inte får varan

I andra hand kan du kräva att få häva köpet. Det betyder att köpet återgår. Du måste inte längre betala för varan och företaget behöver inte längre leverera varan.

Du kan häva köpet om du gett företaget en rimlig tilläggstid och tiden passerat utan att du fått varan.

Kontakta företaget och säg att du vill häva köpet.

Har du redan betalat för varan kan du kräva tillbaka pengarna från företaget.

Mer om sen leverans av vara

Köper du en vara från ett företag utanför EU behöver du betala moms. Du kan även behöva betala tull. Samma sak gäller om företaget du ingått avtal med skickat vidare din beställning till en leverantör utanför EU.

Tullavgiften är olika stor för olika varor. Den beror på hur mycket varan kostar och vad det är för slags vara. Grundregeln är att du ska betala tull om varan kostar mer än 1 600 kronor.

Moms måste du alltid betala. För de flesta varor är momsen 25 procent.

Tullverket beskriver vilka eventuella avgifter du kan behöva betala vid köp på nätet utanför EU.

Betalar du inte eventuellt krav på tullavgift finns det risk att du inte får varan levererad.

Du ska alltid få information om extra avgifter och andra kostnader innan du genomför köpet. Har du inte fått det är du inte skyldig att betala dessa kostnader. Meddela i så fall företaget att du betalar till exempel tullavgiften under protest och att du kräver ersättning för denna kostnad.

Om tullavgift på Tullverkets webbplats

CE-märkning

Många produkter måste vara CE-märkta för att få säljas i EU. Att produkten är CE-märkt innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller EU:s krav på hälsa, miljö och säkerhet.

Exempel på varor som ska vara CE-märkta:

 • leksaker
 • elektrisk hemutrustning
 • flytvästar
 • hjälmar
 • personlig skyddsutrustning.

Farliga ämnen

Köper du varor från ett företag utanför EU kan det vara svårt att få information om vad varan innehåller och om varan innehåller något farligt ämne.

Har du däremot köpt varan från ett företag inom EU? Då har du alltid rätt att få reda på om varan innehåller något av de särskilt farliga ämnen som finns med på EU:s kandidatförteckning.

Om din vara inte är säker

Har du köpt en vara som inte är säker bör du inte använda den. Den kan orsaka skador.

Uppfyller varan inte de krav som finns ska du klaga (reklamera) till företaget du köpt varan av.

Reklamera vara

Anmäl brister
Kemikalieinspektionen (Kemi)

Kemi ska du tipsa om varor (till exempel leksaker, kläder, skor eller elektronik) som orsakar hälsobesvär eller som du misstänker innehåller farliga ämnen. Du kan också tipsa om elektronik eller leksaker som saknar CE-märkning.

Kontakta Kemikalieinspektionen

Konsumentverket

Till oss på Konsumentverket kan du anmäla varor med bristande produktsäkerhet.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Elsäkerhetsverket

Har du en elektrisk produkt som är farlig, inte uppfyller kraven eller som du upplever stör annan utrustning? Då kan du anmäla produkten till Elsäkerhetsverket.

Kontakta Elsäkerhetsverket

Kommer du och företaget inte överens kan du ha möjlighet att gå vidare för att få hjälp.

Om du betalat med kort

Har du betalat med kort kan du göra en så kallad kortreklamation. Då kontaktar du din bank för att se om de kan hjälpa dig med en återbetalning.

Du kan prova att göra en kortreklamation oavsett vilken typ av kort du använt. Men har du betalat med kreditkort har du ett starkare skydd än om du använt ett vanligt bankkort.

Om du har betalat med kreditkort eller faktura

När du betalar med kreditkort eller mot faktura har du enligt konsumentkreditlagen rätt att få hjälp av din kreditgivare om du stöter på problem. Lagen säger att du kan ställa samma krav mot kreditgivaren som du kan göra mot företaget. Det innebär att du kan kräva återbetalning från kreditgivaren, till exempel banken eller fakturaföretaget, om företaget inte återbetalar dig.

Kontakta din bank eller kreditgivare för att ta reda på hur du gör.

Om du betalat på annat sätt

Kan du inte ta hjälp av din bank eller kreditgivare och du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

 • Summan som du och företaget är oense om måste vara minst 500 kronor.
 • En normal handläggningstid är cirka 6 månader.
 • Det är inte säkert att ett företag följer ARN:s rekommendationer.

Allmänna Reklamationsnämndens webbplats

Tycker du att företagets marknadsföring är felaktig eller vilseledande kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket.

En anmälan till Konsumentverket innebär inte att du får hjälp i just ditt ärende, men den kan hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem.

Anmäl till Konsumentverket

Källa: KonsumentverketKonsument Europa

Granskad: 14 mars 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.