Dropshipping – vad är det?

Lyssna

Har du handlat från ett företag på nätet som utger sig för att vara svenskt? Har du senare upptäckt att varan skickats till dig från ett land utanför EU? Har du behövt betala extra avgifter? Då kan du ha handlat från ett företag som sysslar med dropshipping.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Rättigheter när du handlar på nätet

 • Du har rätt att reklamera en vara om den är trasig, inte fungerar eller inte motsvarar företagets beskrivning av den.

 • Du har ångerrätt i 14 dagar från att du tar emot eller hämtar ut varan.

 • Företag ska tydligt informera om det totala priset innan du genomför köpet. Du ska inte behöva betala extra avgifter i efterhand.

Läs mer om dropshipping och dina rättigheter

Dropshipping är en affärsmodell som används av företag som säljer varor på nätet. Företaget saknar ett eget lager med varor. Din beställning vidarebefordras därför till en leverantör, och denna leverantör kan vara baserad utanför EU.

Leverantören skickar varan som du beställt direkt till dig på uppdrag av företaget du köpte varan av. Företaget som du köper ifrån hanterar alltså varken paketeringen eller leveransen. Företaget hanterar vanligtvis bara webbplatsen och marknadsföringen av varorna. Det är vanligt att dessa typer av webbplatser marknadsförs på sociala medier.

Vem ingår du avtal med?

I de flesta fall är det företaget som tillhandahåller webbplatsen som är din avtalspart. Din avtalspart är den du kontaktar och ställer krav till vid eventuella problem. Det är sällan leverantören utanför EU som är din avtalspart. Men det finns undantag och ibland behöver en bedömning göras i ditt enskilda fall.

Om din avtalspart är ett företag baserat utanför EU

Om din avtalspart är ett företag baserat utanför EU är det inte säkert att du skyddas av EU:s konsumentlagstiftning. Det är heller inte säkert att varorna uppfyller kraven på produktsäkerhet inom EU. Men om företaget vänder sig till svenska konsumenter är det i regel svensk lagstiftning som gäller. Ett exempel på att företag vänder sig till svenska konsumenter kan vara att företagets webbplats är på svenska eller att du kan betala i svenska kronor.

Hur känner du igen dropshipping?

Ibland är det inte tydligt att det rör sig om dropshipping när du köper en vara på nätet. Men det finns några saker som kan tyda på att du handlar från ett företag som använder sig av dropshipping. Håll utkik efter följande exempel:

Bristfällig information om leveranstid

Kontrollera leveranstiden innan du genomför köpet. Leverantören är vanligtvis baserad utanför EU. Det är anledningen till att leveransen kan ta längre tid än du tänkt. Företaget som du köpt varan från har ingen kontroll över leveranstiden, och informationen om leverans kan därför vara bristfällig.

Otydlig adress eller en adress till en privatperson

Företagets adress måste alltid anges på webbplatsen. Om adressen som företaget uppgett är en adress till en privatperson, kan det vara en indikation på att det rör sig om dropshipping. Leverantörens adress måste anges på webbplatsen om returer ska skickas dit.

Stavfel eller märklig översättning

I vissa fall förekommer det språkförbristningar på webbplatsen. Det finns webbplatser där texten har blivit direkt översatt till svenska. Om du upptäcker stavfel eller meningsuppbyggnader som inte är korrekta kan det vara en indikation på dropshipping.

Konceptet dropshipping är inte oseriöst. Men det är bra att känna till att det förekommer oseriösa aktörer som använder sig av affärsmodellen dropshipping. Om du är osäker på om webbplatsen du vill handla från är seriöst finns det mycket du kan göra för att minska risken att bli lurad.

 • Sök på nätet och läs vad andra skriver om företaget. Ofta går det att hitta sidor där andra kunder har lämnat omdömen om företaget. Läs inte bara kundomdömen på företagets egen webbplats, kritiska kommentarer publiceras sällan och falska omdömen är vanligt. Undersök om företaget finns på sociala medier. Där brukar det gå att hitta omdömen och kommentarer.

 • Kontrollera att det finns tydliga och trovärdiga kontaktuppgifter till företaget. Det bör finnas telefonnummer, adress, mejladress och organisationsnummer. Om det saknas kontaktuppgifter bör du vara försiktig. Om ett företag saknar kontaktuppgifter kan du inte kontrollera vem du handlar av och du vet inte om det går att få kontakt med någon om det uppstår problem med leveransen.

 • Var alltid försiktig innan du lämnar ut dina kortuppgifter. Om du betalar med kreditkort eller mot faktura omfattas köpet av konsumentkreditlagen. Det ger dig ett extra skydd. Vid kreditköp kan du vända dig till kreditgivaren, alltså kortutgivaren (banken) eller företaget du har fått fakturan från och ställa krav på en återbetalning om det uppstår problem. Att betala i efterhand fungerar som en säkerhet för dig om varan till exempel inte levereras i tid eller är felaktig.

När du handlar från ett företag som inte har ett eget lager med varor vidarebefordras din beställning till en leverantör. Om leverantören finns utanför EU är det vanligt att det tillkommer extra avgifter som du behöver betala.

Priset på varan du köper ska vara korrekt och tydligt. Extra avgifter och andra kostnader ska alltid anges av företaget innan du genomför köpet. Ett exempel på en extra avgift är tullavgift när en leverantör utanför EU skickar varan direkt till dig.

Det totala priset för ditt köp ska alltid presenteras tydligt innan du genomför köpet. Du ska inte behöva lämna beställningssidan för att hitta rätt prisinformation. Det är inte okej att informationen lämnas genom en länk till en annan webbsida eller i företagets avtalsvillkor. Har inte företaget tydligt informerat dig om köpets totalpris innan du genomför köpet är du inte skyldig att betala för extra kostnader.

Om du har köpt en vara på nätet och fått en bekräftelse på köpet, är huvudregeln att du har rätt att få köpa varan till priset i bekräftelsen. Företaget får inte kräva extra kostnader av dig i efterhand.

Handlar du på distans, till exempel på nätet, har du som huvudregel 14 dagars ångerrätt på ditt köp. Reglerna gäller både i Sverige och inom EU.

Meddela företaget att du ångrar dig

Du behöver meddela företaget att du ångrar dig inom 14 dagar från dagen efter att du tog emot eller hämtade ut varan.

För att du ska kunna bevisa att du har ångrat dig är det bra att meddela företaget skriftligen. Om företaget skulle påstå att du inte har ångrat dig behöver du ha kvar underlag, till exempel ett mejl, som visar att du har ångrat dig i rätt tid.

Om du saknar kontaktuppgifter till företaget kan du kolla i din orderbekräftelse eller i avtalsvillkoren på företagets webbplats.

Skicka tillbaka varan till företaget

Om varan finns hos ett postombud behöver du hämta ut den, även om du redan har ångrat dig. Struntar du i att hämta ut varan riskerar du att få betala en avgift som många företag tar ut för outhämtade varor. Du behöver alltså hämta ut varan för att sedan skicka tillbaka den till företaget. Säger företaget att du inte behöver hämta ut varan är det viktigt att du får den informationen skriftligen, eller att det till exempel framgår av företagets avtalsvillkor.

Då ska företaget återbetala dig

När du meddelar att du ångrar dig har företaget 14 dagar på sig att återbetala dig. En förutsättning för att du ska få återbetalning är att företaget har fått tillbaka varan, eller att du kan visa att du har skickat tillbaka den.

Mer om ångerrätt

Du har alltid har minst två års reklamationsrätt om du handlar från ett företag inom EU, Norge, Island eller Storbritannien. Vissa länder har längre tid. I Sverige har du tre års reklamationsrätt.

Reklamationsrätten innebär att om det är något fel på det du har köpt kan du kräva att få varan lagad eller utbytt. Om felet är väsentligt eller inte går att rätta till kan du ha rätt att få dina pengar tillbaka.

Vad räknas som fel?

En förutsättning för att varan ska ses som felaktig är att felet är ursprungligt. Ett ursprungligt fel är ett sådant fel som fanns i varan redan när du köpte den eller tog emot den.

Ett ursprungligt fel kan till exempel vara att varan fungerar dåligt eller är trasig. Det kan också handla om att varan har levererats i en annan färg eller storlek än den du beställde.

Dokumentera felet

När du upptäcker fel eller brister är det viktigt att dokumentera. Dels behöver du kunna visa företaget vad som är fel, dels blir dokumentationen viktig om du och företaget inte kommer överens. Tänk därför på att spara allt underlag.

Vad kan du kräva av företaget?

Det är viktigt att du klagar inom två månader från det att du upptäckte felet. Väntar du längre kan du förlora din rätt att kräva något av företaget.

I första hand har du rätt att få felet åtgärdat eller få en ny vara. Företaget ska rätta till felet eller skicka en ny vara kostnadsfritt.

I andra hand kan du få ett prisavdrag. Prisavdraget ska motsvara felet, till exempel vad det kostar att få felet åtgärdat av ett annat företag. Har varan ett skönhetsfel som inte påverkar dess funktion kan det bli aktuellt med ett prisavdrag utan att felet åtgärdas. Det finns inga bestämda avdrag, vad som är rimligt måste avgöras från fall till fall.

I tredje hand kan du häva köpet. En hävning betyder att köpet återgår, det vill säga att företaget tar tillbaka varan och du får dina pengar tillbaka. Ska varan skickas tillbaka ska företaget stå för frakten. Har du betalat för varan ska du få tillbaka pengarna på samma sätt som du betalade.

Klaga till företaget

När du ska klaga på felet ska du i första hand vända dig till företaget du köpte varan av. Det finns inga krav på hur du ska klaga men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen. Då kan du bevisa att du har klagat och att du har gjort det i rätt tid. Det går bra att skicka ett mejl. Tänk på att spara mejlet som bevis. Om företaget endast har ett kontaktformulär behöver du ta en skärmbild eller fota det du skriver.

Om du saknar kontaktuppgifter till företaget kan du kolla i din orderbekräftelse eller i avtalsvillkoren på företagets webbplats.

Mer om att reklamera en felaktig vara

Varan räknas som försenad om något av följande situationer uppstår:

 • Du har inte fått varan inom utlovad tid. Utlovad tid är den tid som framgår när du genomför köpet, till exempel i köpevillkoren eller i orderbekräftelsen.
 • Det finns ingen utlovad eller överenskommen leveranstid, men det har gått minst 30 dagar sedan köpet och varan har inte levererats.

Skriv till företaget och kräv leverans

I första hand kan du kräva att företaget håller sin del av avtalet och levererar din vara. Kontakta företaget skriftligen och kräv att de levererar den försenade varan. När du kräver leverans behöver du ge företaget en rimlig tilläggstid. En tilläggstid är ett sista datum för när varan ska levereras och är tänkt att ge företaget en rimlig chans att leverera varan.

Om du saknar kontaktuppgifter till företaget kan du kolla i din orderbekräftelse eller i avtalsvillkoren på företagets webbplats.

Samtidigt har du möjlighet att kräva ersättning på grund av kostnader du drabbas av till följd av förseningen. Du kan bara kräva ersättning för kostnader eller ekonomisk skada som du kan bevisa med hjälp av till exempel kvitton.

Kräv att få häva köpet om du inte får varan

I andra hand kan du kräva en hävning. Om du har gett företaget en rimlig tilläggstid och tiden passerar utan att du får varan, kan du kontakta företaget och häva köpet. En hävning betyder att köpet återgår. Vid en hävning är du inte längre betalningsskyldig och företaget behöver inte längre leverera varan.

Om du redan har betalat för varan kan du vid en hävning kräva tillbaka pengarna från företaget.

Mer om sen leverans av vara

Företaget ska på ett korrekt och tydligt sätt presentera priset på varan samt extra avgifter och andra kostnader, innan du genomför köpet. Har inte företaget informerat dig om köpets totalpris innan genomförandet av köpet är du inte skyldig att betala dessa kostnader. Om du får information om att du behöver betala en tullavgift och inte gör det, finns det risk att du inte får varan levererad. Du kan då betala tullavgiften under protest och i efterhand kräva ersättning för tullavgiften från företaget.

Tullavgiften är olika stor för olika varor och beror på hur mycket varan kostar och vad det är för slags vara. Grundregeln är att du ska betala tull om varan kostar mer än 1 600 kronor. Moms måste du alltid betala. För de flesta varor är momsen 25 procent. Tullverket beskriver vilka eventuella avgifter du kan behöva betala vid köp på nätet utanför EU.

Om tullavgift på Tullverkets webbplats

När du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

 • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
 • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
 • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.
 • Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Men även om svensk lag ska gälla, är det inte säkert att ett utländskt företag följer ARN:s rekommendationer vid en tvist. Därför är det bra att tänka på varifrån du handlar.

Allmänna Reklamationsnämndens webbplats

Om du tycker du att företagets marknadsföring är felaktigt eller vilseledande kan du uppmärksamma det genom att göra en anmälan till Konsumentverket. En anmälan till Konsumentverket innebär inte att du får hjälp i just ditt ärende, men den kan hjälpa andra konsumenter i framtiden genom att Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem.

Anmäl till Konsumentverket

Källa: KonsumentverketECC SverigeExtern länk

Granskad: 21 februari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.