Klagoguide

Som konsument har du rättigheter. Trots det är det inte alltid enkelt att få rätt om du blir missnöjd med ditt köp. I Klagoguiden hjälper vi dig att klaga på rätt sätt och ger dig också information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Klagoguiden består av tre steg. Läs gärna igenom samtliga steg för att få en så heltäckande bild av klagoprocessen som möjligt. Får du inte den hjälp du behöver i guiden kan du alltid kontakta Hallå konsument för personlig hjälp. 

Handlat utanför Sverige men inom EU (och Norge och Island)

Har du problem med en näringsidkare i ett annat EU-land (eller Norge och Island) kan Konsument Europas klagoguide hjälpa dig.

Till Konsument Europas klagoguide