Anmäla till myndighet

Ibland räcker det inte med att du pratar med säljaren, utan du behöver göra en anmälan. Beroende på om du har en tvist som du vill ska lösas eller ett problem som du vill ska uppmärksammas finns det olika instanser du kan vända dig till.

Anmälningar från allmänheten är viktiga för att myndigheter ska känna till vilka problem konsumenter har. 

Vad som händer med din anmälan

När en anmälan kommer in går våra handläggare igenom den och avgör om vi ska granska företaget/produkten eller inte. Alla anmälningar blir inte ett ärende, detta beror på hur stort konsumentintresse den har. Alla anmälningar sparas i vårt diarium och kan bli aktuella i framtiden.

På Konsumentverkets webbplats kan du läsa om vad som händer efter du anmält

Anmäl inte reklamationer

Har du en tvist med ett företag, till exempel en reklamation, får du bäst hjälp om du vänder dig till vår upplysningstjänst Hallå konsument eller konsumentvägledningen i din kommun.

Har du fått problem med en vara eller tjänst ska du alltid vända dig till företaget först. Ta gärna hjälp av vår klagoguide om du behöver reklamera.

Gå till klagoguiden

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) löser tvister

Om du som konsument har en tvist med ett företag kan du i många fall anmäla det till ARN. ARN är en myndighet som prövar tvister mellan konsument och företag. De prövar många typer av tvister, men de prövar inte alla. Deras beslut är rekommendationer och är inte tvingade för företagen att följa, ändå följs mer än 70 % av ARNs beslut.

För att kunna anmäla till ARN måste företaget ha sagt helt eller delvis nej till ditt krav, eller inte svarat alls. Din anmälan till ARN ska vara skriftlig. Tänk på att ARN inte har enskild rådgivning, du kan alltså inte kontakta dem och diskutera ditt ärende. 

Läs om ARN kan hjälpa dig att lösa din tvist

Lyssna på Hallå konsuments podd om vad ARN kan hjälpa till med

Andra myndigheter tar emot anmälningar inom tillsynsområdet

Om du vill anmäla en händelse eller en företeelse kan du vända dig till den myndighet som har tillsyn inom det område du vill anmäla.

Anmälningar från allmänheten är viktiga för att myndigheter ska känna till vilka problem konsumenter har och kunna bedriva tillsyn där den mest behövs. Den här typen av anmälan till en myndighet hjälper dig inte i en tvist med företaget. Däremot kan din anmälan till exempel innebära att ett företag i framtiden tvingas att sluta sälja en produkt, ändra i marknadsföringen eller i avtalsvillkoren.

Som exempel tar Konsumentverket emot anmälningar om:

  • farliga tjänster (till exempel bristande kompetens hos instruktör)
  • farliga varor (till exempel leksaker och barnvagnar)
  • resor
  • marknadsföring (till exempel reklam, telefonförsäljning)
  • oskäliga avtalsvillkor
  • prisinformation (till exempel felaktiga prisuppgifter)
  • spam (oönskad e-postreklam)

Läs om hur du anmäler till Konsumentverket

Läs om vad du kan anmäla till myndigheterna i Hallå konsument

Myndigheter som inte ingår i Hallå konsument tar också emot anmälningar. Om du är osäker på vilken myndighet du ska vända dig till med din anmälan kan du kontakta Hallå konsument.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument

Hjälpte artikeln dig?