Ångerrätt

När du handlar i en butik har du ingen rätt att ångra köpet. Det har du däremot om du köper något på nätet, som en följd av telefonförsäljning eller om du ingår ett avtal med en säljare utanför säljarens affärslokaler.

Vad är ett distansavtal?

Ett distansavtal är ett avtal du ingår utan att träffa säljaren, exempelvis när du handlar på nätet, på postorder eller av en telefonförsäljare.

Distansavtalslagen

Om du har tecknat ett avtal på distans, till exempel att du bokat en kurs eller köpt en vara via nätet eller telefon, har du som huvudregel 14 dagars ångerrätt enligt lag. Kravet är att du har handlat från ett organiserat system. Det vill säga ska företaget ha marknadsfört att de tar emot bokningar eller beställningar på distans, via telefon eller på nätet.

Om du ångrar dig inom 14 dagar behöver du i regel inte betala något. 

Vad är köp utanför säljarens affärslokaler?

Köp utanför säljarens affärslokaler kan exempelvis vara när en försäljare knackar på hemma hos dig och du ingår avtal i ditt hem eller när ett företag tillfälligt står och säljer mobiltelefoner utanför din matbutik. Om det du köper kostar mindre än 400 kronor (i Sverige) eller 50 euro (i ett annat EU-land) gäller dock inte ångerrätten vid köp utanför säljarens affärslokaler.

Vad är ångerfrist?

Tiden du har på dig att ångra ditt köp kallas för ångerfrist. Den börjar löpa dagen efter du tagit emot varan. Om du köper en tjänst räknas ångerfristen från dagen efter du ingick avtalet.

Om ångerfristens sista dag infaller under en lördag, söndag eller en helgdag förlängs ångerfristen så att den även gäller nästkommande vardag. 

Du kan givetvis ångra dig även innan ångerfristen har börjat genom att kontakta säljaren och meddela detta. 

Säljaren ska informera dig om ångerrätten

Säljaren måste informera dig om din ångerrätt för att ångerfristen ska påbörjas. Om du inte har fått tillräcklig information räknas ångerfristen från den dag du får informationen.

För att ångerfristen ska påbörjas måste företaget informera dig om:

 • Om det finns ångerrätt
 • Hur lång ångerfristen är
 • Hur du går tillväga för att ångra dig
 • Att det finns ett standardformulär du kan använda när du ångrar dig och var du hittar detta formulär

Om säljaren inte kan visa att du fått information om ångerrätten har du i stället ett år på dig att ångra köpet.

Utöver informationen ovan så ska säljaren ge dig en ångerblankett innan avtalet ingås. Om avtalet ingås via telefon så kan inte blanketten lämnas, då kan säljaren istället lämna information om blanketten i samtalet och sedan lämna blanketten till konsumenten. Om ångerblanketten lämnats eller inte påverkar inte ångerfristen.

Hur ska säljaren informera dig?

Vid distansavtal ska säljaren ge dig information innan ett avtal ingås på ett sätt som är anpassat efter säljmetoden. Det innebär att en telefonförsäljare ska ge dig informationen muntligen medan en webbutik kan ge dig informationen i sina allmänna villkor. Vid telefonförsäljning kan information om ångerblanketten lämnas via en hänvisning till företagets webbplats medan blanketten vid webbförsäljning lämnas på webbplatsen.

Om du handlar utanför företagets affärslokaler måste säljaren ge dig informationen i pappersform. Om du går med på det kan säljaren ge dig informationen i annan läsbar och varaktig form, exempelvis mejl.

Både vid distansavtal och avtal tecknade utanför företagets affärslokaler ska du även få en bekräftelse på ditt köp. Bekräftelsen ska ges i en läsbar och varaktig form, och ska bland annat innehålla information om din ångerrätt och ångerblanketten.

Om säljaren ger dig bristfällig information om din ångerrätt kan du anmäla det till Konsumentverket.

Läs om hur du gör en anmälan till Konsumentverket

Du har rätt att undersöka varan

Du har rätt att undersöka varans egenskaper och funktion. Men tänk på att inte hantera varan mer än nödvändigt. Gör du det riskerar du att få ersätta säljaren för varans värdeminskning. För att säljaren ska ha rätt till ett värdeminskningsavdrag måste du ha fått information om det i samband med att du ingick avtalet.

Meddela att du ångrar köpet

Det finns inget krav i lagen som säger att du måste ångra dig på ett särskilt sätt, men för att kunna bevisa att du ångrat dig bör du göra det skriftligen. Det har ingen betydelse om företaget svarar dig eller inte, det viktiga är att du kan visa att du ångrat dig inom rätt tid.

Använd gärna ångerblanketten på Konsumentverkets webbplats

Skicka tillbaka varan inom 14 dagar

Du behöver skicka tillbaka varan till säljaren inom 14 dagar från den dag du meddelat att du ångrar dig. Du ska själv betala returfrakten, förutsatt att säljaren har informerat dig om det innan du ingick avtalet.

Tänk på att du bör kunna visa att du skickat tillbaka varan till säljaren. Se till att få ett kvitto på försändelsen och spara detta som bevis.

När ångerrätten inte gäller

Det finns undantag då ångerrätten inte gäller. Säljaren behöver i dessa fall informera dig om att ångerrätten inte gäller ditt köp.

Exempel på varor och tjänster där ångerrätten inte gäller

 • Resor och boenden, till exempel flygbiljetter och hotellnätter.
 • Varor som snabbt kan försämras, till exempel livsmedel.
 • Fritidsaktiviteter som utförs på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, till exempel kulturevent och fotbollsmatcher.
 • Lösnummer av en tidning eller tidskrift.
 • Varor som är specialtillverkade efter konsumentens önskemål eller som har en tydlig personlig prägel, till exempel familjefoton.
 • Varor som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats och förseglingen har brutits av konsumenten, till exempel underkläder.
 • Digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (USB-minne, CD, DVD etc.), till exempel enstaka leverans av appar, musik och datorprogram som du streamar eller laddar ned. Du ska uttryckligen ha gått med på att leverans påbörjas och att det därigenom inte finns någon ångerrätt. Tjänster där du fortlöpande får tillgång till exempelvis musik eller filmer via streaming eller nedladdning är inte digitalt innehåll i lagens mening utan digitala tjänster som omfattas av reglerna om tjänster nedan.

Kortare ångerfrist vid vissa tjänster

Vid avtal om tjänster kan du samtycka till att tjänsten börjar utföras under ångerfristen och att du inte har någon ångerrätt när tjänsten är fullgjord.

Under följande förutsättningar kan företaget även kräva betalt för en tjänst som utförts till viss del innan du ångrat dig:

 • Du har fått fullständig information om ångerrätten
 • Du har fått information om att du kan få betala en del av tjänsten
 • Du har uttryckligen begärt att tjänsten börjar utföras under ångerfristen

Om du och säljaren inte är överens

Om du och säljaren inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad.

Läs om hur du anmäler på ARN:s webbplats 

Om du har handlat av ett företag i ett annat EU-land, Norge eller Island finns möjlighet att få hjälp genom ECC-nätverket. Detta når du via Konsument Europas webbplats.

Tänk på att du alltid behöver klaga till företaget i första hand. Använd gärna vår klagoguide.

Gå till klagoguiden

Ångerrätt även för enskild firma

När företag tecknar avtal med andra företag finns ingen lagstadgad ångerrätt. Däremot finns sedan 1 juli 2017 nya uppföranderegler inom telekombranschen som ger enskilda firmor ångerrätt. Överenskommelsen innebär att även enskilda firmor på samma sätt som privatpersoner ska omfattas av ångerrätt vid distansavtal, exempelvis telefonförsäljning.

Mer om ångerrätt för enskilda firmor på Telekområdgivarnas webbplats. 
Lyssna på Hallå konsuments podd om hur du kan ångra ett abonnemang för telefoni, bredband eller tv