Frågor och svar | Kategori: Pris och betalning

Klarna kräver pengar trots att jag inte fått någon vara.

Lyssna

Fråga från konsument:

Jag beställde en vara (ett verktygskåp) via en annons på Facebook. Jag hade inte vågat göra det utan Klarnas garanti att slippa betala innan jag fått varan. Fakturan från klarna anger varken företagsuppgifter till säljaren eller vad det är jag ska betala för. Jag har bestridit fakturan till klarna och fått svar att jag ska vända mig till säljaren, med mail och telefonnummer till företaget Joyes i Storbritannien som ingen svarar på. Nu kräver Klarna att jag ska betala trots att jag inte fått någon vara eller ens order bekräftelse. Klarna hänvisar till att jag inte svarat tillräckligt fort på deras frågor så därför är fallet nedlagt och kan inte tas upp igen utan ett ärendenummer från ARN. Kan ni hjälpa mig?

Magnus

Svar:

Adam
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Magnus,

Tack för din fråga!

Klarna och säljföretaget är solidariskt ansvariga
Vid kreditköp har kreditgivaren, alltså Klarna i ditt fall, ett solidariskt ansvar tillsammans med säljföretaget för fel och brister i det du har köpt. Det innebär att om företaget exempelvis inte levererar enligt överenskommelse kan du i stället vända dig till Klarna med dina krav.

Rättigheten att göra invändningar mot banken står i konsumenkreditlagen (§ 29 konsumentkreditlagen). Att du har en så kallad invändningsrätt innebär att du har samma rätt att hålla inne en betalning eller rikta anspråk på återbetalning eller skadestånd mot Klarna som du har mot säljaren.

Om företaget nekar kan du istället ställa krav på Klarna. Skriv till Klarna att du vill använda din invändningsrätt då du inte fått din vara. Du behöver inte något ärendenummer från ARN för att använda din invändningsrätt.

Läs mer om kreditköp hos vår samarbetsbyrå Konsumenternas bank- och finansbyrå

Vänligen

Adam
Vägledare, Hallå konsument

Fråga från en konsument

Hej, samma situation för mig. Klarna kräver betalning och säger att de inte kan göra mer i ärendet. Jag har inte återkommit med relevant information i tid enligt dem.

Inga varor och jag har kontaktat butiken vid ett flertal tillfällen för att få order ambulerad mot Klarna utan svar.

Vad händer när jag jag hänvisar till min invändningsrätt? Vad blir efterföljande steg?

Tack / Jim.

Jim

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Hallå konsument

Hej Jim!

Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig i kontakten med Klarna. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här


Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kommer du inte överens med Klarna kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats


Vänligen

Viktoria
Vägledare, Hallå konsument

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Vi svarar dig oftast inom 48 timmar

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor