Frågor och svar | Kategori: Pris och betalning

Klarna kräver pengar trots att jag inte fått någon vara.

Fråga från konsument:

Jag beställde en vara (ett verktygskåp) via en annons på Facebook. Jag hade inte vågat göra det utan Klarnas garanti att slippa betala innan jag fått varan. Fakturan från klarna anger varken företagsuppgifter till säljaren eller vad det är jag ska betala för. Jag har bestridit fakturan till klarna och fått svar att jag ska vända mig till säljaren, med mail och telefonnummer till företaget Joyes i Storbritannien som ingen svarar på. Nu kräver Klarna att jag ska betala trots att jag inte fått någon vara eller ens order bekräftelse. Klarna hänvisar till att jag inte svarat tillräckligt fort på deras frågor så därför är fallet nedlagt och kan inte tas upp igen utan ett ärendenummer från ARN. Kan ni hjälpa mig?

Magnus

Svar:

Adam
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Magnus,

Tack för din fråga!

Klarna och säljföretaget är solidariskt ansvariga
Vid kreditköp har kreditgivaren, alltså Klarna i ditt fall, ett solidariskt ansvar tillsammans med säljföretaget för fel och brister i det du har köpt. Det innebär att om företaget exempelvis inte levererar enligt överenskommelse kan du i stället vända dig till Klarna med dina krav.

Rättigheten att göra invändningar mot banken står i konsumenkreditlagen (§ 29 konsumentkreditlagen). Att du har en så kallad invändningsrätt innebär att du har samma rätt att hålla inne en betalning eller rikta anspråk på återbetalning eller skadestånd mot Klarna som du har mot säljaren.

Om företaget nekar kan du istället ställa krav på Klarna. Skriv till Klarna att du vill använda din invändningsrätt då du inte fått din vara. Du behöver inte något ärendenummer från ARN för att använda din invändningsrätt.

Läs mer om kreditköp hos vår samarbetsbyrå Konsumenternas bank- och finansbyrå

Vänligen

Adam
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej, samma situation för mig. Klarna kräver betalning och säger att de inte kan göra mer i ärendet. Jag har inte återkommit med relevant information i tid enligt dem.

Inga varor och jag har kontaktat butiken vid ett flertal tillfällen för att få order ambulerad mot Klarna utan svar.

Vad händer när jag jag hänvisar till min invändningsrätt? Vad blir efterföljande steg?

Tack / Jim.

Jim

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Jim!

Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig i kontakten med Klarna. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här


Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Kommer du inte överens med Klarna kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats


Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej,
Jag har liknande konflikt med Klarna men ang en reklamation . De och leverantören talar samma språk här och verkar skydda varann. Enligt konsument köplagen har jag 2 mån på mig att anmäla reklamationen . Jag anmälde bara några dagar efter leveransen.
Men efter Klarnas "hantering " där de anger att reklamationen är ogiltig som även leverantören säger, utan att beskriva varför..
ARN åtar sig inga ärenden under 500 kr, kommunen här vet inget sätt att komma vidare trots att det finns en låg att luta sig emot.
Klarna stänger av mig o hotar med förseningsavgifter..man är helt tandlös.

Ulf

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Ulf,

En förutsättning för att du inte ska behöva betala fakturan är att du har den rätten mot säljföretaget. Finns det ett urspungligt fel på din vara och du har rätt att häva köpet så ska du alltså inte behöva betala. Vi kan inte avgöra vad som är rätt och fel ditt enskilda fall eftersom vi ger oberoende vägledning.

Anser du att fakturan är felaktig har du möjlighet att bestrida den. Du kan även betala den under protest.

Läs mer om att bestrida en felaktig faktura

Pröva tvist i domstol
Om tvisten inte kan prövas i ARN har du möjlighet att vända dig till domstol.

Mer om att avgöra tvist i domstol

Anmäl till Konsumentverket
Om du upplever att något av företagen inte följer den konsumenträttsliga lagstiftningen kan du göra anmälan kring det till oss på Konsumentverket. Din anmälan innebär inte att vi hjälper dig personligen i just ditt ärende. Däremot kan din anmälan hjälpa andra konsumenter i framtiden eftersom Konsumentverket uppmärksammas på aktuella konsumentproblem.

Du kan göra en anmälan till Konsumentverket här

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Jag har liknande problem. Gäller en prenumeration som betalas en gång per år. Jag satte upp på Klarnas kreditkort. Kreditkortet gick ut och jag fick ett nytt. Jag har inte fått någon påminnelse om att det var dags att förlänga prenumerationen från företaget eller att säga upp det. Det jag får är en räkning på Klarna som utan mitt medgivande fört över prenumerationen på det nya kortet. Samma dag som jag såg fakturan på Klarna gick jag in på företagets hemsida och sa upp prenumerationen. Jag fick bekräftat att den upphörde samma dag. Samtidigt så markerade jag fakturan som ett problem. Det är allt som man kan göra på Klarnas hemsida. Jag ringde även och lämnade klagomål till Karna om att de utan min tillåtelsefört över prenumerationen till det nya kortet. Får endast svar att det är så de gör. Det är tre veckor sedan prenumerationen avslutades men företaget har inte tagit bort fakturan. Jag kontaktade företaget support som endast går att nå via mejl. Får ett svar tillbaka om att det tagit emot mitt mejl och svarar inom tre dagar. Svaret är på engelska! Dvs ett utlandsbaserat företag. De är fem dagar sedan som jag fick svaret att de ska återkomma men de har ännu inte svarat. Saken är den att jag har skriftligt bevis både på att prenumerationen är avslutad och mitt mejl till företaget men det finns ingen möjlighet att bevisa det för Klarna eftersom det inte går att mejla dem. Det går endast att kontakta dem telefon eller chatt. Så att som ni säger skriva till Klarna och kunna bevisa att man kontaktat dem i princip omöjligt.

Laila

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Laila!

Det går jättebra att kontakta Klarna via deras chatt, men tänk på att ta en skärmdump eller foto på konversationen så att du har sparade bevis för vad som sagts mellan er.

Läs gärna mina kollegors tidigare svar i denna tråd om att Klarna är solidariskt ansvarig gentemot dig samt inlägget om att bestrida en felaktig faktura/betala under protest.


Kommunal konsumentvägledning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här


Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Jag har betalat online och order ställdes in. Det har hänt två gånger med två olika leverantörer. Pengarna debiterades från mitt konto utan leverantörer fick någon pengar. Jag skrev till Klarna och en vecka sen fick jag pengar om en beställning, trodde att allt fungerar bra nu och idag beställde något i en annan webbplats och fick samma problem. Absolut Klarna ska återbetala men vem betalar för allt energi och tid som jag får lägga att skriva till företag för att fixa problemet utan att få grejerna som jag behöver? Och frågar jag till kundtjänsten om de har något problem för att veta hur länge ska man skulle undvika använda det och de svarar ingenting. Det är helt oacceptabelt!

Laura

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Laura,

Tack för din fråga!

Konsumentlagstiftningen ger dig rätt att kräva ersättning för faktiska kostnader som du som konsument drabbas utav på grund av exempelvis fel i en vara. Du kan däremot inte kräva ersättning för "sveda och värk" för den tid du lagt ned på att hantera ditt ärende.

Tipsar om vår artikel Är företaget seriöst? som du kanske kan ha nytta utav i framtiden.

Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor