Frågor och svar | Kategori: Fordon

Vad gäller när jag köper en bil av en bilfirma och bilen står skriven på en privatperson

Fråga från konsument:

Hej..
Om jag köper en bil på en registrerad bilfirma och bilen står skriven på en privatperson vad gäller då med tanke på garanti och osv, och vad annars bör man kolla/ se upp för??

René Jensen

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej René,

Det du beskriver är ett så kallat förmedlingsköp, det vill säga då någon säljer sin bil via ett företag och företaget sköter försäljningen.

Köper du som privatperson bilen av företaget omfattas köpet av konsumentköplagen, även om det är en privatperson som står på bilen.

Vid förmedlingsköp kan du alltså klaga på fel (reklamera) enligt konsumentköplagens regler och du som köpare kan välja om du vill reklamera hos företaget eller hos den egentliga säljaren, det vill säga den som har anlitat företaget för att förmedla köpet.

På vår webbplats kan du läsa vilka tips vi ger inför bilköp

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Om det står ”kreditköp” på bilen och den ägs av en privatperson men det är en bilfirma som annonserar ut den. Vågar man lita på att krediten hävs vid köp eller vad ska man tänka på/ göra?

Johanna

Svar:

Emma
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Johanna!

Tack för din fråga!

Vad du behöver göra är att ta kontakt med bilfirman om eventuella skulder på bilen och få det reglerat i avtalet att krediten ska lösas innan köpet.

På Transportstyrelsens webbsida finns närmare information om vad som kan vara bra att tänka på vid ägarbyte av fordon

Vänligen,

Emma
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Om det står kreditköp, handrlsbanken, på att en bil man vill köpa hos privatperson. Vad ska man tänka på då?

Mona Karlsson

Svar:

Viktoria
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Mona!

När du ska du köpa en bil utav en annan privatperson är det viktigt att kontrollera om det finns skulder på bilen. Om det finns skulder knutna till bilen är det viktigt att se till att de blir betalda. Om de inte blir det kan Kronofogden i värsta fall ta bilen i anspråk.

Läs mer om att köpa bil av privatperson här

På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om fordonsrelaterade skulder. Finns det skulder på bilen kan Kronofogden under vissa förutsättningar omhänderta bilen och sälja den på exekutiv auktion.

Läs mer om fordonsrelaterade skulder hos Transportstyrelsen

Här hittar du mer information om när Kronofogden kan ta ett fordon i anspråk


Vänligen

Viktoria
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej, jag köpte en bil på kredit och ville registrera som en taxi vad gäller såna?

Hashim

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Hashim,

När du köper en bil i syfte att använda i näringsverksamhet räknas du inte som konsument. Då omfattas inte köpet av konsumentköplagen. Då blir det istället i första hand ert avtal som styr och i andra hand köplagen.

Vi kommer då inte kunna vägleda dig utan du får vända dig till en jurist för mer stöd och råd.

Mer om köplagen

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Jag köpte en bil från en registrerad firma 14/oktober 2023 och 9/december 2023 lös motorlampa samt glödstiften har varit i kontakt med bilfirman och dem påstår att bilen såldes hos dem men den är ägd av en privatperson det framgick inte i annonsen men han vägrade att ersätta mig för felen fast jag skickat en länk om vad som gäller för konsumentköplagens där det framgick att Har man förmedlat en bil genom företaget är det ingen skillnad på om man sålt sin egen lagerbil; kundens rättigheter skyddas av konsumentköplagen. Men inget svar vad är nästa steg för att jag ska få mina rättigheter

Mukheled

Svar:

Cecilia
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Mukheled,

Kommunal konsumentvägledning
Ett tips är att kontakta din kommun för att se om de har möjlighet att hjälpa dig. Många kommuner erbjuder nämligen konsumentvägledning och de kan i vissa fall tolka avtal, hjälpa till i kontakten med företag och att göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om det skulle behövas.

Sök din kommunala konsumentvägledning här

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Om du och företaget inte kommer till en lösning kan du ha möjlighet att göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. ARN ger en rekommendation hur tvisten mellan er ska lösas. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

För att ARN ska kunna pröva tvisten krävs det att företaget har sagt nej till dina krav, eller inte gett dig något svar inom 30 dagar. Tvisten måste även överstiga ARNs värdegränser.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Vänligen

Cecilia
Vägledare, Konsumentverket

Fråga från en konsument

Hej! Hur kan jag förmedla min bil hos en bilhandlare tryggt. Alltså jag kommer att lämna min bil hos de för försäljning med nycklar och även det ägarbyte pappret. Hur kan jag göra rätt för mig. Tack!

Anders

Svar:

Adam
Vägledare,
Konsumentverket

Hej Anders,


Tack för att du kontaktar oss!

Vi har ingen guide med vad man bör tänka på vid förmedling av sin bil då det faller utanför konsumentlagstiftningen som vi vägleder inom.

Det är dock bra att veta att vid förmedlingsköp kan köparen klaga på fel (reklamera) enligt konsumentköplagen. Köparen kan välja om den vill reklamera hos företaget eller hos dig, det vill säga den som har anlitat företaget för att förmedla köpet.

Vid förmedlingsköp är alltså ditt ansvar som säljare större än vid privatköp.


Vänligen

Adam
Vägledare, Konsumentverket

Kommentera eller ställ en följdfråga


Hittar du inte svaret? Ställ en egen fråga!

Ställ fråga

Vi svarar på dina frågor