Många frågor om bilvärderingssajten cardata.se

Nyhet: Publicerad 3 februari 2023

Just nu är det många som vänder sig till Hallå konsument med frågor kring bilvärderingssajten cardata.se. De flesta uppger att de fått intrycket av att tjänsten är gratis och får en chock när de får en faktura på nästan 2 000 kronor.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Cardata.se är den senaste i raden av flera bilvärderingssajter som många upplever problem med. De som vänt sig till Hallå konsument angående bilvärderingssajter vittnar om samma sak: Att det inte har framgått tillräckligt tydligt att tjänsten kostar pengar. Det har de i stället blivit varse om när de får en faktura på 185 Euro. Andra uppger att de inte ens har varit inne sajten, men ändå fått en faktura. Domänerna drivs av ett lettiskt bolag och Konsumentverket har därför begärt att den lettiska konsumentmyndigheten agerar mot företaget. Förutom att det är otydligt att tjänsten kostar pengar uppger många även att man fått problem med att utnyttja sin ångerrätt och att bilvärderingen som sådan är bristfällig.

Läs mer om Cardata i vårt frågeforum

Läs mer om konsumenträttigheter och bilvärdering

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.