Uppsägningstid för hyresrätt

Lyssna

Uppsägningstiden kan vara olika lång beroende på vad du har för typ av avtal. Vid ett vanligt tillsvidareavtal är uppsägningstiden vanligtvis tre månader.

Tänk på det här

  • Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader om du har ett tillsvidareavtal. Hela kalendermånader räknas vilket betyder att om du säger upp lägenheten den 5 januari måste du även betala för hela februari, mars och april.  

  • Är ditt hyresavtal tidsbestämt så kanske andra regler gäller. Om avtalet till exempel är längre än två veckor men längst tre månader är uppsägningstiden en vecka.  

Reglerna som gäller

Ett tillsvidareavtal är ett avtal som löper på från den dag du och hyresvärden ingick avtalet till dess att någon av er säger upp avtalet. Sådana avtal har en uppsägningstid på tre månader.

Det är hela kalendermånader som räknas, vilket betyder att om du säger upp lägenheten 10 januari måste du även betala för februari, mars och april. Vill du att avtalet ska avslutas sista mars måste du alltså säga upp avtalet senast sista december.

Uppsägningstiden på tre månader gäller även om du inte har hunnit flytta in i lägenheten.

Det är möjligt att komma överens med hyresvärden om att din uppsägningstid är kortare än tre månader, men har ni ingen sådan överenskommelse är det tre månaders uppsägningstid som gäller. Även om ni har kommit överens om att du ska ha en månads uppsägningstid så är det fortfarande tre månader som gäller för hyresvärden om hyresvärden säger upp avtalet mellan er.

Ett tidsbestämt avtal är ett avtal som gäller under en bestämd tid. Det kan exempelvis vara att du och hyresvärden har skrivit ett avtal om att du ska hyra en bostad i enbart två veckor och att avtalet sedan avslutas när de två veckorna har gått.

Uppsägningstiden för tidsbestämda avtal varierar beroende på hur långt hyresavtalet är.

  • Om hyresavtalet är längst två veckor är uppsägningstiden en dag.
  • Om hyresavtalet är längre än två veckor men längst tre månader är uppsägningstiden en vecka.
  • Om hyresavtalet är längre än tre månader är uppsägningstiden tre månader.

Om hyresgästen avlider är uppsägningstiden för lägenheten en månad.

Det går inte att ångra en uppsägning av en hyresrätt. Du kan bara ångra uppsägningen om din hyresvärden går med på det.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 maj 2020