Uppsägningstid för hyresrätt

Uppsägningstiden kan vara olika lång beroende på vad du har för typ av avtal. Vid ett vanligt tillsvidareavtal är uppsägningstiden vanligtvis tre månader.

Tänk på det här kring uppsägningstid

  • Uppsägningstiden för en lägenhet är tre månader om du har ett tillsvidareavtal. Hela kalendermånader räknas. Det betyder att om du säger upp lägenheten den 5 januari måste du betala även för hela februari, mars och april.  

  • Är ditt hyresavtal tidsbestämt kanske andra regler gäller. Om avtalet till exempel är längre än två veckor men längst tre månader är uppsägningstiden en vecka.  

Reglerna kring uppsägningstid för hyresrätter

Ett tillsvidareavtal är ett avtal som löper på från den dag du och hyresvärden ingick avtalet till dess att någon av er säger upp avtalet. Sådana avtal har en uppsägningstid på tre månader. Uppsägningstiden på tre månader gäller även om du inte hunnit flytta in i lägenheten.

Ett hyresavtal kan vara muntligt eller skriftligt, men om ena parten begär att det ska vara skriftligt ska det vara det. Det kan vara bra att ha det skriftligt så du kan se och bevisa vad som avtalats.

Hela kalendermånader

Vid uppsägning är det hela kalendermånader som räknas, vilket betyder att om du säger upp lägenheten 10 januari måste du betala även för februari, mars och april. Vill du att avtalet ska avslutas sista mars måste du alltså säga upp avtalet senast sista december.

Ni kan komma överens om kortare tid

Det är möjligt att komma överens med hyresvärden om en kortare uppsägningstid än tre månader. Men har ni ingen sådan överenskommelse är det tre månader som gäller.

Även om ni kommit överens om att du ska ha en månads uppsägningstid är det fortfarande tre månader som gäller för hyresvärden om hyresvärden säger upp avtalet.

Om uppsägningstid på Hyresnämndens webbplats

Ett tidsbestämt avtal är ett avtal som gäller under en bestämd tid. Både hyresvärden och hyresgästen är bundna av den bestämda tiden. Det kan till exempel vara att du och hyresvärden skrivit ett avtal om att du ska hyra en bostad i sex månader och att avtalet sedan avslutas när de sex månaderna har gått.

Det finns dock ett undantag i lagen som gör det möjligt för hyresgästen att alltid säga upp hyresavtalet till det månadsskifte som inträffar tidigast tre månader efter uppsägningen.

Ett hyresavtal kan vara både muntligt eller skriftligt. Men om ena parten begär att det ska vara skriftligt ska det vara det. Det kan vara bra att ha det skriftligt så du kan bevisa vad som avtalats.

Uppsägningstiden för tidsbestämda avtal varierar beroende på hur långt hyresavtalet är.

  • Om hyresavtalet är längst två veckor är uppsägningstiden en dag.
  • Om hyresavtalet är längre än två veckor men längst tre månader är uppsägningstiden en vecka.
  • Om hyresavtalet är längre än tre månader är uppsägningstiden tre månader.

Om uppsägningstid på Hyresnämndens webbplats

Om hyresgästen dör är uppsägningstiden för lägenheten en månad.

Det går inte att ångra en uppsägning av en hyresrätt. Du kan bara ångra uppsägningen om hyresvärden går med på det.

Om du har en tvist med hyresvärden kan du få ärendet prövat i domstol. Domstolen kan till exempel pröva tvister som rör själva innehållet i hyresavtalet och tvister om betalningar och ekonomiska krav.

Om tvistlösning i domstol

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 15 januari 2024