Tvist med hyresvärden

Det finns olika vägar att gå för att få hjälp om du har en tvist med din hyresvärd. I många fall kan du få kostnadsfri hjälp.

Olika alternativ för tvistlösning och hjälp

Om du och hyresvärden har en tvist om ett betalningskrav eller om en ekonomisk ersättning kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en prövning av ärendet. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer på ARN:s webbplats.

Om du och hyresvärden har en tvist om exempelvis hyran eller fel/brister i lägenheten kan du få hjälp av Hyresnämnden.

Hyresnämnden är en myndighet och medlar i tvister mellan dig som hyresgäst och hyresvärden.

Läs mer på Hyresnämndens webbplats

Om du exempelvis upplever att det är alldeles för kallt i din lägenhet och du inte får någon hjälp från hyresvärden kan du ta kontakt med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Det är en tillsynsansvarig myndighet som tillsynar inomhusmiljön i bostäder.

Har du en tvist med hyresvärden kan du få ärendet prövat i domstol. Domstolen kan exempelvis pröva tvister som rör själva innehållet i hyresavtalet och tvister om betalningar och ekonomiska krav.

Tvistlösning i domstol

Källa: Konsumentverket

Granskad: 25 februari 2022