Missnöjd med skönhetsingrepp

Lyssna

Om du är missnöjd med resultatet efter ett skönhetsingrepp finns det ingen lag som styr vilka rättigheter du har. Men du kan alltid klaga till kliniken som utfört ingreppet om du är missnöjd eller har skadats.

Tänk på det här

  • Om du är missnöjd med ett ingrepp ska du klaga till kliniken så snart som möjligt. 

  • Dokumentera felet så gott det går, så att du har bevis på vad som blivit fel. 

Välj vad du vill läsa mer om

Skönhetsingrepp och injektioner är operationer och behandlingar där syftet är att ändra eller bevara utseendet av estetiska skäl, till exempel bröstförstoring, botox, fillers eller ansiktslyft.  

Denna information handlar inte om medicinska behandlingar för att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Om du har frågor om sådana behandlingar kan du vända dig till sjukvården.

Om du är missnöjd med resultatet efter ett skönhetsingrepp eller injektion, ska du klaga till kliniken så snart du upptäcker felet. Klaga gärna skriftligen via mejl, så att du har bevis på att du har kontaktat kliniken.

Dokumentera felet

Försök att dokumentera felet så gott det går, exempelvis med hjälp av bilder, filmklipp eller intyg från en läkare om det är nödvändigt.

Om du ska ställa krav på kliniken som utfört ingreppet, måste du kunna bevisa att kliniken har gjort fel. Du behöver till exempel visa att du inte har fått det resultat som du och kliniken har kommit överens om. 

Dina rättigheter om ingreppet blir fel

Du ska kunna förvänta dig att ingreppet ska ha gjorts fackmässigt, det vill säga utfört på ett sätt som förväntas av en professionell yrkesperson. Om tjänsten inte har utförts fackmässigt kan den ses som felaktig.

Ibland kan resultatet av ett skönhetsingrepp bli sämre än förväntat, trots att arbetet utförts rätt. Då får du läsa villkoren i avtalet vad du har rätt till.

Om resultatet blev dåligt eller inte vad ni kommit överens om, kan du ha rätt till:

  • ett nytt ingrepp för att åtgärda felet
  • prisavdrag eller pengarna tillbaka
  • ersättning av extra kostnader du fått för att rätta till felet.

Om du ska kräva ersättning eller skadestånd måste du ha kvitton som bevisar vilka extra kostnader du fått på grund av det dåliga resultatet.

Om du har blivit skadad på grund av ett ingrepp kan du ha rätt till skadestånd. Din rätt till ersättning beror på vad det är för skada och hur den uppstod.

Enligt produktsäkerhetslagen kan en klinik inte friskriva sig från ansvar. Om du kan bevisa att du har skadats i samband med ingreppet kan du kräva ersättning, även om det inte står någonting i villkoren om det.

Du kan även ha rätt till skadestånd om kliniken inte har informerat om riskerna med behandlingen, om den informationen hade fått dig att avstå behandlingen.

Om du har blivit skadad, undersök vilken försäkring kliniken har och vilka villkor som gäller för den.

Ångerrätt

När du bokar din behandling på distans gäller distansavtalslagen och du har rätt att ångra bokningen inom 14 dagar. Kliniken har då inte rätt att ta ut en avgift om du ångrar dig, oavsett hur nära inpå du ångrar dig. 

För att distansavtalslagen ska gälla, behöver din bokning ha gjorts via klinikens system för bokningar på distans, till exempel ett bokningssystem på webben eller ett särskilt telefonnummer för bokningar. Lagen ställer nämligen krav på att det ska finnas ett organiserat system för kliniken att ta emot bokningar på, för att ångerrätten ska gälla. 

Du har ingen ångerrätt om du bokade tiden för ingreppet på plats hos kliniken.

Kliniken är skyldig att informera dig när du inte har ångerrätt, till exempel på en utförd behandling. Om de inte har informerat dig har du ångerrätt enligt lag, men i praktiken är det omöjligt att ångra ett ingrepp som redan är utfört.

Avbokning

Även om du inte har ångerrätt kan du fortfarande avboka behandlingen. Men då är det inte säkert att du har rätt att få pengar tillbaka.

Kliniken har rätt att ta ut en avbokningsavgift. Avgiften får motsvara den kostnad som bokningen inneburit för kliniken. Ibland kan avbokningsavgiften vara lika dyr som behandlingen, om du avbokar sent och kliniken inte hinner få in en annan kund på din bokade tid.

Om du och kliniken inte kommer överens kan Allmänna reklamationsnämnden, ARN, pröva tvisten. Deras möjligheter att pröva en tvist som rör injektioner, kirurgiska ingrepp och andra skönhetsoperationer är dock begränsade. ARN kan inte pröva tvisten om medicinsk sakkunskap behövs. De prövar med andra ord inte ärenden som är en följd av brister i den medicinska kompetensen eller omvårdnaden. Om ärendet kräver medicinsk sakkunskap behöver du vända dig till domstol för att få tvisten prövad.

Läs mer om anmälan till ARN Extern länk

Läs mer om tvistlösning i domstol

Om du blir missnöjd med resultatet av ett ingrepp finns det ingen lag som direkt reglerar vilket skydd du har. Konsumenttjänstlagen ligger nära till hands, men gäller inte när det handlar om ingrepp på människor. Däremot kan vissa delar i lagen ändå tillämpas.

Starkare skydd från 2021

Nya regler om skönhetsingrepp kan komma att gälla från 2021. Lagförslagen innebär bland annat krav på hög kompetens hos utföraren, åldersgräns, betänketid och krav på samtycke.

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kan bli ansvarig tillsynsmyndighet över de kliniker som utför behandlingarna. Det innebär att du kan få möjlighet att anmäla till IVO om kliniken inte följer reglerna enligt den nya lagen.

Lagförslagen föreslås börja gälla från 1 januari 2021.

Läs mer om lagförslagen på regeringens webbplatsExtern länk

Källa: Konsumentverket

Granskad: 9 september 2020