Skälig hyra för hyresrätt

Lyssna

Du ska inte behöva betala för hög hyra när du hyr en lägenhet. Hyran måste vara skälig, vilket betyder att den inte får vara betydligt högre än hyran för likvärdiga lägenheter i samma område som också hyrs ut i första hand.

Tänk på det här

  • Hyran måste vara skälig och inte avvika för mycket mot liknande lägenheter i samma område som också hyrs ut i första hand.  

  • Det är okej att hyran avviker med ca 4–5 % jämfört med en likvärdig lägenhet. 

  • Om du anser att du har för hög hyra är det bra att i första hand informera hyresvärden om det. Skulle ni inte vara överens om hyran kan du vända dig till Hyresnämnden för att få en prövning av frågan.

Mer om reglerna som gäller

Likvärdig innebär att den ska ha ungefär samma storlek, antal rum, planlösning och vara ungefär lika renoverad. Lägenheterna ska också ha ungefär samma avstånd till ortens centrum. Även boendemiljön i området ska vara liknande för att lägenheten ska ses som likvärdig.

Det är okej att hyran avviker med ca 4–5 % jämfört med en likvärdig lägenhet. Hyran är alltså i de flesta fall fortfarande skälig så länge hyran för en likvärdig lägenhet inte överstiger 5 %.

Om du anser att du har för hög hyra är det bra att i första hand informera hyresvärden om det. Skulle ni inte vara överens om hyran kan du vända dig till Hyresnämnden för att få en prövning av frågan. Hyresnämnden gör då en bedömning av vad som är en skälig hyra för just din lägenhet.

Läs mer om hyressättning på Hyresnämndens webbplats

Det är lägenhetens bruksvärde som styr hyran. Med bruksvärde menas bland annat:

  • Storlek
  • Planlösning
  • Läge inom huset
  • Reparationsstandard
  • Ljudisolering

Källa: Konsumentverket

Granskad: 25 februari 2022