Vad är en skälig hyra för en hyresrätt?

Du ska inte behöva betala för hög hyra när du hyr en lägenhet. Hyran måste vara skälig. Det betyder att den inte får vara betydligt högre än hyran för likvärdiga lägenheter i samma område som också hyrs ut i första hand.

Tänk på det här kring skälig hyra

 • Hyran måste vara skälig och inte avvika för mycket mot liknande lägenheter i samma område som också hyrs ut i första hand.  

 • Det är okej att hyran avviker med cirka 4–5 procent jämfört med en likvärdig lägenhet. 

 • Om du anser att din hyra är för hög är det bra att i första hand informera hyresvärden om det. Skulle ni inte vara överens om hyran kan du vända dig till Hyresnämnden för att få en prövning av frågan.

Mer om reglerna som gäller kring skälig hyra

Det är lägenhetens bruksvärde som styr hyran. Med bruksvärde menas bland annat:

 • storlek
 • planlösning
 • läge inom huset
 • reparationsstandard
 • ljudisolering.

Hyran är i de flesta fall att se som skälig så länge hyran inte överstiger 5 % av hyran för en likvärdig lägenhet.

Med en likvärdig lägenhet innebär det att lägenheten ska ha:

 • ungefär samma storlek, antal rum och planlösning
 • vara ungefär lika renoverad
 • ungefär samma avstånd till ortens centrum
 • liknande boendemiljö i området.

Anser du att du har för hög hyra är det bra att i första hand informera hyresvärden om det. Kommer ni inte överens om hyran kan du vända dig till Hyresnämnden för att få en prövning av frågan. Hyresnämnden gör då en bedömning av vad som är en skälig hyra för just din lägenhet.

Om hyressättning på Hyresnämndens webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 18 januari 2024