Dina rättigheter vid köp av glasögon

Lyssna

När du behöver nya glasögon kan du ofta välja att antingen köpa glasögonen eller teckna ett abonnemang på glasögon, så kallad leasing eller hyra. Om dina nya glasögon är felaktiga eller försenade ska du alltid börja med att vända dig till butiken med ett klagomål.

Tänk på det här

  • Du har ingen ångerrätt när du köper glasögon i en butik, men du kan ha möjlighet att avbeställa

  • När du köper glasögon gäller konsumentköplagens regler för fel, sen leverans och avbeställning

  • När du leasar glasögon mot en månadskostnad är det inte konsumentköplagen, utan avtalsvillkoren, som reglerar vad som gäller

Dina rättigheter vid köp av glasögon

Det är vanligt att företag erbjuder leasing eller hyra av glasögon. Det kan också kallas för prenumeration eller abonnemang. När du tecknar ett abonnemang på glasögon betalar du en fast månadskostnad under en på förhand bestämd tidsperiod, till exempel två år. När du ingår avtalet förbinder du dig till att betala under hela bindningstiden. Du kan alltså inte räkna med att kunna säga upp avtalet i förväg.

Avtalsvillkoren styr dina rättigheter

Om du hyr eller leasar glasögonen gäller inte konsumentköplagen. Det betyder att vid leasing finns det ingen lag som reglerar exakt vilka rättigheter du har.

Vid leasing eller andra typer av hyresavtal behöver du läsa avtalsvillkoren för att veta vad som gäller vid till exempel fel på glasögonen eller om du har frågor om månadsavgift och bindningstid.

Efter abonnemanget har löpt ut

Det ska framgå av villkoren vad som händer efter abonnemanget har löpt ut. Kolla alltid vad som står i villkoren för att veta när och om du behöver säga upp avtalet eller om det avslutas automatiskt.

Vid leasing eller hyra äger du inte glasögonen. Det betyder att du kan behöva lämna tillbaka glasögonen till butiken efter det att avtalet har löpt ut. Ofta finns det möjlighet att köpa ut glasögonen eller teckna ett nytt abonnemang. Hör med din butik vad som gäller.

Om du och företaget inte är överens

Om du och företaget inte är överens kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) oavsett om det rör sig om leasing eller ett köp.

Det kan ta lite tid att vänja sig vid nya progressiva glasögon. Att se suddigt, bli yr eller illamående av dina nya glasögon kan vara normalt. Om glasögonen är nya behöver du i regel avvakta i några veckor för att se om problemen försvinner av sig själv.

Om problemen inte går över efter några veckor kan du klaga till den du köpte glasögonen av för att undersöka om det har blivit något fel på styrkan. Tänk på att klaga inom två månader, då har du enligt konsumentköplagen klagat inom rimlig tid.

Om du har köpt glasögon från ett företag, och det är fel på glasögonen, har du rätt att reklamera dem. Att reklamera betyder att du vänder dig till den du köpte glasögonen av och klagar på felen. Det är bra att klaga skriftligen, till exempel genom att skicka ett mejl. Då kan du visa att och när du har ställt krav till företaget.

Du kan kräva att företaget kostnadsfritt rättar till felet

Vid en reklamation kan du i första hand kräva att du får glasögonen lagade eller att du får ett par nya likvädiga glasögon. Det ska vara kostnadsfritt för dig.

Om det inte är möjligt att laga eller ge dig nya likvärdiga glasögon kan du kräva att få häva köpet, vilket betyder att köpet avbryts och du får dina pengar tillbaka. Du kan inte kräva dina pengar tillbaka direkt, företaget har enligt lag oftast rätt att försöka åtgärda felet innan det blir aktuellt med en hävning.

Om du drabbas av extra kostnader

Om du får extra kostnader på grund av din reklamation ska företaget ersätta dig. Exempel på så kallade merkostnader kan vara att du har tvingats köra fram och tillbaka till butiken extra vändor.

Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ned på att klaga på felet. För att kunna få ersättning behöver du kunna visa underlag, till exempel kvitton eller intyg på vilka kostnader du har haft. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.

Konsumentköplagen ger dig rätt att klaga i tre år

Du har tre års reklamationsrätt enligt lag när du som privatperson köper ett par glasögon från ett företag. För att reklamera felet behöver det vara ett så kallat ursprungligt fel. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns i glasögonen redan när du köpte dem.

Exempel på ursprungliga fel är fabrikationsfel som gör att glasögonen går sönder eller att glasögonen inte stämmer överens med ditt synfel. Du kan inte klaga på fel som beror på att du har varit oaktssam med glasögonen eller fel som beror på normalt slitage.

Fel som visar sig inom sex månader

Fel som visar sig under de första sex månaderna från köpet ses automatiskt som ursprungliga fel, alltså fel som företaget ansvarar för att åtgärda. Det brukar kallas för att bevisbördan ligger hos företaget. Det räcker att du kan visa att det finns ett fel för att reklamera glasögonen och kräva en kostnadsfri åtgärd.

När det har gått mer än sex månader från köpet ses felet inte längre som ursprungligt. Du har fortfarande rätt att klaga på felet i tre år, men efter sex månader behöver du kunna bevisa eller göra det sannolikt att felet har funnits i glasögonen hela tiden för att kräva något av företaget.

Glasögonen ska levereras inom den tid som du och företaget kommit överens om, annars ses glasögonen som försenade. Om ni inte har kommit överens om tid för leverans ska du kunna förvänta dig att få glasögonen inom 30 dagar från beställningen, annars ses glasögonen som försenade.

Vad kan du kräva vid en försening?

Vid en försening behöver du i första hand klaga på förseningen och ställa krav på att glasögonen levereras till dig. När du klagar behöver du samtidigt ge företaget en rimlig tilläggstid, alltså ett sista datum för när glasögonen senast ska levereras. Tänk på att tilläggstiden ska vara skälig. I praktiken betyder det att företaget ska få en rimlig chans att leverera glasögonen från den dagen du klagar på förseningen.

Det är bra att klaga skriftligen, till exempel genom att skicka ett mejl. Då kan du visa att och när du har ställt krav till företaget.

Om du inte får glasögonen inom tilläggstiden kan du kräva att få häva köpet. Vid en hävning avbryts köpet och du är inte längre skyldig att betala för glasögonen.

Du har ingen ångerrätt enligt lag när du köper glasögon på plats i butik. För att ångra köpet behöver du ha blivit erbjuden möjligheten att ångra dig. Vissa butiker erbjuder en viss tids öppet köp. Öppet köp är frivilligt att erbjuda och det ska framgå tydligt på ditt kvitto vad som gäller.

Rätt att avbeställa innan leverans

Så länge du inte har tagit emot glasögonen har du alltid rätt att avbeställa dem. Att avbeställa en vara innan du har fått den är din rättighet enligt lag. Men tänk på att du kan behöva ersätta företaget för kostnader som de får på grund av din avbeställning.

Ersättningen ska vara rimlig i förhållande till de kostnader som företaget får. Ersättningen kan därför variera beroende på om företaget har hunnit tillverka dina glasögon eller inte. Om de inte har påbörjat tillverkningen blir kostnaden för att avbeställa sannolikt väsentligt mindre än om glasögonen är färdiga och inte går att sälja till någon annan än dig.

När du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden)
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 1 mars 2022