Dina rättigheter vid köp av glasögon

Lyssna

När du behöver nya glasögon kan du ofta välja att antingen köpa glasögonen eller teckna ett abonnemang på glasögon, så kallad leasing eller hyra. Om dina nya glasögon är felaktiga eller försenade ska du alltid börja med att vända dig till butiken med ett klagomål.

Tänk på det här

  • Det är inte säkert att du har rätt att ångra ditt köp av glasögon, men du kan ha möjlighet att avbeställa.

  • När du köper glasögon gäller konsumentköplagens regler för fel, sen leverans och avbeställning.

  • När du leasar glasögon mot en månadskostnad är det inte konsumentköplagen, utan avtalsvillkoren, som reglerar vad som gäller.

Dina rättigheter vid köp av glasögon

Det är vanligt att företag erbjuder leasing eller hyra av glasögon. Det kan också kallas för prenumeration eller abonnemang. När du tecknar ett abonnemang på glasögon betalar du en fast månadskostnad under en på förhand bestämd tidsperiod, till exempel två år. När du ingår avtalet förbinder du dig till att betala under hela bindningstiden. Du kan alltså inte räkna med att kunna säga upp avtalet i förväg.

Avtalsvillkoren styr dina rättigheter

Om du hyr eller leasar glasögonen gäller inte konsumentköplagen. Det betyder att det inte finns någon lag som reglerar exakt vilka rättigheter du har.

Vid leasing eller andra typer av hyresavtal behöver du läsa avtalsvillkoren för att veta vad som gäller vid till exempel fel på glasögonen eller om du har frågor om månadsavgift och bindningstid.

Efter abonnemanget har löpt ut

Det ska framgå av villkoren vad som händer efter abonnemanget löpt ut. Kolla alltid i villkoren för att veta när och om du behöver säga upp avtalet eller om det avslutas automatiskt.

Vid leasing eller hyra äger du inte glasögonen. Det betyder att du kan behöva lämna tillbaka glasögonen när avtalet löpt ut. Ofta finns det möjlighet att köpa ut glasögonen eller teckna ett nytt abonnemang. Hör med din butik vad som gäller.

Om du och företaget inte är överens

Om du och företaget inte är överens kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) oavsett om det rör sig om leasing eller ett köp.

Det kan ta lite tid att vänja sig vid nya progressiva glasögon. Att se suddigt, bli yr eller illamående av dina nya glasögon kan vara normalt. Om glasögonen är nya behöver du i regel avvakta i några veckor för att se om problemen försvinner av sig själv.

Om problemen inte går över efter några veckor kan du klaga till den du köpte glasögonen av för att undersöka om det har blivit något fel på styrkan. Tänk på att klaga inom två månader, då har du enligt konsumentköplagen klagat inom rimlig tid.

Om det är fel på glasögon du köpt från ett företag har du rätt att reklamera dem. Du har tre års reklamationsrätt enligt lag. Att reklamera betyder att du kontaktar företaget och klagar på felet. Det är bra att klaga skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du visa att och när du klagat.

Företaget är skyldiga att hjälpa dig om det är ett så kallat ursprungligt fel. Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns med redan när du köpte glasögonen. Exempel är fabrikationsfel som gör att glasögonen går sönder eller att glasögonen inte stämmer överens med ditt synfel.

Du kan inte klaga på fel som beror på att du varit oaktsam med glasögonen eller på normalt slitage.

Du kan kräva att företaget kostnadsfritt rättar till felet

Vid en reklamation kan du i första hand kräva att du kostnadsfritt får glasögonen lagade eller ett par nya likvärdiga glasögon. Om det inte är möjligt kan du kräva att få häva köpet. Det betyder att köpet avbryts och du får pengarna tillbaka. Företaget har enligt lag oftast rätt att försöka åtgärda felet innan det blir aktuellt med en hävning.

Om du drabbas av extra kostnader

Om du får extra kostnader på grund av din reklamation ska företaget ersätta dig. Exempel på så kallade merkostnader kan vara att du har tvingats köra fram och tillbaka till butiken extra vändor. Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ned på att klaga på felet.

För att kunna få ersättning behöver du kunna visa underlag, till exempel kvitton eller intyg på vilka kostnader du har haft. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.

Vem ska bevisa vad felet beror på?

Köp gjorda före 1 maj 2022

Om du köpte glasögonen före 1 maj 2022 gäller den gamla konsumentköplagen. Alla fel som upptäcks de första sex månaderna ses då automatiskt som ursprungliga. Det räcker under denna tid att du kan visa att det finns fel. Du behöver inte kunna bevisa vad felet beror på. Företaget måste kunna visa att felet beror på dig eller att felet är normalt med tanke på varans skick för att slippa ansvar.

Efter sex månader ligger bevisbördan för felet hos dig. Om företaget inte håller med om att felet är ursprungligt behöver du fundera över hur du ska bevisa att det är det. Ibland kan du exempelvis behöva kontakta någon sakkunnig inom branschen för att få hjälp med en felsökning, eller få ett utlåtande som visar på att felet är ursprungligt.

Köp gjorda efter 1 maj 2022

Enligt nya konsumentköplagen ses alla fel som upptäcks de första två åren automatiskt som ursprungliga. Det räcker under denna tid att du kan visa att det finns fel, du behöver inte kunna bevisa vad felet beror på. Företaget måste kunna visa att felet beror på dig eller att felet är normalt med tanke på varans skick för att slippa ansvar.

Efter två år ligger bevisbördan för felet hos dig. Om företaget inte håller med om att felet är ursprungligt behöver du fundera över hur du ska bevisa att det är det. Ibland kan du exempelvis behöva kontakta någon sakkunnig inom branschen för att få hjälp med en felsökning, eller få ett utlåtande som visar på att felet är ursprungligt.

Glasögonen ska levereras inom den tid som du och företaget kommit överens om, annars ses glasögonen som försenade. Om ni inte kommit överens om tid för leverans ska du kunna förvänta dig att få glasögonen inom 30 dagar från beställningen.

Vad kan du kräva vid en försening?

Vid en försening behöver du i första hand klaga på förseningen och ställa krav på att glasögonen levereras till dig. När du klagar behöver du samtidigt ge företaget en rimlig tilläggstid, alltså ett sista datum för när glasögonen senast ska levereras. Tänk på att tilläggstiden ska vara skälig. Företaget ska få en rimlig chans att leverera glasögonen från den dagen du klagar på förseningen.

Det är bra att klaga skriftligen, till exempel genom mejl. Då kan du visa att och när du har ställt krav till företaget.

Om du inte får glasögonen inom tilläggstiden kan du kräva att få häva köpet. Vid en hävning avbryts köpet och du är inte längre skyldig att betala för glasögonen.

Ångerrätten gäller om du köper något på distans, exempelvis via nätet eller över telefon. Du har inte ångerrätt om du köper en vara med en tydlig personlig prägel. Har du exempelvis beställt ett par glasögon med en speciell styrka just för dig så kan det alltså vara så att du inte har någon ångerrätt.

Läs mer om ångerrätt

Du har ingen ångerrätt när du köper något i en vanlig fysisk butik. Ibland erbjuder butiker öppet köp eller bytesrätt, men det finns ingen lag som säger att du har rätt till det utan det är helt frivilligt för butiker att erbjuda det.

Läs mer om öppet köp och bytesrätt

Rätt att avbeställa innan leverans

Så länge du inte tagit emot glasögonen har du alltid rätt att avbeställa dem. Men tänk på att du kan behöva ersätta företaget för kostnader de får på grund av avbeställningen. Ersättningen ska vara rimlig i förhållande till de kostnader som företaget får. Ersättningen kan därför variera beroende på om företaget redan har hunnit tillverka dina glasögon. Om de inte har påbörjat tillverkningen blir kostnaden för att avbeställa troligen mycket lägre än om glasögonen är färdiga och inte går att sälja till någon annan.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 19 januari 2023