Problem med skräddare eller sömmerska

Läs om vad som gäller om skräddaren eller sömmerskan gjort ett dåligt jobb eller orsakat skador på det du lämnat in. Du kan även läsa om vad som gäller om ni inte är överens om priset.

Tänk på det här

  • När du anlitar en skräddare eller sömmerska gäller konsumenttjänstlagen. Lagen säger bland annat att den som utför arbetet ska ha rätt kompetens och nödvändig utbildning. 

  • Du ska betala det pris som du och företaget kommit överens om. Har ni inte bestämt något pris ska du betala vad som är skäligt.

  • Har du klagomål mot företaget bör du kontakta företaget skriftligen för att ställa dina krav. Mejl går bra.

Välj vad du vill läsa mer om

När du anlitar en skräddare eller sömmerska gäller konsumenttjänstlagen. Lagen säger bland annat att den som utför arbetet ska ha rätt kompetens och nödvändig utbildning. Du ska kunna förvänta dig att arbetet utförs fackmässigt, alltså på ett sätt som normalt förväntas av en kunnig och seriös yrkesperson.

Lagen säger även att företaget ska ta tillvara dina intressen och samråda med dig så att det inte uppstår missförstånd. Anser företaget att tjänsten inte är till rimlig nytta för dig för ska de avråda dig. Det kan till exempel vara om du valt ett material som inte lämpar sig för det du vill ha sytt.

Om konsumenttjänstlagen

Har ni inte kommit överens om annat ska du betala när kemtvätten är klar med tjänsten du anlitat dem för.

Du ska betala det pris som du och företaget kommit överens om. Har ni inte bestämt något pris ska du betala vad som är skäligt.

Har företaget lämnat ett ungefärligt pris, får det slutliga priset inte överskrida det ungefärliga priset med mer än 15 procent.

Vad är ett skäligt pris?

Ett skäligt pris är ett pris som är rimligt att betala, sett till vilken typ av arbete som utförts och hur omfattande det är. Du kan titta på vad liknande tjänster brukar kostar.

Du kan till exempel fråga en annan skräddare eller sömmerska om priset för samma typ av arbete. Spara underlaget för prisuppgiften så du kan visa på vad som sagts.

Pristillägg

Företaget har rätt till pristillägg om de utfört nödvändigt tilläggsarbete eller tjänsten blivit dyrare på grund av omständigheter som beror på dig. Men grundregeln är att företaget ska samråda med dig innan de gör något tilläggsarbete.

Kontakta företaget skriftligt

Kontakta företaget skriftligen för att ställa dina krav. Mejl går bra. Bifoga även underlag som visar vad som är skäligt. Spara en kopia på ditt mejl eller brev.

Har skräddaren eller sömmerskan gjort fel eller orsakat skador på tyget? Då behöver du reklamera, alltså klaga på tjänsten. Det gör du genom att meddela företaget så fort du upptäckt felet.

I första hand kan du kräva att företaget kostnadsfritt rättar till felet. Har tyget blivit skadat och inte går att laga, kan du kräva ersättning som motsvarar tygets värde. Du kan också kräva att få slippa betala för det felaktiga arbetet.

Mer om att reklamera en tjänst

Kontakta företaget skriftligt

Kontakta företaget skriftligen, gärna via mejl. Skicka gärna med kvitton eller annat underlag som visar vad tyget eller plagget kostade. Spara en kopia på ditt mejl eller brev.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 16 februari 2024