Problem med hyrbilen

Har du fått betalningskrav i efterhand för hyrbilen? Eller vill uthyraren att du ersätter skador som uppstått på bilen? Läs vad som gäller om du får problem med hyrbilen.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Hyrbil – tänk på det här

 • Uthyrningen styrs av avtalet du och biluthyraren har. Det är viktigt att du läser igenom avtalet noga. Det finns ingen lag som reglerar vad som ska stå i ett hyresavtal för bilar.

 • Uthyraren får inte kräva ersättning från dig om du kan visa att du har varit aktsam med bilen. Kan du visa att en skada beror på en olyckshändelse eller skadegörelse kan du alltså undgå ansvar. 

Välj vad du vill läsa mer om

Du är skyldig att betala för kostnaderna om hyrbilen har skador när du lämnar tillbaka den.

När du hyr bil inom Europa ingår ofta tre grundläggande typer av skydd:

 • skadeskydd
 • stöldskydd
 • tredjepartsskydd (om du skadar någon eller något med din hyrbil).

Det kan variera vilken självrisk du får betala.

Självriskreducering och självriskeliminering

En självriskreducering är ett skydd som minskar hur mycket du måste betala om du skadar bilen. Det ingår ofta när du hyr bil i Sverige.

En självriskeliminering gör att du slipper självrisken. Men det är ett dyrt tillägg. Speciellt om du hyr bilen en längre period eftersom du ofta betalar en dygnsavgift.

Tilläggsförsäkring

I flera kreditkort ingår en tilläggsförsäkring på upp till ett visst belopp om fordonet blir skadat eller stulet. Kolla därför vilket skydd du redan har, så du inte betalar dubbelt. Du kan även kontrollera om din hemförsäkring eller bilförsäkring täcker skador på hyrbilar.

Uthyraren får inte kräva ersättning från dig om du kan visa att du har varit aktsam med bilen. Det har Patent- och marknadsöverdomstolen slagit fast i en dom från år 2019.

Domen innebär att biluthyraren inte får använda sig av ett avtalsvillkor som ensidigt lägger ansvaret på dig som hyr bilen om den skadas eller blir stulen. Kan du till exempel visa att skadan beror på en olyckshändelse eller skadegörelse kan du alltså undgå ansvar.

En vanlig konflikt som kan uppstå mellan dig och uthyraren gäller vad som räknas som normalt slitage och vilka skador som du kan ställas till svars för.

Exempel på sådant som brukar räknas som normalt slitage:

 • enstaka stenskott på kaross
 • små lackskav
 • poleringsbara repor.

Uthyraren har ett ansvar att undersöka bilen när den återlämnas. Du kan be om ett kvitto på att skicket är detsamma som när du hämtade den. Oftast uppstår problem när du lämnat bilen utanför biluthyrningens öppettider och inte kan bevisa när skadorna uppstått.

Ställ krav på att uthyraren bevisar att du orsakat skadan

Efterfråga bevis på att skadan inte uppkommit efter du lämnade tillbaka bilen. Det kan till exempel vara foton och protokoll. Fråga också efter eventuella kvitton för deras kostnad att åtgärda skadan.

Håller du inte med om betalningskravet kan du bestrida det.

Hur du bestrider ett betalningskrav

Om biluthyraren drar pengar från ditt kort

En biluthyrare får inte dra pengar från ditt kort eller en eventuell deposition för påstådda skador utan att du fått möjlighet att bestrida kraven. Om detta ändå sker kan du klaga till uthyraren och begära att få se bevis för den påstådda skadan.

Din bank kan i vissa fall hjälpa till med en kortreklamation. Det är ett sätt för dig att få tillbaka pengarna. Kontakta din bank för att fråga om du kan göra en kortreklamation.

Kortreklamation

Biluthyraren kan ha rätt att kräva extra pengar av dig i efterhand om det står i hyresvillkoren. Några exempel på saker de kan kräva extra betalt för är:

 • bil som inte återlämnas fulltankad
 • smutsig bil
 • obetalda böter
 • obetalda väg-och tullavgifter.

Om du kört för fort med bilen skickas boten först till biluthyraren, som i sin tur skickar den till dig. Det gäller också för vägavgifter, parkeringsavgifter och tullavgifter.

Om du och hyrbilsfirman inte kommer överens finns det olika sätt att gå vidare med ärendet för att få en bedömning. Var du ska vänta dig beror på om företaget finns i Sverige eller något annat land.

Företag i annat EU-land

Finns hyrbilsfirman i ett annat EU-land kan du ha möjlighet att pröva din tvist hos det alternativa tvistlösningsorganet ECRCS. ECRCS står för European Car Rental Conciliation Service. Det är kostnadsfritt. Exempel på företag som har förbundit sig att följa ECRCS beslut är:

 • Avis
 • Alamo
 • Budget Rent a Car
 • Europcar
 • Hertz
 • National Car Rental
 • Sixt
 • Firefly
 • Enterprise rent-a-car.

ECRCS webbplats

Allmänna reklamationsnämnden

Är hyrbilsfirman baserad i Sverige? Eller kan ECRCS inte kan pröva ärendet? Då kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: KonsumentverketKonsument Europa

Granskad: 10 maj 2023

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.