Problem med hyrbilen

Lyssna

Många av klagomålen som gäller hyrbilar handlar om att konsumenter får betalningskrav i efterhand eller att uthyraren vill att konsumenter ersätter skador som har uppstått på bilen.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Tänk på det här

  • Uthyrningen styrs av det avtal som du och biluthyraren har och det är därför viktigt att du först läser igenom det noggrant. Det finns nämligen ingen lag som reglerar vad som ska stå i ett hyresavtal för bilar.

  • Uthyraren får inte kräva ersättning från dig om du kan visa att du har varit aktsam med bilen. Kan du visa att skadan beror på en olyckshändelse eller skadegörelse kan du alltså undgå ansvar. 

Välj vad du vill läsa mer om

Om bilen har skador när du lämnar tillbaka den kan du bli skyldig att betala för kostnaderna. I Sverige brukar en självriskreducering ingå, det är ett skydd som minskar det belopp du måste betala om du skadar bilen.

Uthyraren får inte kräva ersättning från dig om du kan visa att du har varit aktsam med bilen. Det har Patent- och marknadsöverdomstolen slagit fast i en dom 2019. Domen innebär att biluthyraren inte får använda sig av ett avtalsvillkor som ensidigt lägger ansvaret på dig som hyr bilen om den skadas eller blir stulen. Kan du exempelvis visa att skadan beror på en olyckshändelse eller skadegörelse kan du alltså undgå ansvar.

En vanlig konflikt som kan uppstå mellan dig och uthyraren gäller vad som räknas som normalt slitage och vilka skador som du kan ställas till svars för. Enstaka stenskott på kaross, små lackskav eller poleringsbara repor är exempel på sådant som brukar räknas som normalt slitage.

Uthyraren har ett ansvar att undersöka bilen när den återlämnas och du kan be om ett kvitto på att skicket är detsamma som när du hämtade den. Oftast uppstår problem när du lämnat bilen utanför biluthyrningens öppettider och inte kan bevisa när skadorna uppstått.

Ställ krav på att uthyraren bevisar att du har orsakat skadan

Efterfråga bevis på att skadan inte har uppkommit efter återlämnandet, exempelvis foton och protokoll, samt eventuella kvitton för deras kostnad att åtgärda skadan. Om du inte håller med om betalningskravet får du bestrida det.

Om företaget skickar dig påminnelseavgifter och inkassokrav så behöver du betala dessa ifall du skulle få fel vid en eventuell prövning i domstol.

Läs mer om hur du bestrider ett betalningskrav

Om biluthyraren drar pengar från ditt kort

En biluthyrare har inte rätt att dra pengar från ditt kort eller en eventuell deposition för påstådda skador, utan att du getts möjlighet att bestrida kraven. Om detta ändå sker kan du klaga till uthyraren och begära att få se bevis på den påstådda skadan.

Din bank kan i vissa fall vara behjälpliga med en kortreklamation. Det är ett sätt för dig att få tillbaka pengarna. Kontakta din bank för att fråga om det är möjligt att göra en kortreklamation.

Biluthyraren kan ha rätt att kräva extra pengar av dig i efterhand för till exempel bränsle och obetalda böter. Om hyrbilen inte lämnas tillbaka fulltankad, fastän det står i hyresvillkoren, så kan uthyraren debitera dig för en full tank i efterhand. Samma sak gäller vid olika former av böter och för skador som uppkommit under hyresperioden där du som hyrestagare anses vara ansvarig för skadorna.

Om du har kört för fort med bilen skickas boten först till biluthyraren, som i sin tur skickar den till dig. Principen är densamma för vägavgifter, parkeringsavgifter och tullavgifter.

När du och hyrbilsfirman inte kommer överens finns det olika sätt att gå vidare med ärendet för att få en bedömning. Beroende på om företaget är baserat i Sverige eller något annat land finns det olika instanser du kan vända dig till för att få tvisten prövad.

Företag i annat EU-land

Finns hyrbilsfirman i ett annat EU-land kan du ha möjlighet att pröva din tvist hos det alternativa tvistlösningsorganet ECRCS, som står för European Car Rental Conciliation Service. Det är kostnadsfritt. Exempel på företag som har förbundit sig att följa ECRCS beslut är: Avis, Alamo, Budget Rent a Car, Europcar, Hertz, National Car Rental, Sixt, Firefly och Enterprise rent-a-car.

Läs mer på webbplatsen för ECRCS

Allmänna reklamationsnämnden

Är hyrbilsfirman baserad i Sverige, eller ECRCS inte kan pröva ärendet, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: ECC SverigeExtern länkKonsumentverket

Granskad: 26 augusti 2020

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.