Problem med abonnemang

Läs om dina rättigheter när ditt abonnemang för till exempel tv, mobil eller internet inte fungerar som det ska. Till exempel om du inte har täckning fast operatören sagt att det ska finnas.

Tips om du har problem med ditt abonnemang

  • Försök att dokumentera felet.

  • Kontakta operatören skriftligen och klaga på felet.

  • Under tiden felet pågår kan du ha rätt att hålla inne så stor del av betalningen som felet motsvarar, som säkerhet för ditt krav att få felet åtgärdat..

Välj vad du vill läsa mer om

Fungerar inte ditt abonnemang som det ska behöver du reklamera (klaga på) det till din operatör. Kontakta gärna företaget skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du bevisa att och när du klagat. Du kan också bifoga underlag som visar felet.

Har företaget bara ett kontaktformulär? Då behöver du ta en skärmbild eller fotografera det du skriver som bevis. Ringer du företaget kan det vara bra att efter samtalet sammanfatta vad ni diskuterade, och skicka i ett mejl till företaget.

Det är bra att ha med följande uppgifter när du kontaktar företaget:

  • kundnummer och personnummer
  • en tydlig och kortfattad beskrivning av problemet
  • vad du kräver av operatören.

Dokumentera felet

Dokumentera felet innan du kontaktar företaget. Du kan till exempel fota eller filma för att visa på bristfällig täckning eller hastighet. Spara allt underlag. Dokumentation kan bli viktig om du och företaget inte kommer överens.

Finns det inget bra sätt att dokumentera felet på? Då kan du beskriva felet när du kontaktar företaget för att klaga.

Det är viktigt att du klagar inom två månader från det att du upptäckte felet. Väntar du längre kan du förlora din rätt att kräva något av företaget.

I första hand: att du får felet åtgärdat

Att felet åtgärdas innebär att företaget kostnadsfritt rättar till felet.

Ett fel ska åtgärdas utan någon kostnad för dig och inom skälig tid från den dag du reklamerade felet. En förutsättning är att felet beror på något de ansvarar för. Företaget har i regel två försök på sig att åtgärda ett fel.

I andra hand: att du får ett prisavdrag

Efter att felet är löst kan du ha rätt till ett prisavdrag som motsvarar felet och den tid felet varade.

I tredje hand: att du får häva köpet

En hävning betyder att köpet återgår.

Kan inte företaget lösa felet efter upprepade försök kan du ha rätt att häva avtalet, utan att behöva ta hänsyn till bindningstid eller uppsägningstid.

Är syftet med abonnemanget förlorat på grund av felet, och operatören insett eller borde insett detta, kan du ha rätt att häva köpet även om företaget inte försökt rätta till felet två gånger än.

Under tiden felet pågår kan du ha rätt att hålla inne så stor del av betalningen som felet motsvarar, som säkerhet för ditt krav att få felet åtgärdat. Det betyder att du kan vänta med att betala tills företaget löser problemet. Hur stor summa du kan hålla inne beror på vilken typ av fel det handlar om.

Det är viktigt att du meddelar företaget att du håller inne betalning och varför. Har du handlat på kredit, till exempel på faktura, behöver du meddela både företaget och kreditgivaren att du håller inne betalningen. Tänk på att ta kontakt skriftligen, till exempel via mejl.

Du kan också välja att betala under protest. Det betyder att du betalar men samtidigt meddelar företaget att du inte är nöjd. Det kan vara ett bra alternativ om du är osäker på din rätt att hålla inne betalningen, till exempel om företaget inte tycker att abonnemanget är felaktig. När du betalar under protest kan du klaga men slipper oroa dig för eventuella påminnelseavgifter och dröjsmålsränta.

Du ska inte få några extra kostnader på grund av felet. Företaget ska stå för kostnaden att åtgärda felet och eventuella merkostnader.

För att få ersättning behöver du kunna visa underlag på vilka extra kostnader du haft, till exempel kvitton, fakturor eller andra intyg. Kostnaderna ska vara rimliga och ha direkt koppling till felet.

Du kan inte kräva ersättning för besväret eller tiden du lägger ner på att klaga på felet.

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri rådgivning till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiber utifrån gällande lagstiftning och praxis i Allmänna reklamationsnämnden.

Genom ett medlingsliknande förfarande kan Telekområdgivarna, efter en inledande reklamation, i vissa fall hjälpa till i dialogen mellan dig och operatörer som ingår i samarbetet för att försöka hitta en lösning.

Telekområdgivarna har uppföranderegler som kan vara viktiga för dig om du hamnar i en tvist med en operatör.

Telekområdgivarnas webbplats

Allmänna reklamationsnämnden

Kommer du och operatören inte överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

När du gör din anmälan beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig inom 30 dagar.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?