Missnöjd med paketresan

Lyssna

Om det är något fel på paketresan som gör att den inte uppfyllde dina förväntningar kan du ställa krav på att arrangören rättar till det som blivit fel, eller ger dig ett prisavdrag som motsvarar felet.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Tänk på det här

 • Du har rätt att få den resa som du och paketresearrangören har avtalat om.

 • Vid fel på resan kan du kräva att paketresearrangören rättar till felet eller ger dig ett prisavdrag.

 • Om det finns något fel på paketresan måste du klaga till paketresearrangören direkt du upptäcker felet. Väntar du för länge med att klaga kan storleken på prisavdraget du har rätt till minska.

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns många olika saker som kan räknas som ett fel i en paketresa. Det kan till exempel handla om att:

 • Paketresan är en rundresa där du ska resa runt till olika resmål, och något av stoppen på resan ställs in.
 • Du bokade utflykter på resmålet samtidigt som du bokade själva resan, och någon av utflykterna ställs in.
 • Hotellet har mycket sämre standard än vad arrangören hade lovat.
 • Hotellet du bor på har vägglöss.
 • Hotellet eller rummet saknar vissa faciliteter som arrangören hade lovat skulle finnas.
 • Du hade bokat en resa där mat och dryck skulle ingå, men att det sedan visade sig på plats på resmålet att det varken fanns mat eller dryck.

Om det är något fel med paketresan eller om du inte har fått vad du och paketresearrangören har avtalat om kan du i första hand ställa krav på att arrangören rättar till felet, vilket arrangören ska göra så snart som möjligt.

Arrangören ska rätta till felet eller ge dig ett prisavdrag

Om paketresan exempelvis är en rundresa där du ska resa runt till olika resmål, och något av stoppen på rundresan ställs in kan du i första hand ställa krav på att paketresearrangören löser det genom att byta ut det resmålet till något annat. Kan arrangören inte ordna med ett sådant alternativ ska du kunna kräva ett prisavdrag som motsvarar den delen av resan. Samma sak gäller om du exempelvis bokade utflykter samtidigt som du bokade paketresan. Ställs någon av utflykterna in ska arrangören ordna med en annan likvärdig utflykt eller ge dig ett prisavdrag som motsvarar den inställda utflykten.

Andra problem som också kan räknas som fel, och som du kan kräva att arrangören åtgärdar är exempelvis att hotellet eller hotellområdet byggs om eller att det finns vägglöss på hotellet. I ett sådant läge kan du ställa krav på att arrangören ordnar med ett nytt boende till dig, eller ger dig ett prisavdrag som motsvarar felet.

Arrangören är inte skyldig att rätta till felet i resan om det finns ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte kan påverka, eller om avhjälpandet av felet skulle medföra orimligt höga kostnader med hänsyn till felets omfattning.

Hur stort prisavdrag kan jag kräva?

Vad du kan kräva för prisavdrag måste alltid bedömas från fall till fall men det ska vara rimligt i förhållande till själva felet i paketresan. Det finns alltså inga bestämda belopp utan du får ställa ett ersättningskrav till arrangören som du anser är rimligt. Om arrangören nekar dig ersättning finns möjlighet att ta tvisten vidare för prövning.

Det går bara att kräva ett prisavdrag för den tid som felet på resan har funnits. Om det är ett fel som arrangören lyckas åtgärda under resan så kan du alltså inte kräva att få tillbaka pengarna för hela resan.

Här är några exempel på hur prisavdraget kan beräknas:

 • Du är missnöjd med hotellet eftersom rummet både saknar luftkonditionering och hotellområdet saknar en pool, fast arrangören hade lovat att det skulle finnas. Efter två dagar får du byta till ett annat hotell som stämmer bättre överens med vad arrangören hade lovat. Då kan du ha rätt till ett prisavdrag för de två första dagarna av resan, men inte för hela resan.
 • En utflykt som du bokade i samband med att du bokade resan ställdes in och arrangören kunde inte boka in någon likvärdig utflykt till dig. Då kan du kräva ett prisavdrag som motsvarar vad den inställda utflykten skulle ha kostat.
 • All mat och dryck skulle ingå i paketresans pris, men väl på plats visade det sig att det varken fanns mat eller dryck att ta del av. Då kan du kräva att prisavdrag som motsvarar kostnaden för maten och drycken.

Om du kan bevisa med kvitton eller liknande att du har fått merkostnader på grund av felet i paketresan kan du ha rätt att kräva ersättning från arrangören för de merkostnaderna. Det går inte att kräva ersättning för någonting annat än de faktiska merkostnader som du kan bevisa att du har fått på grund av felet i resan.

Du kan inte kräva ersättning om felet i paketresan berodde på dig eller om felet berodde på oundvikliga och extraordinära omständigheter som paketresearrangören inte hade kunnat förutse.

Om återbetalningen dröjer

Om du och arrangören är överens om att arrangören ska ge ett prisavdrag, men de ändå inte gör det och du tycker att återbetalningen har tagit alldeles för lång tid, kan du ta hjälp av Kronofogden genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Det är ett sätt att få hjälp med att få betalt. Kontakta Kronofogden för mer information om hur det går till och vad det kostar att ansöka om ett betalningsföreläggande.

Du hittar Kronofogdens kontaktinformation på deras webbplats

Om du är missnöjd med någonting på din paketresa är det viktigt att du klagar så snart som möjligt till paketresearrangören. Klaga helst både direkt på plats på resmålet och även skriftligen, exempelvis via mejl. På så sätt kan du också bevisa efteråt att du har klagat samt när du har klagat. Var tydlig med vad du är missnöjd med och vilka krav du har.

När du klagar på ett fel kan du säga till arrangören att du vill att felet ska vara löst inom en viss tid, så länge den tiden är skälig. Lyckas arrangören inte rätta till felet inom den tiden kan du kräva ersättning från arrangören för de nödvändiga kostnader du har fått för att du har fått rätta till felet själv.

Tänk på att storleken på prisavdraget kan påverkas beroende på när du klagar till arrangören. Om det är något fel med hotellet redan första dagen och du väntar till tredje dagen för att klaga kommer du troligtvis inte kunna få något prisavdrag för de två första dagarna.

Om du och arrangören inte kommer överens om prisavdraget kan du ha möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och företag kostnadsfritt. Tänk på att ARN har en värdegräns för resor på 1000 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 1000 kronor. 

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: ECC SverigeKonsumentverket

Granskad: 15 februari 2022

Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.