Missnöjd med paketresan

Om det är något fel på paketresan som gör att den inte uppfyllde dina förväntningar kan du ställa krav på att arrangören rättar till det som blivit fel, eller ger dig ett prisavdrag som motsvarar felet.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Tänk på det här

 • Du har rätt att få den resa som du och paketresearrangören har avtalat om.

 • Vid fel på resan kan du kräva att paketresearrangören rättar till felet eller ger dig ett prisavdrag.

 • Om det finns något fel på paketresan måste du klaga till paketresearrangören direkt du upptäcker felet. Väntar du för länge med att klaga kan storleken på prisavdraget du har rätt till minska.

 • Paketreselagen reglerar dina rättigheter när du köpt en paketresa.

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns många saker som kan räknas som ett fel i en paketresa. Det kan till exempel handla om att:

 • paketresan är en rundresa där du ska resa till olika resmål, och något av stoppen ställs in
 • du bokade utflykter på resmålet samtidigt som du bokade själva resan, och någon av utflykterna ställs in
 • hotellet har mycket sämre standard än vad arrangören lovat
 • hotellet du bor på har vägglöss
 • hotellet eller rummet saknar vissa faciliteter som arrangören lovat skulle finnas
 • du hade bokat en resa där mat och dryck skulle ingå, men att det sedan visade sig på plats på resmålet att det varken fanns mat eller dryck.

Om det är något fel med paketresan eller om du inte har fått vad du och paketresearrangören har avtalat om kan du i första hand ställa krav på att arrangören rättar till felet. Det ska arrangören göra så snart som möjligt. Du har rättigheter enligt paketreselagen.

Arrangören ska rätta till felet eller ge dig ett prisavdrag

Om paketresan till exempel är en rundresa där du ska resa runt till olika resmål, och något av stoppen ställs in, kan du i första hand ställa krav på att paketresearrangören löser det genom att byta ut det resmålet till något annat. Kan arrangören inte ordna med ett sådant alternativ ska du kunna kräva ett prisavdrag som motsvarar den delen av resan. Samma sak gäller om du exempelvis bokade utflykter samtidigt som du bokade paketresan. Ställs någon av utflykterna in ska arrangören ordna med en annan likvärdig utflykt eller ge dig ett prisavdrag som motsvarar den inställda utflykten.

Andra problem som också kan räknas som fel, och som du kan kräva att arrangören åtgärdar, är exempelvis att hotellet eller hotellområdet byggs om eller att det finns vägglöss på hotellet. I ett sådant läge kan du ställa krav på att arrangören ordnar med ett nytt boende till dig, eller ger dig ett prisavdrag som motsvarar felet.

Arrangören är inte skyldig att rätta till felet om det finns ett hinder utanför arrangörens kontroll som arrangören inte kan påverka. Inte heller om det skulle medföra orimligt höga kostnader med hänsyn till felets omfattning att rätta till felet.

Hur stort prisavdrag kan du kräva?

Vad du kan kräva för prisavdrag måste alltid bedömas från fall till fall men det ska vara rimligt i förhållande till själva felet i paketresan. Det finns alltså inga bestämda belopp utan du får ställa ett ersättningskrav till arrangören som du anser är rimligt. Om arrangören nekar dig ersättning finns möjlighet att ta tvisten vidare för prövning.

Det går bara att kräva ett prisavdrag för den tid som felet på resan har funnits. Om det är ett fel som arrangören lyckas åtgärda under resan kan du alltså inte kräva att få tillbaka pengarna för hela resan.

Exempel på hur prisavdraget kan beräknas
 • Du är missnöjd med hotellet eftersom rummet både saknar luftkonditionering och hotellområdet saknar en pool, fast arrangören hade lovat att det skulle finnas. Efter två dagar får du byta till ett annat hotell som stämmer bättre överens med vad arrangören hade lovat. Då kan du ha rätt till ett prisavdrag för de två första dagarna av resan, men inte för hela resan.
 • En utflykt som du bokade i samband med att du bokade resan ställdes in och arrangören kunde inte boka in någon likvärdig utflykt till dig. Då kan du kräva ett prisavdrag som motsvarar vad den inställda utflykten skulle ha kostat.
 • All mat och dryck skulle ingå i paketresans pris, men väl på plats visade det sig att det varken fanns mat eller dryck. Då kan du kräva ett prisavdrag som motsvarar kostnaden för maten och drycken.

Du kan ha rätt att kräva ersättning från arrangören för merkostnader du fått på grund av fel i paketresan. Du kan bara kräva ersättning för de faktiska merkostnaderna och du måste kunna bevisa dem med kvitton eller liknande.

Du kan inte kräva ersättning om felet berodde på dig eller på oundvikliga och extraordinära omständigheter som paketresearrangören inte kunnat förutse.

Om du är missnöjd med något på din paketresa är det viktigt att du klagar så snart som möjligt till paketresearrangören. Klaga helst både direkt på plats på resmålet och skriftligen, exempelvis via mejl. På så sätt kan du bevisa att du har klagat och när du har klagat. Var tydlig med vad du är missnöjd med och vilka krav du har.

När du klagar på ett fel kan du säga till arrangören att du vill att felet ska vara löst inom en viss tid, så länge den tiden är skälig. Lyckas arrangören inte rätta till felet inom den tiden kan du kräva ersättning från arrangören för de nödvändiga kostnader du har fått för att du har fått rätta till felet själv.

Tänk på att storleken på prisavdraget kan påverkas beroende på när du klagar till arrangören. Om det är något fel med hotellet redan första dagen och du väntar till tredje dagen för att klaga kommer du troligtvis inte kunna få något prisavdrag för de två första dagarna.

Om du och arrangören är överens om att arrangören ska ge ett prisavdrag och/eller ersättning för merkostnader, men de ändå inte gör det kan du ta hjälp av Kronofogden genom att ansöka om ett betalningsföreläggande. Det är ett sätt att få hjälp med att få betalt. Kontakta Kronofogden för mer information om hur det går till och vad det kostar att ansöka om ett betalningsföreläggande.

Läs mer om betalningsföreläggande på Kronofogdens webbplats

Om ditt bagage försenas, försvinner eller skadas i samband med en flygresa bör du vända dig till flygbolaget.

Läs mer på våra sidor gällande försenat, försvunnet eller skadat bagage: Försenat, försvunnet eller skadat bagage

Kommer du och arrangören inte överens om prisavdraget kan du ha möjlighet att få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). De prövar tvister mellan konsumenter och företag. 

ARN har en värdegräns för resor på 1000 kronor. Det betyder att de inte prövar tvister som handlar om mindre än 1000 kronor. 

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 15 februari 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.