Köpt djur av privatperson – dina rättigheter

Lyssna

När du köper en hund, en katt eller ett annat djur av en privatperson gäller i första hand det du och säljaren kommit överens om. Finns det inget tydligt avtal gäller köplagen.

Innan du läser

Har du istället köpt djuret av en uppfödare? Du har troligtvis köpt av en uppfödare om:

 • personen bedriver en viss ekonomisk verksamhet med sin försäljning av djur, även om det bara är i mindre omfattning
 • personen gör mer än någon enstaka försäljning.

Läs istället Köpt djur av uppfödare

Köpt djur av privatperson – tänk på det här

 • När du köper ett djur av en privatperson gäller i första hand det du och säljaren har kommit överens om.

 • Om djuret till exempel är sjukt eller skadat kan du klaga till säljaren.

 • Om du har en tvist med en privatperson kan du vända dig till tingsrätten.

Dina rättigheter när du köper djur av en privatperson

När du köper djur av en annan privatperson skyddas du inte av konsumentlagstiftningen. Istället gäller i första hand det du och säljaren har kommit överens om. Om ni saknar ett tydligt avtal gäller köplagen.

I vissa fall kan privatpersoner ses som företag. En privatperson ses i regel som ett företag om personen bedriver någon typ av verksamhet, även om det är i mindre omfattning. Till exempel anser Allmänna reklamationsnämnden (ARN) att så snart mer än någon enstaka försäljning eller uppdrag har genomförts inom verksamheten ska personen normalt anses vara näringsidkare. Det krävs inte att verksamheten är inriktad på vinst.

Om du köper ett djur från en privatperson som gör mer än enstaka försäljningar, kan du alltså argumentera för att privatpersonen bedriver näringsverksamhet och att konsumentlagstiftningen gäller.

Det behöver tolkas från fall till fall om personen du har köpt av är näringsidkare eller inte. Vid en tvist kan du anmäla ärendet till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning.

Läs mer om dina rättigheter när du köper djur från ett företag

Du har ingen lagstadgad ångerrätt när du köper djur av en privatperson. Du har alltså inte rätt att ångra köpet, men du kan alltid kontakta säljaren och fråga om det går att ångra köpet.

Om du upptäcker ett fel på djuret kan du reklamera, alltså klaga, till säljaren.

Om djuret inte stämmer överens med det du och säljaren har avtalat, är djuret felaktigt enligt köplagen. Det anses också vara fel på djuret om:

 • djuret inte stämmer överens med de uppgifter som säljaren lämnat
 • säljaren inte berättat om allvarliga fel på djuret som säljaren kände till
 • djuret är i mycket sämre skick än du kunde vänta dig utifrån vad djuret kostade.

Du har inte rätt att klaga på fel du kände till vid köpet. Har du undersökt djuret innan köpet har du inte rätt att klaga på fel som upptäckts eller borde ha upptäckts vid undersökningen. Du har inte heller rätt att klaga om du låtit bli att undersöka djuret trots att säljaren uppmanat dig till det.

Dina rättigheter om det är fel på djuret

Om djuret är felaktigt enligt köplagen kan du ha rätt till något av följande:

 • Säljaren åtgärdar felet, exempelvis genom att betala behandling hos veterinär.
 • Du får ett nytt djur som motsvarar det du och säljaren kommit överens om.
 • Prisavdrag som motsvarar felet på djuret.
 • Hävning av köpet, vilket betyder att du lämnar tillbaks djuret och får pengarna tillbaka.

Du kan även ha rätt till skadestånd för kostnader du fått på grund av felet. Om du ska kräva skadestånd måste du kunna bevisa att du faktiskt haft den kostnaden, till exempel med ett kvitto.

Läs mer om köplagen

Om du köpt djuret av en privatperson kan inte Allmänna reklamationsnämnden (ARN) pröva tvisten. Istället kan du vända dig till tingsrätten.

Om djuret är sjukt eller skadat kan det vara bra att få ett utlåtande från en veterinär innan du går till tingsrätten.

Läs mer om tvistlösning i domstol

Källa: Konsumentverket

Granskad: 14 februari 2023