Köpt djur av uppfödare eller i butik – dina rättigheter

Lyssna

När du som privatperson köper en hund, en katt eller ett annat djur av en uppfödare eller i en butik gäller konsumentköplagen. Konsumentköplagen ger dig bland annat rätt att klaga och ställa krav på uppfödaren om det visar sig finnas något fel på djuret.

Innan du läser

Har du istället köpt djuret av en privatperson? Du har troligtvis köpt av en privatperson om:

  • säljaren inte bedriver någon ekonomisk verksamhet genom försäljning av djur
  • personen bara gör någon enstaka försäljning.

Läs istället Köpt djur av privatperson

Tänk på det här

  • När du köper ett djur av en uppfödare eller i butik gäller konsumentköplagen.

  • Om djuret till exempel är sjukt eller skadat kan du klaga till säljaren.

  • Om du har en tvist med en säljaren kan du ha möjlighet att anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden.

Det här gäller för dig som köpare

De flesta köper djur på plats hos uppfödare eller i butik. Då har du enligt lag ingen ångerrätt. Du har alltså i regel inte rätt ångra köpet och kräva dina pengar tillbaka.

Du har däremot ångerrätt om du ingår ett avtal uteslutande på distans, till exempel när du köper något på nätet eller över telefon utan att träffa säljaren. Det är dock ovanligt att ingå avtal uteslutande på distans när du köper ett djur. Ofta behöver du träffa djuret först, och då handlar det inte om ett avtal som sker uteslutande på distans.

Läs mer om när du har ångerrätt

För dyrare djur, köpta efter 1 maj 2022, går det att avtala bort säljarens bevisbörda. Det innebär att du behöver bevisa att felet är ursprungligt under hela reklamationstiden. För att det ska gå att lägga över ansvaret för bevisbördan på dig måste djuret kosta mer än 5 250 kronor (en tiondel av prisbasbeloppet år 2023).

Har du undersökt djuret?

Om du undersökt djuret före köpet kan du inte klaga på fel du borde upptäckt. Detsamma gäller om du blivit uppmanad av säljaren att göra en undersökning, men låtit bli.

Om säljaren inför köpet uppgett att du ska få med till exempel stamtavla eller registreringsbevis kan du kräva att det ska hållas. En stamtavla eller ett registreringsbevis är en värdehandling som kan behövas för att försäkra ditt djur på rätt grund, och därmed få rätt ersättning om något skulle hända.

Det kan till exempel vara att ni avtalat att du ska få raskattens stamtavla i original vid köpet. Uteblir handlingen klassas din raskatt som huskatt. Det är endast säljaren som kan registrera djuret och därmed få handlingen i original.

Vad kan du kräva av säljaren?

I första hand kan du kräva att säljaren levererar den saknade handlingen.

I andra hand kan du kräva att få avdrag på priset. Avdraget ska motsvara djurets värdeminskning på grund av att handlingen saknas.

Om den saknade handlingen är en viktig del av köpet kan du kräva att få häva köpet. En hävning betyder att du lämnar tillbaka djuret och får pengarna tillbaka.

Om du upptäcker något fel med djuret har du rätt att reklamera, alltså klaga till säljaren. Det kan till exempel handla om att hästen är skadad, hunden inte är avlad som du blivit lovad eller att något annat inte stämmer utifrån vad ni kommit överens om.

Du kan klaga på alla fel som visar sig, men säljaren ansvarar bara för felet om det är ursprungligt. Ett ursprungligt fel är ett sådant som fanns redan när du tog emot djuret.

Ett ursprungligt fel behöver inte visa sig direkt. Ett fel som visar sig inom sex månader räknas som ursprungligt om inte säljaren kan bevisa något annat. Ett fel som visar sig inom sex månader är alltså säljarens ansvar att åtgärda eller ersätta.

Om felet visar sig senare än sex månader behöver du kunna bevisa att felet fanns redan när du tog emot djuret för att ställa krav på åtgärd eller ersättning från säljaren.

Vad kan du kräva av säljaren vid fel?

I första hand kan du, om det är möjligt, kräva att säljaren åtgärdar felet. Det kan till exempel handla om att säljaren betalar för veterinärbesök. Säljaren kan också ge dig ett nytt djur utan fel eller skador. Det kanske inte är möjligt varken för dig eller säljaren, men det kan vara ett alternativ om det skulle gå.

I andra hand kan du kräva att få avdrag på priset. Avdraget ska motsvara felet och djurets värdeminskning på grund av felet. Detta kan bli aktuellt om det till exempel inte går att åtgärda felet hos en veterinär.

Om felet är allvarligt och av väsentlig betydelse för dig kan du kräva att få häva köpet. En hävning betyder att du lämnar tillbaka djuret och får pengarna tillbaka.

Ersättning för kostnader

Om du får extra kostnader på grund av ett ursprungligt fel på djuret kan du begära skadestånd från säljaren. Skadestånd betyder att du kräver ersättning för de faktiska kostnader du drabbats av på grund av felet. Det kan till exempel vara veterinärvård och kostnad för extra resor med djuret.

Om du och säljaren inte kommer överens, kan du utan kostnad göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan pröva tvisten förutsatt att det inte krävs veterinärkompetens.

Du behöver kunna lägga fram bevis för det du påstår. Om du själv inte kan bevisa att djuret är sjukt kan du låta en veterinär undersöka djuret innan du vänder dig till ARN.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 14 februari 2023