Köpa djur av uppfödare eller i butik – dina rättigheter

När du köper en hund, katt eller ett annat djur av en uppfödare eller i en butik gäller konsumentköplagen. Lagen ger dig bland annat rätt att klaga och ställa krav på uppfödaren om det är något fel på djuret.

Innan du läser:

Har du istället köpt djuret av en privatperson?

Du har troligtvis köpt av en privatperson om:

  • säljaren inte bedriver någon ekonomisk verksamhet genom försäljning av djur
  • personen bara gör någon enstaka försäljning.

Läs istället Köpt djur av privatperson

Köpa djur – tänk på det här

  • När du köper ett djur av en uppfödare eller i butik gäller konsumentköplagen.

  • Är djuret sjukt eller skadat kan du klaga till säljaren.

  • Kommer du och säljaren inte överens kan du anmäla tvisten till Allmänna reklamationsnämnden.

Det här gäller för dig som köpare

Har du köpt djuret på plats hos en uppfödare eller i en butik? Då har du ingen ångerrätt enligt lagen och kan inte ångra köpet.

Har du köpt djuret helt på distans utan att träffa säljaren, till exempel på nätet eller via telefon? Då har du ångerrätt enligt lagen. Men det är ovanligt att köpa ett djur på det sättet. Ofta behöver du träffa djuret först, och då handlar det inte om ett köp som sker helt på distans.

Mer om när du har ångerrätt

Är det något fel med djuret? Då har du rätt att klaga till säljaren.

Det kan till exempel handla om att:

  • hästen är skadad
  • hunden inte är avlad som du blivit lovad
  • något annat inte stämmer utifrån vad ni kommit överens om.

Du kan klaga på alla fel. Men säljaren ansvarar bara för felet om det är ursprungligt.

Vad är ett ursprungligt fel?

Ett ursprungligt fel är ett fel som fanns redan när du tog emot djuret. Du har rätt att klaga i 3 år från köpet.

Ett ursprungligt fel behöver inte visa sig direkt. Visar sig felet inom sex månader räknas det som ursprungligt om inte säljaren kan bevisa något annat. Säljaren ska åtgärda eller ersätta felet om det är ursprungligt.

Har felet visat sig senare än sex månader efter köpet? Då behöver du kunna bevisa att felet fanns redan när du tog emot djuret för att kräva att säljaren åtgärdar felet eller ger dig ersättning.

Vad kan du kräva av säljaren?

I första hand kan du kräva att säljaren åtgärdar felet. Det kan till exempel handla om att säljaren betalar för besök hos veterinären. Säljaren kan också ge dig ett nytt djur utan fel eller skador.

I andra hand kan du kräva att få ett avdrag på priset. Avdraget ska motsvara felet och djurets värdeminskning på grund av felet. Detta kan bli aktuellt om det till exempel inte går att åtgärda felet hos en veterinär.

Är felet allvarligt och av väsentlig betydelse för dig kan du kräva att få häva köpet. Då lämnar du tillbaka djuret och får pengarna tillbaka.

Ersättning för kostnader

Har du fått extra kostnader på grund av ett ursprungligt fel? Då kan du begära skadestånd från säljaren. Skadestånd betyder att du kräver ersättning för de faktiska kostnader du drabbats av på grund av felet. Det kan till exempel vara veterinärvård och kostnad för extra resor med djuret.

För dyrare djur, köpta efter 1 maj 2022, går det att avtala bort säljarens bevisbörda. Det innebär att du alltid behöver bevisa att felet på djuret fanns med från början, fast det kanske inte visar sig förens senare. För att det ska gå att lägga över ansvaret för bevisbördan på dig måste djuret kosta mer än 5 730 kronor (en tiondel av prisbasbeloppet år 2024).

Har du undersökt djuret?

Om du undersökt djuret före köpet kan du inte klaga på fel du borde upptäckt. Detsamma gäller om du blivit uppmanad av säljaren att göra en undersökning, men låtit bli.

Har säljaren lovat att du ska få till exempel stamtavla eller registreringsbevis? Då kan du kräva att du få det säljaren lovat.

En stamtavla eller ett registreringsbevis är en värdehandling. Du kan behöva dessa för att kunna försäkra ditt djur på rätt grund, och därmed få rätt ersättning om något skulle hända.

Vad kan du kräva av säljaren?

I första hand kan du kräva att säljaren ger dig handlingen.

I andra hand kan du kräva att få avdrag på priset. Avdraget ska motsvara den värdeminskning djuret får för att handlingen saknas.

Är den saknade handlingen en viktig del av köpet kan du kräva att få häva köpet. Då lämnar du tillbaka djuret och får pengarna tillbaka.

Kommer du och säljaren inte överens? Då kan du utan kostnad göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN kan pröva tvisten, men inte om det krävs veterinärkompetens.

Du behöver kunna bevisa det du påstår. Kan du själv inte kan bevisa att djuret är sjukt kan du låta en veterinär undersöka djuret först.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Konsumentverket

Granskad: 16 februari 2024