Hyresvärden kräver ersättning för slitage eller skador

Lyssna

Du som hyresgäst är skyldig att betala skadestånd till hyresvärden för onormalt slitage och skadegörelse i lägenheten.

Tänk på det här

  • Vad som anses som “normalt slitage” är en bedömningsfråga. Mindre repor i golvet är exempel på normalt slitage. Färgkladd på väggarna är inte det.

  • Hyresvärden kan kräva skadestånd för till exempel tapetsering eller målning. Då ska det göras åldersavdrag så du inte behöver betala för den standardförbättring som blir med helt nya tapeter eller färg.  

Vad gäller för slitage och skador?

Vad som räknas som ett normalt slitage måste alltid bedömas från fall till fall. Saker som man får ta hänsyn till i den bedömningen är bland annat hur länge du har bott i lägenheten samt omfattningen av skadorna.

Exempel på normalt slitage kan vara vissa hål eller märken i väggarna efter tavlor eller möbler, eller mindre repor i golvet.

Att det exempelvis är ritat på väggarna är inte normalt slitage och hyresvärden har i sådana situationer rätt kräva skadestånd för tapetsering eller målning. Då ska det göras åldersavdrag så du inte behöver betala för den standardförbättring som blir med helt nya tapeter eller färg.

Om hyresvärden exempelvis har en underhållsplan att byta tapeter vart tolfte år, och tapeterna eller färgen som det är ritat på, är fem år gamla så ska du ersätta sju tolftedelar av kostnaden, eftersom hyresvärden annars hade kunnat behålla samma tapeter i ytterligare sju år.

Om du får ett krav gällande slitage eller skadegörelse från hyresvärden som du tycker är felaktigt har du möjlighet att protestera mot det. Skriv till hyresvärden och förklara tydligt varför du anser att du inte är betalningsskyldig.

Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en kostnadsfri prövning av ärendet om du och hyresvärden inte kommer överens.

Läs mer på ARN:s webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 28 maj 2020