Hyresvärden kräver ersättning för slitage eller skador

Lyssna

Du som hyresgäst är skyldig att betala skadestånd till hyresvärden för onormalt slitage och skadegörelse i lägenheten.

Tänk på det här

  • Vad som anses som “normalt slitage” är en bedömningsfråga. Mindre repor i golvet är exempel på normalt slitage. Färgkladd på väggarna är inte det.

  • Hyresvärden kan kräva skadestånd för till exempel tapetsering eller målning. Då ska det göras åldersavdrag så du inte behöver betala för den standardförbättring som blir med helt nya tapeter eller färg.  

Vad gäller för slitage och skador?

Vad som räknas som ett normalt slitage måste alltid bedömas från fall till fall. Saker som man får ta hänsyn till i den bedömningen är bland annat hur länge du har bott i lägenheten samt omfattningen av skadorna.

Exempel på normalt slitage kan vara vissa hål eller märken i väggarna efter tavlor eller möbler, eller mindre repor i golvet.

Att det exempelvis är ritat på väggarna är inte normalt slitage och hyresvärden har i sådana situationer rätt kräva skadestånd för tapetsering eller målning. Då ska det göras åldersavdrag så du inte behöver betala för den standardförbättring som blir med helt nya tapeter eller färg.

Om hyresvärden exempelvis har en underhållsplan att byta tapeter vart tolfte år, och tapeterna eller färgen som det är ritat på, är fem år gamla så ska du ersätta sju tolftedelar av kostnaden, eftersom hyresvärden annars hade kunnat behålla samma tapeter i ytterligare sju år.

Om du får ett krav gällande slitage eller skadegörelse från hyresvärden som du tycker är felaktigt har du möjlighet att protestera mot det. Skriv till hyresvärden och förklara tydligt varför du anser att du inte är betalningsskyldig.

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 25 februari 2022