Ändring av pris eller villkor i telekomavtal

Lyssna

Ibland gör företaget prishöjningar eller andra ändringar i avtalet. Reglerna för att göra ändringar ser olika ut beroende på om du har ett avtal med bindningstid eller ett tillsvidareavtal.

Välj vad du vill läsa mer om

Företagets möjlighet att göra ändringar i avtalet beror på vilken typ av avtal du har. Det gäller även när företaget till exempel vill höja priset.

Avtal med bindningstid

Har du ett avtal med bindningstid, till exempel 12 månader, är både du och företaget bundna av det som står i avtalet under hela bindningstiden. Företaget får i regel inte ändra villkoren under bindningstiden.

Ett undantag är om operatören uppger ett giltigt skäl till ändringen, och det giltiga skälet står med i avtalsvillkoren. Om operatören ändrar villkoren utan att uppge ett giltigt skäl kan du ha rätt att avsluta avtalet omedelbart.

Tillsvidareavtal

Om du inte har någon bindningstid har du oftast ett tillsvidareavtal, det vill säga ett avtal där tjänsten löper på obestämd tid. Om du har ett tillsvidareavtal har företaget rätt att ändra villkor och pris, under förutsättning att företaget informerar dig minst en månad innan ändringen görs. I samband med information om de ändrade villkoren ska du också få information om din rätt att avsluta avtalet utan kostnad om du inte accepterar ändringen.

Läs mer om ändringar i villkoren på Telekområdgivarnas webbplats.

Det är bra att ha med följande uppgifter när du kontaktar företaget:

  • Ditt kundnummer och personnummer
  • Ett telefonnummer som du kan kontaktas på, din hemadress och mejladress
  • En tydlig och kortfattad beskrivning av problemet
  • Vad du kräver av operatören

Ta gärna skriftlig kontakt

Det är alltid bra att kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl. Om du använder ett webbformulär på företagets webbplats, tänk på att fota eller ta en skärmdump på formuläret så att du har bevis på din kontakt med företaget.

Om du chattar är det bra att spara chatten efteråt och om du ringer kan du spela in samtalet. Det är okej att spela in så länge du själv deltar i samtalet.

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri rådgivning till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiber utifrån gällande lagstiftning och praxis i Allmänna reklamationsnämnden.

Genom ett medlingsliknande förfarande kan Telekområdgivarna, efter en inledande reklamation, i de flesta fall hjälpa till i dialogen mellan dig och operatören för att försöka hitta en lösning. Telekområdgivarnas uppföranderegler går utöver gällande konsumentlagstiftning och kan därför vara viktiga för dig om du hamnar i en tvist med en operatör.

Kontakta oss på Telekområdgivarnas webbplats.

Källa: Telekområdgivarna

Granskad: 14 oktober 2020