Ändring av pris eller villkor i telekomavtal

Lyssna

Ibland gör företaget prishöjningar eller andra ändringar i avtalet. Reglerna för att göra ändringar ser olika ut beroende på om du har ett avtal med bindningstid eller ett tillsvidareavtal.

Välj vad du vill läsa mer om

Företagets möjlighet att göra ändringar i avtalet beror på vilken typ av avtal du har. Det gäller även när företaget till exempel vill höja priset.

Avtal med bindningstid

Har du ett avtal med bindningstid, till exempel 12 månader, är både du och företaget bundna av det som står i avtalet under hela bindningstiden. Företaget får i regel inte ändra villkoren under bindningstiden.

Ett undantag är om operatören uppger ett giltigt skäl till ändringen, och det giltiga skälet står med i avtalsvillkoren. Om operatören ändrar villkoren utan att uppge ett giltigt skäl kan du ha rätt att avsluta avtalet omedelbart.

Tillsvidareavtal

Om du inte har någon bindningstid har du oftast ett tillsvidareavtal (ett avtal där tjänsten löper på obestämd tid). Om du har ett tillsvidareavtal får företaget ändra villkor och pris, om de informerar dig minst en månad innan ändringen görs. I samband med den informationen ska du också få information om din rätt att avsluta avtalet utan kostnad om du inte accepterar ändringen.

Läs mer om ändringar i villkoren på Telekområdgivarnas webbplats

Det är bra att ha med följande uppgifter när du kontaktar företaget:

  • kundnummer och personnummer
  • telefonnummer, hemadress och mejladress
  • en tydlig och kortfattad beskrivning av problemet
  • vad du kräver av operatören.

Ta gärna skriftlig kontakt

Det är alltid bra att kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl. Om du använder ett formulär på företagets webbplats, tänk på att fota eller ta en skärmdump så du har bevis på din kontakt med företaget.

Om du chattar är det bra att spara chatten efteråt. Om du ringer kan du spela in samtalet. Det är okej att spela in så länge du själv deltar i samtalet.

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri rådgivning till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiber utifrån gällande lagstiftning och praxis i Allmänna reklamationsnämnden.

Genom ett medlingsliknande förfarande kan Telekområdgivarna, efter en inledande reklamation, i de flesta fall hjälpa till i dialogen mellan dig och operatören för att försöka hitta en lösning. Telekområdgivarnas uppföranderegler går utöver gällande konsumentlagstiftning och kan därför vara viktiga för dig om du hamnar i en tvist med en operatör.

Kontrollera vilka företag som är medlemmar hos Telekområdgivarna

Till kontaktuppgifterna på Telekområdgivarnas webbplats

Allmänna reklamationsnämnden

Har du en tvist med en operatör som inte är medlem hos Telekområdgivarna kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

När du gör din anmälan beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende:

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig inom 30 dagar.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Källa: Telekområdgivarna

Granskad: 15 februari 2022