Ändring av pris eller villkor i telekomavtal

Ibland gör företaget prishöjningar eller andra ändringar i avtalet för ditt abonnemang inom tv, internet eller mobil. Reglerna för att ändra ser olika ut beroende på om du har ett avtal med bindningstid eller ett tillsvidareavtal.

Tänk på det här

  • Avtal med bindningstid får i regel inte ändras under bindningstiden. Gör företaget det ändå, utan att uppge ett giltigt skäl, kan du ha rätt att avsluta avtalet omedelbart. 

  • I ett tillsvidareavtal får företaget ändra villkor och pris, om de informerar dig minst en månad innan ändringen görs. De ska då även informera dig om din rätt att avsluta avtalet utan kostnad. 

  • Vill du klaga på ändringen är det bra att göra det skriftligt. Skicka gärna ett mejl. 

Välj vad du vill läsa mer om

Företagets möjlighet att göra ändringar i avtalet beror på vilken typ av avtal du har. Det gäller även när företaget till exempel vill höja priset.

Avtal med bindningstid

Har du ett avtal med bindningstid, till exempel 12 månader, är både du och företaget bundna av det som står i avtalet under hela bindningstiden. Företaget får i regel inte ändra villkoren under bindningstiden.

Ett undantag är om operatören uppger ett giltigt skäl till ändringen, och det giltiga skälet står med i avtalsvillkoren.

Ändrar operatören villkoren utan att uppge ett giltigt skäl kan du ha rätt att avsluta avtalet omedelbart.

Tillsvidareavtal

Har du ingen bindningstid har du oftast ett tillsvidareavtal (ett avtal där tjänsten löper på obestämd tid). Om du har ett tillsvidareavtal får företaget ändra villkor och pris. Men bara om de informerar dig minst en månad innan de gör ändringen. Du ska också få information om din rätt att avsluta avtalet utan kostnad om du inte accepterar ändringen.

Om ändringar i villkoren på Telekområdgivarnas webbplats

Det är bra att kontakta företaget skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du bevisa att du klagat.

Använder du ett formulär på företagets webbplats kan du fota eller ta en skärmdump. Chattar du med företaget är det bra att spara chatten efteråt. Ringer du företaget kan du spela in samtalet. Det är okej så länge som du själv deltar i samtalet.

Ha med följande uppgifter när du kontaktar företaget:

  • kundnummer och personnummer
  • telefonnummer, hemadress och mejladress
  • en tydlig och kortfattad beskrivning av problemet
  • vad du kräver av operatören.

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri rådgivning till konsumenter om abonnemang för tv, telefoni, bredband och fiber utifrån gällande lagstiftning och praxis i Allmänna reklamationsnämnden.

Genom ett medlingsliknande förfarande kan Telekområdgivarna, efter en inledande reklamation, i vissa fall hjälpa till i dialogen mellan dig och operatörer som ingår i samarbetet för att försöka hitta en lösning.

Telekområdgivarna har uppföranderegler som kan vara viktiga för dig om du hamnar i en tvist med en operatör.

Telekområdgivarnas webbplats

Allmänna reklamationsnämnden

Kommer du och operatören inte överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

När du gör din anmälan beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig inom 30 dagar.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Fick du svar på din fråga?

Källa: Telekområdgivarna

Granskad: 3 februari 2023