Försenad leverans

Information om dina rättigheter när ett företag är i dröjsmål, det vill säga är försenat med att leverera varan eller utföra tjänsten du har köpt.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Innan du läser:

Handlar förseningen om att företaget ska åtgärda ett fel i en vara eller tjänst de har sålt till dig?

Då ska du istället läsa om att reklamera fel på vara eller tjänst

Välj vad du vill läsa mer om

Välj detta alternativ om du befinner dig i någon av följande situationer:

  • Varan har inte levererats till dig inom den tid som du och företaget kommit överens om.

  • Du och företaget har inte kommit överens om någon tid, men det har gått minst 30 dagar sedan köpet och varan har inte levererats.

  • Du har frågor om kostnader du fått på grund av förseningen.

Till information om sen leverans av vara

Välj det här alternativet om tjänsten du har köpt inte är klar i tid.

Informationen utgår från reglerna i konsumenttjänstlagen, som gäller för:

  • arbete på lösa saker (till exempel reparations- och servicearbeten)

  • arbete på mark, byggnader och andra fasta saker

  • förvaringstjänster (till exempel magasinering av möbler).

Till information om sen leverans av tjänst