Bruksanvisning

Lyssna

Du har rätt till de anvisningar du behöver när du köper en vara. Om varan saknar bruksanvisning kan du ha rätt att reklamera varan enligt konsumentköplagen.

Tänk på det här

  • Du har oftast rätt att få en bruksanvisning på svenska.

  • Säkerhetsinformation ska alltid vara på svenska.

  • Om anvisningarna du behöver är bristfälliga eller saknas är varan felaktig enligt konsumentköplagen.

Välj vad du vill läsa mer om

När du köper en vara ska du få med en bruksanvisning till varan i skriftlig form. Oftast har du rätt att få bruksanvisningen i pappersform, men ibland kan det vara tillräckligt att du får den i digital form.

Om du till exempel köper en dator kan bruksanvisningen förmodligen läsas i datorn och det kan därför vara okej att lämna den digitalt. Om det däremot behövs instruktioner för att starta datorn ska dessa finnas i eller på förpackningen.

Om du inte får en bruksanvisning eller om du får den i en form som du inte kan använda är varan felaktig enlig lagen. Då kan du reklamera varan, det vill säga klara på varan till företaget som du köpte varan av.

Läs mer om att klaga till företaget under rubriken "Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens" längre ner på den här sidan.

Bruksanvisningen ska innehålla den information du behöver att för att installera, montera, använda, förvara och sköta varan. Det slås fast i konsumentköplagen. Om bruksanvisningen inte innehåller det du behöver för att kunna använda varan är varan felaktig enligt lagen. Då kan du reklamera varan, det vill säga klaga på varan till företaget som du köpte varan av.

Läs mer om att klaga till företaget under rubriken "Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens" längre ner på den här sidan.

I de flesta fall kan du kräva att få en bruksanvisning på svenska. Men det kan också gå bra om bruksanvisningen i stället har allmänt kända och begripliga symboler.

Om du får en bruksanvisning på ett annat språk så att du inte förstår den är varan felaktig enligt lagen. Då kan du reklamera varan, det vill säga klaga på varan till företaget som du köpte varan av.

Läs mer om att klaga till företaget under rubriken "Anmäl till ARN om du och företaget inte kommer överens" längre ner på den här sidan.

När du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer. Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka 6 månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende
  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången
  • Summan som du och företaget är oense om är 500 kronor eller mer (olika värdegränser gäller för olika områden)
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Om du anmäler tidigare kommer din anmälan att avslås.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du har möjlighet att skicka in underlag som mejlkonversationer, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats Extern länk

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan dessutom behöva betala rättegångskostnader.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 20 maj 2020