Bruksanvisning och manual – vad gäller?

Du har rätt till de anvisningar du behöver när du köper en vara. Om varan saknar bruksanvisning kan du ha rätt att reklamera varan enligt konsumentköplagen.

Regler för bruksanvisning – tänk på det här

  • Du har oftast rätt att få en bruksanvisning/manual på svenska.

  • Säkerhetsinformation ska alltid vara på svenska.

  • Om anvisningarna du behöver är bristfälliga eller saknas är varan felaktig enligt konsumentköplagen.

Välj vad du vill läsa mer om

När du köper en vara ska du få med en bruksanvisning. Oftast har du rätt att få bruksanvisningen i pappersform, men ibland kan det vara tillräckligt att du får den i digital form.

Om du till exempel köper en dator kan bruksanvisningen förmodligen läsas i datorn och det kan därför vara okej att lämna den digitalt. Om det däremot behövs instruktioner för att starta datorn ska dessa finnas i eller på förpackningen.

Om du inte får en bruksanvisning eller om du får den i en form som du inte kan använda är varan felaktig enlig lagen. Då kan du reklamera varan, det vill säga klaga på varan till företaget som du köpte varan av.

Bruksanvisningen ska innehålla den information du behöver att för att installera, montera, använda, förvara och sköta varan. Det slås fast i konsumentköplagen. Om bruksanvisningen inte innehåller det du behöver för att kunna använda varan, är varan felaktig enligt lagen. Då kan du reklamera, det vill säga klaga på varan till företaget som du köpte den av.

När du handlar i Sverige får du ofta en bruksanvisning på svenska. Om du får en bruksanvisning på ett annat språk ska den innehålla begripliga symboler för att använda, montera och sköta om varan. Om du inte får en bruksanvisning på svenska och den heller inte innehåller begripliga bilder och symboler, ses varan som felaktig. Du har då rätt att reklamera varan, alltså klaga till företaget som du köpte varan av.

Får du en bruksanvisning som är felaktig, till exempel en bruksanvisning på engelska utan tydliga bilder och symboler, kan du reklamera varan.

Vänd dig till företaget som sålde varan till dig

Företaget ansvarar enligt lag för alla fel som fanns i varan när du köpte den. Det finns inga krav på hur du ska reklamera (klaga på felet), men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen. Då kan du bevisa att du har klagat och att du har gjort det i rätt tid. Du kan till exempel skicka ett mejl. Tänk på att spara mejlet som bevis.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

Det kostar inget att få ditt ärende prövat av ARN. En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol, men det är inte kostnadsfritt. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 17 april 2023