Bruksanvisning och manual – vad gäller?

Du har rätt till de anvisningar du behöver när du köper en vara. Om varan saknar bruksanvisning kan du ha rätt att reklamera varan enligt konsumentköplagen.

Regler för bruksanvisning – tänk på det här

  • Du har oftast rätt att få en bruksanvisning/manual på svenska.

  • Säkerhetsinformation ska alltid vara på svenska.

  • Om anvisningarna du behöver är bristfälliga eller saknas är varan felaktig enligt konsumentköplagen.

Välj vad du vill läsa mer om

När du köper en vara ska du få med en bruksanvisning. Du ska få information hur du använder och sköter varan du köpt

Anvisningen kan bestå av skriftlig och/eller bildmässig information. Den kan lämnas på förpackningen, på varan, ett medföljande papper eller på annat lämpligt sätt.

Köper du en streamingtjänst får du ofta anvisningen digitalt. Det kan till exempel ses som att informationen ges på lämpligt sätt eftersom du köpt en digitaltjänst.

Om du inte får en bruksanvisning

Om du inte får en bruksanvisning eller om du får den i en form som du inte kan använda är varan felaktig enlig lagen. Då kan du reklamera varan, det vill säga klaga på varan till företaget som du köpte varan av.

Bruksanvisningen ska innehålla den information du behöver att för att installera, montera, använda, förvara och sköta varan. Det står i konsumentköplagen.

Om bruksanvisningen inte innehåller det du behöver för att kunna använda eller sköta om varan, är den felaktig enligt lagen. Då kan du reklamera, det vill säga klaga på varan till företaget som du köpte den av.

När du köper en vara i Sverige eller av ett företag som riktar sig till dig som svensk konsument ska du normalt kunna kräva att anvisningen är på svenska eller att den består av allmänt kända eller begripliga symboler.

Får du en bruksanvisning som du inte kan förstå ses varan som felaktig. Du har då rätt att reklamera varan, alltså klaga till företaget som du köpte varan av.

Bruksanvisning på engelska

Köper du en vara som endast är avsedd för en begränsad kundkrets med speciella kunskaper, t.ex. avancerade elektroniska eller tekniska apparater, så är det okej med en bruksanvisning på engelska.

Har du inte fått en bruksanvisning till varan du köpt har du rätt att klaga, det vill säga reklamera. Detsamma gäller om bruksanvisningen inte går att förstå eller felaktig.

Vänd dig till företaget som sålde varan till dig

Det ör företaget som du köpt varan av som du ska klaga till. Det finns inga krav på hur du ska reklamera (klaga på felet). Det är bra att klaga skriftligen, till exempel via mejl, och spara kopia. Då kan du bevisa att du har klagat och när du gjort det.

Kommer du och företaget inte överens kan du göra en anmälan till myndigheten Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

ARN bedömer ditt ärende och lämnar en rekommendation om hur tvisten ska lösas. De flesta företag följer ARN:s rekommendationer.

En normal handläggningstid är cirka sex månader.

Krav för att ARN ska kunna pröva ditt ärende

  • Du anmäler inom ett år från det att du klagade till företaget första gången.
  • Summan som du och företaget är oense om är över ARN:s värdegräns (olika värdegränser gäller för olika områden).
  • Företaget har sagt helt eller delvis nej till dina krav, eller inte svarat dig.

Har du inte fått svar från företaget behöver det ha gått 30 dagar innan du kan anmäla till ARN. Anmäler du tidigare kommer ARN avslå din anmälan.

När du gör din anmälan till ARN beskriver du situationen och vad du kräver av företaget. Du kan skicka in underlag som mejl, bilder, avtal och andra bevis.

Gör en anmälan på ARN:s webbplats

Behöver du hjälp med din anmälan?

Ibland kan kommunens konsumentvägledare hjälpa dig att göra en anmälan till ARN.

Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta kommunal konsumentvägledning som kan hjälpa dig med ARN-anmälningar.

Pröva tvisten i domstol

Din tvist med företaget kan även prövas i domstol. Du behöver betala en ansökningsavgift och kan även behöva betala kostnader för rättegången.

Källa: Konsumentverket

Granskad: 10 mars 2024