Rättigheter vid försenat flyg

När flyget försenas kan du ha rätt till ersättning och hjälp från flygbolaget. Ta reda på hur stor ersättning du kan kräva och vad du kan göra om flygbolaget nekar till dina krav.

Samarbete:Denna sida är en del av Europeiska unionens konsumentprogram (2014-2020).

Ta reda på dina rättigheter och skicka krav till flygbolaget

1

När ditt flyg blir försenat eller inställt kan du ha rätt till både hjälp och ersättning från flygbolaget. Med vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn svarar du på frågor för att få veta vilka rättigheter du har, till exempel om och hur mycket ersättning du har rätt till. Flygkalkylatorn slussar dig även vidare till det aktuella flygbolagets webbplats, så du kan skicka in ditt krav via webbplatsen.

Gå till Flygkalkylatorn

Om du ska skicka krav till flygbolaget på egen hand

Kontakta flygbolaget för att ställa dina krav. Detta gäller även om du köpt resan av en resebyrå. Om du inte kan skicka in dina krav via flygbolagets webbplats kan du använda EU:s reklamationsblankett. Skicka blanketten via mejl eller brev till flygbolaget. Blanketten finns på svenska och på engelska. Använd den engelska blanketten om flygbolaget inte är svenskt eller om händelsen skedde i ett annat land än Sverige.

Blankett på svenska

Blankett på engelska

Spara en kopia av blanketten du skickar till flygbolaget. Vill du kräva ersättning för kostnader är det viktigt att du skickar med underlag som visar vilka kostnader det rör sig om, till exempel kvitton.

Har du inga kontaktuppgifter till flygbolaget kan du prova att titta i avtalsvillkoren på flygbolagets webbplats. Ibland finns kontaktuppgifter där.

Vänta på svar från flygbolaget

När du har skickat in din reklamation till flygbolaget behöver du vänta på svar. Det är vanligt att det tar några veckor, men har du väntat i mer än sex veckor utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.

  2

  Du kan alltid ta reda på dina rättigheter med hjälp av vårt verktyg Flygkalkylatorn (se steg 1). Här hittar du dina rättigheter sammanfattade i text, om du hellre vill läsa om vad du kan kräva av flygbolaget.

   Inom EU finns det särskilda regler för flyg, som kan ge dig rätt till hjälp när flyget är försenat eller inställt. Du kan även ha rätt till ersättning.

   I följande fall gäller EU:s regler:

   • när du flyger från en flygplats inom EU
   • när du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.

   Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz samt Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira och Kanarieöarna (men inte Färöarna) på samma sätt som för alla EU-länder.

    Fäll ihop

    Det finns två typer av ekonomisk ersättning som du kan ha rätt till när ditt flyg försenas. Den ena kallas för kompensation och den andra för skadestånd.

    Kompensation

    Du kan ha rätt till kompensation i form av ett schablonbelopp i euro om din flygresa omfattas av EU:s regler. Ersättningen varierar från 250 till 600 euro. Ersättningen räknas per person, om ni är flera i sällskapet har alltså samtliga rätt till schablonbeloppet.

    I följande fall gäller EU:s regler:

    • när du flyger från en flygplats inom EU
    • när du flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU
    • Reglerna gäller även för Norge, Island och Schweiz på samma sätt som för alla EU-länder
    Skadestånd

    Du kan ha rätt till ersättning för kostnader som du får på grund av det försenade flyget. Det kan till exempel handla om att du tvingades köpa mat på flygplatsen, missade en hotellnatt eller förlorade arbetsinkomst. Du kan ha rätt till skadestånd oavsett om din flygning omfattas av EU:s regler eller inte.

    Läs mer om kompensation och skadestånd

    Vilken typ av ersättning vill du läsa mer om?

     Fäll ihop

     Försenas ditt flyg med minst två timmar, och flygningen omfattas av EU-reglerna (läs mer om det i steget "Särskilda regler för försenat och inställt flyg inom EU"), ska flygbolaget erbjuda dig gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden. Flygbolaget ska även informera dig om vilka rättigheter du har som flygpassagerare.

     Rätt till återbetalning vid försening på mer än 5 timmar

     Avgår ditt flyg mer än 5 timmar försenat till slutdestinationen ska flygbolaget erbjuda dig återbetalning för den del av biljetten som du inte har kunnat utnyttjar. Om din resa inte längre har något syfte har du rätt att få tillbaka biljettkostnaden även för den del av resan som du redan har utnyttjat.

     Hur och när ska du få återbetalning?

     När du ska få en återbetalning är flygbolaget skyldigt att betala tillbaka dina biljettkostnader inom 7 dagar. Återbetalning ska ske kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt.

     När du accepterar en återbetalning kan du inte samtidigt begära att flygbolaget kostnadsfritt ska flyga dig vidare till ditt resmål.

     Rätt till gratis övernattning på hotell vid försening en eller flera nätter

     Om du försenas en eller flera nätter, eller om det blir nödvändigt med en längre vistelse på en annan plats än du planerat, är flygbolaget också skyldigt att betala övernattning på hotell för dig. Flygbolaget ska dessutom betala transporten mellan hotellet och flygplatsen.

      Fäll ihop

      Flygbolaget är inte skyldigt att betala ekonomisk ersättning i form av kompensation om det försenade eller inställda flyget beror på extraordinära omständigheter. Med extraordinära omständigheter menas händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas. Även om du inte har rätt till kompensation, kan du ha rätt att kräva ersättning om du till exempel tvingats köpa en egen flygbiljett hem eller köpa mat på flygplatsen.

      Omständigheter som kan vara extraordinära

      Det finns inte några situationer som alltid ses som extraordinära, det måste bedömas från fall till fall. Men det finns exempel på omständigheter som kan vara extraordinära:

      • politisk instabilitet
      • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga
      • säkerhetsrisker
      • oförutsedda brister i flygsäkerheten
      • när det pågår strejk som påverkar verksamheten för flygbolaget.

      Tekniska fel på flygplanet ses vanligtvis inte som extraordinära händelser.

      Omständigheterna och flygbolagets agerande spelar in

      Det är inte säkert att exemplen ovan ses som extraordinära händelser, allt beror på omständigheterna. Det är upp till flygbolaget att bevisa att det försenade eller inställda flyget berodde på en extraordinär omständighet. Flygbolaget måste även kunna bevisa att de gjort allt de kunnat för att undvika att flyget skulle bli försenat eller inställt.

       Fäll ihop

       Tycker du att flygbolaget bryter mot reglerna kan du tipsa Konsumentverket genom att göra en anmälan. Det kan till exempel handla om att:

       • flygbolaget inte har erbjudit dig återbetalning eller ombokning vid inställt flyg
       • du inte får din återbetalning i rätt tid
       • flygbolaget inte har informerat dig om dina rättigheter.

       Konsumentverket utreder eller avgör inte ditt enskilda fall, men anmälningar är viktiga för tillsynsarbetet. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna och kan agera mot dem som inte gör det.

       Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

       Vill du ha vägledning eller en bedömning av ditt personliga ärende?

       Läs under steget "Om du behöver vägledning" för att hitta information om vem du kan kontakta. Vill du veta hur du kan få en bedömning av ditt ärende kan du läs under "Så gör du för att få en bedömning av ditt ärende".

        Fäll ihop

        Om flygbolaget säger nej till dina krav

        3

        Det händer att flygbolag hänvisar till extraordinära omständigheter och därför inte betalar ut någon ersättning i form av kompensation och skadestånd. Med extraordinära omständigheter menas händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas även om alla rimliga åtgärder vidtas.

        Exempel på extraordinära omständigheter kan vara:

        • politisk instabilitet
        • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga
        • säkerhetsrisker
        • oförutsedda brister i flygsäkerheten
        • när det pågår strejk som ligger utanför flygbolagets verksamhet.

        Tekniska fel på flygplanet ses vanligtvis inte som extraordinära händelser.

        Vem avgör om det är extraordinära omständigheter?

        I första hand gör flygbolaget en egen bedömning av händelsen, och beslutar om de kommer betala ut ersättning eller inte. Håller du inte med om flygbolagets bedömning finns instanser du kan skicka ditt ärende till för att få en kostnadsfri och opartisk bedömning.

        Få en opartisk bedömning av ditt ärende

        Det finns inga situationer som alltid ses som extraordinära omständigheter. En bedömning görs från fall till fall. Flygbolaget måste kunna bevisa att de har gjort allt de kunnat för att undvika att flygningen skulle bli försenad eller inställd. Även om flygbolaget hänvisar till extraordinära omständigheter kan du få en opartisk bedömning.

        Läs vidare under steget "Så gör du för att få en bedömning av ditt ärende".

         4

         Välj det alternativ som stämmer bäst in på din situation. Är du osäker? Välj alternativet "Rest med svenskt flygbolag".

          Behöver du hjälp att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om dina krav är rimliga eller vill diskutera hur du kan gå vidare? Här får du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

          Hallå konsument

          Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

          Kontakta Hallå konsument

          Kommunens konsumentvägledning

          Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

          Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

           Fäll ihop

           Om du är bosatt i Sverige och flygbolaget är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få kostnadsfri rådgivning av ECC Sverige. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning genom medling.

           Så kontaktar du ECC Sverige

           För att få hjälp med ditt ärende behöver du ha gjort steg 1 på den här sidan, det vill säga först ha ställt krav till flygbolaget.

           Sedan behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som har hänt till ECC Sverige. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med ett systerkontor i ett annat land. Tänk på att behålla dina original och bara skicka kopior till oss.

           Skicka ditt ärende via e-post till: ecc@konsumentverket.se

           E-postmeddelandet ska innehålla:

           • dina kontaktuppgifter och flygbolagets namn
           • biljetter eller boardingkort
           • kopia på din reklamation och kraven du har ställt
           • kvitton
           • flygbolagets svar
           • PIR-rapport.

           När du skickat in ditt ärende får du oftast svar inom ett par veckor.

           ECC Sverige kan INTE:
           • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Arbetet bygger på att företaget är villigt att samarbeta med ECC-nätverket för att nå en lösning.
           • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket.
           • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan inlett ett rättsligt förfarande.
           • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare eller köp mellan privatpersoner.
           Har du frågor?

           ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Om du behöver hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller diskutera om och hur du kan gå vidare med ditt ärende kan du kontakta Hallå konsument.

           Kontakta Hallå konsument

           Fäll ihop

           Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om dina krav är rimliga eller vill diskutera hur du kan gå vidare. Här är förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

           Hallå konsument

           Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

           Kontakta Hallå konsument

           Kommunens konsumentvägledning

           Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

           Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

            Fäll ihop
            5

            Det finns flera olika instanser som kan pröva ditt ärende om flygbolaget säger nej till dina krav. Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vilken typ av ersättning du kräver och i vilket land problemet med flyget uppstod.

             I vilket land uppstod problemet med din flygresa?

             Källa: ECC SverigeKonsumentverket

             Granskad: 18 februari 2022

             Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.