Försenat flyg – din rätt till ersättning och hjälp

Lyssna
Lättläst

När flyget blivit försenat kan du ha rätt till ersättning och hjälp från flygbolaget. Ta reda på hur stor ersättning du kan kräva och vad du kan göra om flygbolaget nekar till dina krav.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Ta reda på dina rättigheter och skicka krav till flygbolaget

1

När ditt flyg blir försenat eller inställt kan du ha rätt till hjälp och ersättning från flygbolaget. Använd gärna vårt kostnadsfria verktyg Flygkalkylatorn. Där svarar du på frågor och får sedan veta vilka rättigheter du har, till exempel om och hur mycket ersättning du har rätt till.

Använd Flygkalkylatorn

Skicka krav till flygbolaget

Kontakta alltid flygbolaget för att ställa dina krav. Detta gäller även om du köpt resan av en resebyrå. Om din bokning innehåller flygningar med mer än ett flygbolag ska du vända dig till det bolag som ansvarade för den försenade eller inställda flygningen.

Vill du kräva ersättning för kostnader är det viktigt att du skickar med underlag som visar vilka kostnader det rör sig om, till exempel kvitton. Enligt huvudregeln ska du skicka in ditt krav inom två månader.

Har du inga kontaktuppgifter till flygbolaget kan du leta i avtalsvillkoren på flygbolagets webbplats. Ibland finns kontaktuppgifter där.

Vänta på svar från flygbolaget

När du har skickat in din reklamation till flygbolaget behöver du vänta på svar. Det är vanligt att det tar några veckor, men har du väntat i mer än sex veckor utan att få svar kan du gå vidare med ditt ärende.

  2

  Du kan ta hjälp av vårt verktyg Flygkalkylatorn för att ta reda på vilka rättigheter du har. Men här hittar du mer utförlig information om dina rättigheter.

   Inom EU finns det särskilda regler för flyg, som kan ge dig rätt till hjälp när flyget är försenat eller inställt. Du kan även ha rätt till ersättning.

   EU:s regler gäller när du:

   • flyger från en flygplats inom EU
   • flyger från en flygplats utanför EU till en flygplats inom EU med ett flygbolag som är registrerat i EU.

   Reglerna gäller även för Norge, Island, Schweiz, Franska Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira och Kanarieöarna (men inte Färöarna) på samma sätt som för alla EU-länder.

    Fäll ihop

    När flygbolaget har skäl att anta att din avgångstid kommer försenas med minst 2 timmar ska flygbolaget erbjuda dig gratis mat och dryck i skälig proportion till väntetiden och längden på flygningen. Flygbolaget ska även informera dig om vilka rättigheter du har som flygpassagerare. Om flygbolaget inte erbjuder mat och dryck kan du begära ersättning för sådana utlägg som varit nödvändiga, lämpliga och rimliga.

    Rätt till gratis övernattning på hotell vid försening en eller flera nätter

    Om du försenas en eller flera nätter är flygbolaget också skyldigt att ordna övernattning på hotell. Flygbolaget ska även betala transporten mellan hotellet och flygplatsen. Om flygbolaget inte erbjuder kostnadsfri övernattning kan du begära ersättning för sådana utlägg som varit nödvändiga, lämpliga och rimliga.

    Rätt till återbetalning vid försening på mer än 5 timmar

    Försenas din avgångstid med mer än 5 timmar ska flygbolaget erbjuda dig återbetalning. Du ska få tillbaka biljettkostnaden för den del av flygresan du inte kunnat utnyttja.

    Har du hunnit utnyttja en del av flygresan men den inte längre har något syfte har du rätt att få tillbaka hela biljettkostnaden. Du har då också rätt att få en returresa till första avgångsorten snarast möjligt.

    Om du accepterar en återbetalning kan du inte samtidigt begära att flygbolaget kostnadsfritt ska flyga dig vidare till ditt resmål.

    Hur och när ska du få återbetalning?

    Flygbolag ska betala tillbaka biljettpriset inom 7 dagar. Återbetalning ska ske på samma sätt som du betalat för biljetten. Om du går med på det kan återbetalning ske genom tillgodokvitton eller på annat sätt.

     Fäll ihop

     Du kan ha rätt till kompensation och skadestånd när ditt flyg blir försenat.

     • Kompensation handlar om att ersätta dig för tid du förlorat.
     • Skadestånd handlar om att ersätta dig för extra kostnader du får.

     Välj vilken typ av ersättning vill du läsa mer om:

      Fäll ihop

      Om flygbolaget säger nej till dina krav

      3

      Det händer att flygbolag hänvisar till extraordinära omständigheter och därför inte betalar ut någon kompensation. Extraordinära omständigheter är händelser som ligger utanför flygbolagets kontroll, och som flygbolaget inte kunnat undvika även om det vidtagit alla rimliga åtgärder.

      Exempel på extraordinära omständigheter kan vara:

      • politisk instabilitet
      • väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga
      • säkerhetsrisker
      • oförutsedda brister i flygsäkerheten
      • strejker som påverkar verksamheten för det flygbolag som ska utföra flygningen.

      Strejker bland flygbolagets egen personal ses vanligen inte som extraordinära händelser. Inte heller tekniska fel på flygplanet.

      Vem avgör om det är extraordinära omständigheter?

      Det finns inga situationer som alltid ses som extraordinära omständigheter. En bedömning görs från fall till fall. I första hand bedömer flygbolaget händelsen och beslutar om de kommer betala ut kompensation eller inte.

      Flygbolaget måste kunna bevisa att de har gjort allt de kunnat för att undvika att flygningen skulle bli försenad eller inställd.

      Läs vidare under steget "Så gör du för att få en bedömning av ditt ärende", om du inte håller med om flygbolagets bedömning.

       4

       Välj det alternativ som stämmer bäst in på din situation. Är du osäker? Välj alternativet "Rest med svenskt flygbolag".

        Behöver du hjälp att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om dina krav är rimliga eller vill diskutera hur du kan gå vidare? Här får du förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

        Hallå konsument

        Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

        Kontakta Hallå konsument

        Kommunens konsumentvägledning

        Många kommuner erbjuder konsumentvägledning. Dit kan du vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

        Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

         Fäll ihop

         Om du är bosatt i Sverige och flygbolaget är registrerat i ett annat land inom EU, Norge, Island eller Storbritannien kan du få kostnadsfri rådgivning av ECC Sverige. ECC Sverige ingår i ett nätverk av konsumentkontor inom EU. I vissa fall kan ECC Sverige dela ärendet med ett systerkontor i ett annat land för att försöka nå en lösning genom medling.

         Så kontaktar du ECC Sverige

         För att få hjälp med ditt ärende behöver du ha gjort steg 1 på den här sidan, det vill säga först ha ställt krav till flygbolaget.

         Sedan behöver du skicka in en beskrivning av problemet och dokumentation som visar vad som har hänt till ECC Sverige. Dokumentation behövs om ditt ärende ska kunna delas med ett systerkontor i ett annat land. Tänk på att behålla dina original och bara skicka kopior till oss.

         Skicka ditt ärende via e-post till: ecc@konsumentverket.se

         E-postmeddelandet ska innehålla:

         • dina kontaktuppgifter och flygbolagets namn
         • biljetter eller boardingkort
         • kopia på din reklamation och kraven du har ställt
         • kvitton
         • flygbolagets svar
         • PIR-rapport.

         När du skickat in ditt ärende får du oftast svar inom ett par veckor.

         ECC Sverige kan INTE:
         • Tvinga ett företag att agera enligt lag. Arbetet bygger på att företaget är villigt att samarbeta med ECC-nätverket för att nå en lösning.
         • Medla i ett ärende om vi inte kan identifiera säljaren eller där säljaren vägrar samarbeta med ECC-nätverket.
         • Agera som juridiskt ombud eller hjälpa till när konsumenten redan inlett ett rättsligt förfarande.
         • Hjälpa till vid köp mellan näringsidkare eller köp mellan privatpersoner.
         Har du frågor?

         ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Om du behöver hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har eller diskutera om och hur du kan gå vidare med ditt ärende kan du kontakta Hallå konsument.

         Kontakta Hallå konsument

         Fäll ihop

         Behöver du hjälp med att reda ut vilka rättigheter du har? Du kanske är osäker på om dina krav är rimliga eller vill diskutera hur du kan gå vidare. Här är förslag på vart du kan vända dig för att komma i kontakt med någon som är kunnig inom konsumenträtt.

         Hallå konsument

         Hallå konsument är en nationell upplysningstjänst som ger kostnadsfri vägledning. Hos oss får du information om dina rättigheter och vilka alternativ du har för att komma vidare. Vi kan inte bedöma ditt enskilda ärende, lösa tvister eller kontakta företag åt dig.

         Kontakta Hallå konsument

         Kommunens konsumentvägledning

         Många kommuner erbjuder konsumentvägledning, dit du kan vända dig för kostnadsfri information och stöd. Vilken hjälp som erbjuds varierar från kommun till kommun.

         Skriv in din gatuadress eller stadsdel för att hitta konsumentvägledning i din kommun.

          Fäll ihop
          5

          Det finns flera olika instanser som kan pröva ditt ärende om flygbolaget säger nej till dina krav. Vilken instans som ska pröva ditt ärende beror bland annat på vilken typ av ersättning du kräver och i vilket land problemet med flyget uppstod.

           I vilket land uppstod problemet med din flygresa?
           6

           Tycker du att flygbolaget bryter mot reglerna kan du tipsa Konsumentverket genom att göra en anmälan. Det kan till exempel handla om att:

           • flygbolaget inte har erbjudit dig återbetalning eller ombokning vid inställt flyg
           • du inte får din återbetalning i rätt tid
           • flygbolaget inte har informerat dig om dina rättigheter.

           Konsumentverket utreder eller avgör inte ditt enskilda fall, men anmälningar är viktiga för tillsynsarbetet. Konsumentverket kontrollerar att företagen följer reglerna och kan agera mot dem som inte gör det.

           Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

            Fick du svar på din fråga?

            Källa: ECC SverigeKonsumentverket

            Granskad: 7 mars 2023

            Denna webbplats är en del av Europeiska Unionens Konsumentprogram (2014:2020). ECC Sverige är en del av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument och delfinansieras av europeiska unionen.