Mobiltelefoni

Tänk igenom hur du använder din mobil innan du väljer abonnemang. Det kan löna sig eftersom operatörerna har olika priser för olika tjänster.

Med en del abonnemang betalar du för det du ringer och surfar för under en månad. I andra abonnemang ingår en viss tid för samtal och datatrafik och då betalar du en fast kostnad, det vill säga att priset är samma varje månad.

Observera dock att vissa typer av samtal och sms, exempelvis utlandssamtal eller betalteletjänster, kan kosta extra utöver den fasta kostnaden. 

Olika operatörer erbjuder olika abonnemang till olika priser. Det är viktigt att du förstår skillnaderna mellan abonnemangen för att avgöra vilket alternativ som är bäst för dig.

För att du ska kunna veta vilket abonnemang som är bäst för dig – tänk på följande:

Dina ring- och surfvanor

Hur mycket ringer du? Hur mycket sms:ar du och hur mycket surfar du?

Ta hjälp av vår tabell för att välja datamängd

Kostnader

Ta reda på vad abonnemanget kommer att kosta dig varje månad. Kolla vad tillkommande kostnader för datatrafik utöver den mängd som ingår i abonnemanget kostar.

Om du köper en mobiltelefon med abonnemang ska du titta efter den minsta totala kostnaden (ibland kallad MTK). Med den kan du jämföra den totala fasta månadsavgiften för telefonen, abonnemanget och eventuella engångskostnader under bindningstiden.

Avtalsvillkor

Ta reda på avtalets bindningstid och uppsägningstid och om det kostar något (utöver resterande bindningstid) att säga upp avtalet under bindningstiden. Om du ingår ett avtal med bindningstid är du i regel betalningsskyldig för den fasta kostnaden under hela denna period och en uppsägning av avtalet får verkan först när bindningstiden är slut.

Om det ingår en mobil i köpet, kolla om den är låst till operatören och i så fall hur länge. För avtal tecknade efter 1 maj 2014 är operatören skyldig att kostnadsfritt låsa upp din telefon efter bindningstidens slut. Bindningstiden får vara max 24 månader och uppsägningstiden får inte vara längre än en månad. Operatören måste även kunna erbjuda ett abonnemang med max 12 månaders bindningstid. Om du har en uppsägningstid på en månad ska du säga upp avtalet minst en månad innan bindningstiden går ut om du vill att avtalet ska upphöra samtidigt som bindningstiden går ut, annars övergår avtalet till ett löpande avtal med en månads uppsägningstid.

Samtycke

När du använder din mobil kan operatören få uppgifter om exempelvis hur mycket du surfar, vem du ringer till och när, vilka hemsidor du besöker eller var du befinner dig. För att få behandla vissa uppgifter om dig som abonnent behöver operatörerna först inhämta samtycke från dig.

Läs mer på Post- och telestyrelsens webbplats om hur samtycke ska inhämtas och vilken information som ska lämnas till dig som abonnent

Tips om vad du kan tänka på Telekområdgivarnas webbplats