Betalteletjänster

Lyssna

Har du fått en kostnad på din mobilfaktura för en tjänst som du inte känner igen? Då är det troligen en betalteletjänst. Här kan du läsa mer om vad det är och hur du kan stoppa tjänsten.

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns en stor mängd betalteletjänster av olika slag. Några exempel på vanliga betalteletjänster är att rösta i tv-program via telefonsamtal eller sms, att köpa en bussbiljett via sms eller nöjestjänster för mobilen såsom spel eller ringsignaler. Sådana tjänster kan beställas på flera sätt.

En betalteletjänst är en tjänst som debiteras via telefonräkningen från operatören, men som utförs av ett annat företag. Finns det en debitering för förmedlade tjänster på fakturan från teleoperatören innebär det troligen att någon som använder telefonen beställt en eller flera betalteletjänster.

Läs mer om betalteletjänster på Telekområdgivarnas webbplats

Vad är inte en betalteletjänst?

Applikationer, appar, eller köp inuti appar (så kallade ”in-app-köp”), som betalas med konto- eller kreditkort är inte betalteletjänster.

En betalteletjänst tecknas vanligen genom att du skickar ett sms till ett så kallat kortnummer för betaltjänster, dessa kortnummer har fem siffror och börjar på siffran 72 (72xxx).

Skickar du ett sms till ett sådant nummer kan det resultera i en prenumeration. Det är vanligt att dessa tjänster debiteras till exempel vecko- eller månadsvis. Kontrollera villkoren för prenumerationen för att se vad som gäller.

En prenumerationstjänst avslutas genom att du skickar ett sms med ordet STOPP till det kortnummer som tjänsten använder. Exempelvis 72123. Kortnumren är femsiffriga och börjar alltid med 72xxx.

Om du har försökt att stoppa en prenumerationstjänst utan att lyckas kan du göra en anmälan till Telekområdgivarna.

Läs mer och gör en anmälan på Telekområdgivarnas webbplats

Alla operatörer är skyldiga att erbjuda sina abonnenter kostnadsfria spärrar mot betalteletjänster. För att lägga in en spärr på ditt abonnemang kontaktar du din operatör.

När det gäller när minderårigas användning av betalteletjänster är rättsläget inte helt klart.

Enligt föräldrabalken kan barn som är under 18 år inte ingå giltiga avtal utan vårdnadshavarens tillstånd. Det betyder att barn inte får köpa saker utan att vårdnadshavaren har godkänt det. Har du som ägare av abonnemanget däremot gjort det möjligt för barnet att teckna en betalteletjänst, kan det ses som ett godkännande och du kan vara betalningsskyldig.

Hur har ARN tidigare gjort bedömningen?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har tidigare gjort bedömningen att företag som ingått avtal med minderåriga, i strid med föräldrabalkens regler, bör återbetala de kostnader som debiterats.

Det har även funnits avgöranden hos ARN där ägaren av abonnemanget ansetts vara betalningsskyldig. I det fallet hade ägaren gett barnet möjlighet att använda abonnemanget och hen kunde även teckna en prenumerationstjänst. ARN hänvisade till de avtalsvillkor som gällde för abonnemanget, i vilka det angetts att abonnenten måste betala alla avgifter för tjänster som påförts abonnentens konto, oavsett om tjänsterna har använts av abonnenten själv eller någon annan.

Detta innebär att omständigheterna i det enskilda fallet är viktiga för utgången.

Kontakta företaget skriftligt

Får du en felaktig faktura gällande en betalteletjänst är det till det företag som ansvarar för den förmedlade tjänsten du ska kontakta. Om det gäller köp i ett spel är det normalt spelleverantören du ska vända dig till och gäller det köp i en app är det normalt tillverkaren av appen du ska vända dig till. Om du är osäker kan du börja med att klaga till det företag som kräver betalt av dig.

Tänk på att alltid klaga och ställa krav till företaget skriftligen, till exempel via mejl. På så sätt kan du bevisa efteråt att och när du klagade och ställde krav.

Anmäl till Telekområdgivarna om ni inte kommer överens

Om ditt minderåriga barn, eller någon annan minderårig person, använt ett telefonabonnemang som du ansvarar för och köpt betalteletjänster utan din tillåtelse kan du göra en anmälan till Telekområdgivarna.

Läs mer och gör en anmälan på Telekområdgivarnas webbplats

Får du en faktura med en kostnad för en betalteletjänst som du inte beställt kan du bestrida denna kostnad. Det är viktigt att du betalar abonnemanget som vanligt och endast bestrider den del som avser betalteletjänsten.

Kontaktinformation från operatören

På fakturan från operatören ska det, enligt regler som Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat om, finnas kontaktuppgifter till det företag som ansvarar för en förmedlad tjänst. Om det inte finns kontaktuppgifter kan du kontakta din operatör.

Läs reglerna på PTS webbplats

Du kan också hitta de flesta företag på Telekområdgivarnas webbplats

Kontakta företaget skriftligt

Får du en felaktig faktura gällande en betalteletjänst är det till det företag som ansvarar för den förmedlade tjänsten du ska kontakta. Om det gäller köp i ett spel är det normalt spelleverantören du ska vända dig till och gäller det köp i en app är det normalt tillverkaren av appen du ska vända dig till. Om du är osäker kan du börja med att klaga till det företag som kräver betalt av dig.

Tänk på att alltid klaga och ställa krav till företaget skriftligen, till exempel via mejl. På så sätt kan du bevisa efteråt att och när du klagade och ställde krav.

Läs mer om hur du bestrider en felaktig faktura

Läs mer om återbetalning av en betalteletjänst på Telekområdgivarnas webbplats

Om du har försökt att stoppa en prenumerationstjänst utan att lyckas, eller att företaget nekar till att ta bort kostnaden för en obeställd tjänst, kan du göra en anmälan till Telekområdgivarna.

Läs mer och gör en anmälan på Telekområdgivarnas webbplats

Fick du svar på din fråga?