Betalteletjänster

Har du fått en kostnad på din mobilfaktura för en tjänst du inte känner igen? Då är det troligen en betalteletjänst. Här kan du läsa mer om vad det är och hur du kan stoppa tjänsten.

Välj vad du vill läsa mer om

Det finns många olika betalteletjänster.

Några exempel på vanliga betalteletjänster:

  • Rösta i tv-program via telefonsamtal eller sms
  • Köpa en bussbiljett via sms
  • Nöjestjänster för mobilen såsom spel eller ringsignaler.

En betalteletjänst debiteras via telefonräkningen från operatören, men de utförs av ett annat företag.

Finns det en debitering för förmedlade tjänster på fakturan från teleoperatören innebär det troligen att någon som använder telefonen beställt en eller flera betalteletjänster.

Om betalteletjänster på Telekområdgivarnas webbplats

Vad är inte en betalteletjänst?

Applikationer, appar, eller köp inuti appar (så kallade ”in-app-köp”), som betalas med konto- eller kreditkort är inte betalteletjänster.

En betalteletjänst tecknas vanligen genom att du skickar ett sms till ett så kallat kortnummer för betaltjänster. Dessa kortnummer har fem siffror och börjar på siffran 72 (72xxx).

Skickar du ett sms till ett sådant nummer kan det resultera i en prenumeration. Det är vanligt att dessa tjänster debiteras till exempel vecko- eller månadsvis.

Kontrollera villkoren för prenumerationen för att se vad som gäller.

En prenumerationstjänst avslutas genom att du skickar ett sms med ordet STOPP till det kortnummer som tjänsten använder. Exempelvis 72123. Kortnumren är femsiffriga och börjar alltid med 72xxx.

Har du försökt avsluta en prenumerationstjänst utan att lyckas? Då kan du göra en anmälan till Telekområdgivarna.

Gör en anmälan på Telekområdgivarnas webbplats

Alla operatörer måste erbjuda sina abonnenter kostnadsfria spärrar mot betalteletjänster. Kontakta din operatör om du vill lägga in en spärr på ditt abonnemang.

När det gäller minderårigas användning av betalteletjänster är rättsläget inte helt klart.

Enligt föräldrabalken kan barn som är under 18 år inte ingå giltiga avtal utan vårdnadshavarens tillstånd. Det betyder att barn inte får köpa saker utan att vårdnadshavaren godkänt det. Men har du som ägare av abonnemanget gjort det möjligt för barnet att teckna en betalteletjänst, kan det ses som ett godkännande. Då kan du vara skyldig att betala.

Hur har ARN tidigare gjort bedömningen?

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har tidigare gjort bedömningen att företag som ingått avtal med minderåriga, i strid med föräldrabalkens regler, bör återbetala de kostnader som debiterats.

Det har även funnits avgöranden hos ARN där ägaren av abonnemanget ansetts vara betalningsskyldig. I det fallet hade ägaren gett barnet möjlighet att använda abonnemanget och hen kunde även teckna en prenumerationstjänst. ARN hänvisade till de avtalsvillkor som gällde för abonnemanget, i vilka det angetts att abonnenten måste betala alla avgifter för tjänster som påförts abonnentens konto, oavsett om tjänsterna har använts av abonnenten själv eller någon annan.

Detta innebär att omständigheterna i det enskilda fallet är viktiga för utgången.

Kontakta företaget skriftligt

Får du en felaktig faktura gällande en betalteletjänst ska du kontakta det företag som ansvarar för den förmedlade tjänsten. Gäller det köp i ett spel är det normalt spelleverantören du ska vända dig till. Gäller det köp i en app är det normalt tillverkaren av appen du ska vända dig till.

Är du osäker kan du börja med att klaga till det företag som kräver betalt av dig.

Klaga och ställ krav till företaget skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du bevisa att och när du klagade och ställde krav.

Anmäl till Telekområdgivarna om ni inte kommer överens

Har någon minderårig använt ett telefonabonnemang du ansvarar för och köpt betalteletjänster utan din tillåtelse? Kommer du och företaget inte överens? Då kan du göra en anmälan till Telekområdgivarna.

Läs mer och gör en anmälan på Telekområdgivarnas webbplats

Får du en faktura med en kostnad för en betalteletjänst du inte beställt kan du bestrida denna kostnad.

Det är viktigt att du betalar abonnemanget som vanligt och endast bestrider den del som avser betalteletjänsten.

Kontaktinformation från operatören

På fakturan från operatören ska det, enligt regler som Post- och telestyrelsen (PTS) beslutat om, finnas kontaktuppgifter till det företag som ansvarar för en förmedlad tjänst. Kontakta din operatör om det inte finns kontaktuppgifter.

Information om regler på Telekområdgivarnas webbplats

Du kan också hitta de flesta företag på Telekområdgivarnas webbplats

Kontakta företaget skriftligt

Får du en felaktig faktura gällande en betalteletjänst ska du kontakta det företag som ansvarar för den förmedlade tjänsten. Gäller det köp i ett spel är det normalt spelleverantören du ska vända dig till. Gäller det köp i en app är det normalt tillverkaren av appen du ska vända dig till.

Är du osäker kan du börja med att klaga till det företag som kräver betalt av dig.

Klaga till företaget skriftligen, till exempel via mejl. Då kan du bevisa efteråt att och när du klagade och ställde krav.

Hur du bestrider en felaktig faktura

Återbetalning av en betalteletjänst på Telekområdgivarnas webbplats

Har du försökt stoppa en prenumerationstjänst utan att lyckas? Eller nekar företaget till att ta bort kostnaden för en obeställd tjänst? Då kan du göra en anmälan till Telekområdgivarna.

Gör en anmälan på Telekområdgivarnas webbplats

Källa: TelekområdgivarnaKonsumentverket

Granskad: 3 juni 2024