Barn och avtal

När du handlar på internet ingår du ett avtal. För att få ingå ett avtal måste du ha fyllt 18 år. Om du är yngre måste en av dina föräldrar godkänna köpet för att avtalet ska gälla.

När du handlar på nätet kan det vara svårt för företag att kontrollera att du som köpare har åldern inne eller att köpet är godkänt av en förälder. Den som säljer varor och tjänster måste kunna visa att köpet har gjorts av en myndig person eller att föräldern har godkänt köpet. Detta kan till exempel kontrolleras genom att föräldern kontaktas per telefon, e-post eller liknande. 

Det finns undantag

Ungdomar som har fyllt 16 år får utan förälderns godkännande handla för pengar som de tjänat själva.

Kreditköp

Vid kreditköp räcker det inte med att föräldern godkänner köpet utan då krävs även samtycke från kommunens överförmyndare. Att handla mot faktura räknas som kredit.

Ungdomar med eget hushåll

Ungdomar som har flyttat hemifrån får ingå de avtal som behövs för den dagliga hushållningen, till exempel köpa livsmedel och ingå avtal om elabonnemang.

Till dig som är förälder

Om ditt barn ingår ett avtal med ett företag utan att ha frågat dig om lov gäller inte avtalet. Du har då rätt att få pengarna tillbaka. Varan som barnet har köpt ska återlämnas till säljaren.

Tänk på att barn med koder och bankkort lätt kan göra köp på nätet. Att ditt barn får låna mobilen gäller inte som godkännande. Men om du lämnat ut någon form av kod eller lösenord gäller det som godkännande för ett köp, under förutsättning att det är ett köp som ett barn i den åldern normalt antas få göra. Skydda därför dina koder och lösenord och låt inte ditt barn använda telefon, dator och surfplatta utan din kontroll.