Köp i appar och spel

Om du laddar ner ett spel eller en app, eller köper något i ett spel eller en app, har du oftast ingen ångerrätt utan är skyldig att betala för det du har laddat ner.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Tänk på det här

  • Ångerrätten gäller oftast inte när du laddar ner en app, ett spel eller gör ett köp i ett spel. 

  • Om du lånar ut din telefon till ditt barn som köper spel eller appar, kan du bli skyldig att betala.

  • Det är ofta möjligt att köpa saker i spel och appar som är gratis att ladda ner från början. 

Det här gäller för dig som konsument

För köp gjorda efter 1 maj 2022 gäller nya konsumentköplagen (2022:260). I den framgår att även digitala tjänster och digitalt innehåll omfattas.

Vad är digital tjänst och digitalt innehåll? 

En digital tjänst är en tjänst som gör det möjligt för dig att till exempel skapa, bearbeta eller lagra uppgifter i digital form.

Med digitalt innehåll avses något som du har tillgång till i digital form. Det kan till exempel röra sig om datorprogram, appar, spel eller musik. Det kan även vara ordbehandling, molnlagring och webbaserad e-post.

Enstaka köp eller kontinuerlig tillgång

Ett avtal kan gälla både enstaka köp och en kontinuerlig tillgång av digitalt innehåll eller digital tjänst. Ett enstaka köp kan till exempel vara att du laddar ner en ljudbok, men om du istället får en länk till en ny e-bok varje månad är det en kontinuerlig tillgång.

Betala med dina personuppgifter

Konsumentköplagen gäller även för avtal där du betalar genom att lämna dina personuppgifter. Det kan till exempel vara när du godkänner att dina uppgifter kan användas av företaget i marknadsföringssyfte. Det krävs också att företaget ska tillhandahålla eller utveckla ett digitalt innehåll eller en digital tjänst till dig.

Krävs personuppgifterna för att företaget ska kunna tillhandahålla det digitala innehållet eller den digitala tjänsten, och de inte används för något annat, ses det inte som ett betalmedel.

Vid fel i appen eller spelet kan du kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva avtalet. För att företaget ska kunna neka åtgärden behöver de visa att åtgärden inte är möjlig eller att den inte kan göras utan oskälig kostnad för företaget.

Köp gjorda före 1 maj 2022

Fel som uppstår under de första sex månaderna ses automatiskt som fel företaget ska åtgärda. Det brukar kallas för att bevisbördan ligger hos företaget. Det räcker att du kan visa att det finns fel, du behöver inte kunna bevisa vad felet beror på. Företaget måste kunna visa att felet beror på dig eller att felet är normalt med tanke på varans skick för att slippa ansvar.

Köp gjorda efter 1 maj 2022

För köp som är gjorda efter 1 maj 2022 har företaget ansvaret och bevisbördan i ett år. Det räcker att du kan visa att det finns fel, du behöver inte kunna bevisa vad felet beror på. Företaget måste kunna visa att felet beror på dig eller att felet är normalt med tanke på varans skick för att slippa ansvar.

Undantag från företagets ansvar

Skulle felet bero på till exempel fel på din hårdvara eller programvara eller har inte företaget något ansvar för felet. För att kunna bedöma om det är din utrustning som har orsakat felet kan du behöva hjälpa företaget att göra en felsökning.

Företaget måste informera på ett tydligt sätt före avtalets ingående om dessa tekniska krav samt vad konsekvenserna kan bli om du inte samarbetar.

Är det något fel på appen eller spelet vänder du dig till företaget som du köpte det av med din reklamation. De ansvarar för alla fel som fanns i varan när du köpte den.

Det finns inga krav på hur du ska reklamera (klaga på felet), men vi rekommenderar att du kontaktar företaget skriftligen. Då kan du bevisa att du har klagat och att du har gjort det i rätt tid. Du kan till exempel skicka ett mejl. Tänk på att spara mejlet som bevis. Om företaget endast har ett kontaktformulär behöver du ta en skärmbild eller fotografera det du skriver, som bevis på att du har reklamerat.

När du kontaktar företaget är det bra om du tar med följande uppgifter:

  • Vad du har köpt och när du gjorde köpet
  • En beskrivning av felet
  • Bilder eller annat underlag som tydligt visar felet
  • Vilken åtgärd du önskar av företaget

När du handlar på nätet eller via telefon har du oftast ångerrätt i 14 dagar. Ångerrätten gäller dock inte för spel och appar. Men för att din ångerrätt ska försvinna måste du aktivt ha gått med på att du inte har någon ångerrätt, och det ska framgå i avtalet eller bekräftelsen. Gör det inte det kan du fortfarande ha ångerrätt.

Vissa företag erbjuder ångerrätt fast det inte är reglerat i lag. Men då är det företagets villkor som gäller. Därför bör du alltid läsa avtalsvillkoren noggrant.

Om du har köpt ett spel och byter mot reglerna kan företaget ha rätt att stänga av dig från spelet, utan att du kan kräva att få tillbaka några pengar. Det ska i så fall också framgå av villkoren att de har rätt att göra så. När du har blivit avstängd ska du också få information om varför du har blivit avstängd.

Om du har fått en räkning för ett köp som du inte har gjort, kan du bestrida räkningen, det vill säga protestera mot den. Du är inte skyldig att betala för något du inte har köpt.

Huvudregeln är att du ska vända dig till din avtalspart om du har fått en felaktig räkning. Om det gäller köp i ett spel är det normalt spelleverantören som är din avtalspart som du ska vända dig till. Gäller det köp i en app är det normalt tillverkaren av appen du ska vända dig till.

Om du är osäker kan du börja med att klaga till det företag som kräver betalt av dig.

Läs mer om hur du bestrider en räkning

I regel kan barn som är under 18 år inte ingå giltiga avtal utan vårdnadshavarens tillstånd. Det betyder att barn inte får köpa saker utan att vårdnadshavaren har godkänt det.

Har ditt barn köpt något i spel eller appar som du inte har godkänt, kan du hävda att avtalet är ogiltigt. För att företaget ska kunna kräva betalning av dig behöver de visa att det finns ett godkännande från dig. Kan de inte det är du inte skyldig att betala någonting. Tänk på att kontakta företaget skriftligen, gärna via mejl.

Har du fått en faktura för ett köp som du anser att du inte ska behöva betala finns möjligheten att bestrida fakturan.

Här kan du få hjälp med hur du kan bestrida

Vad räknas som ett godkännande?

Att ditt barn har fått låna din surfplatta, telefon eller spelkonsol behöver normalt sett inte betyda att du har lämnat något godkännande.

Men har du däremot gett barnet tillgång till ett betalmedel, till exempel lämnat ut koder, lösenord eller registrerat dina kortuppgifter i telefonen som du lånat ut, kan det ses som att du har godkänt köpet. Det kan jämföras med att du ger barnet kontanter som barnet får handla för i en vanlig butik.

För att det ska ses som att du har godkänt köpet krävs det också att varan eller tjänsten är något som ett barn i samma ålder normalt sett kan ha tillåtelse att köpa. Hur mycket varje enskilt köp har kostat kan därför också spela roll i bedömningen av om köpet är giltigt eller inte.

Om ditt barn har tagit ditt betalkort och själv genomfört köpet utan att du har vetat om det, ses det inte som att du har godkänt köpet.

  • Använd lösenord. Det går att ställa in att det ska krävas lösenord för att köpa appar och för att göra köp inuti appar. Observera att det ibland går att göra flera köp inom en viss tid efter det att du har skrivit in lösenordet.

  • Kontrollera om det är möjligt att göra så kallade in app-köp i de appar som ditt barn använder. Om det är möjligt betyder det alltså att det går att köpa saker inuti appen, vilket kan medföra kostnader.

  • I vissa spel går det att göra två användarkonton, ett för dig som förälder och ett för barnet.

Har du blivit debiterad via din teleoperatör för en tjänst som du inte känner igen? Eller upplever du problem med att stoppa en prenumerationstjänst på mobilen?

Telekområdgivarna ger opartisk och kostnadsfri rådgivning om så kallade betalteletjänster. Om du har frågor eller problem som rör betalteletjänster kan du vända dig direkt till Telekområdgivarna.

Betalteletjänster på Telekområdgivarnas webbplats

Källa: Konsument EuropaKonsumentverket

Granskad: 8 februari 2022

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.