Anlita mäklare

När du anlitar en fastighetsmäklare för att sälja din bostad bör du ta ställning till vad mäklaren ska hjälpa dig med. Du kanske vill göra någon del av arbetet själv.

När det är dags att anlita en mäklare är det bra om du kontaktar flera mäklare. Då kan du få olika förslag på erbjudanden om förmedling. Vill du att mäklarens uppdrag ska omfatta hela förmedlingen, det vill säga från annonsering till dess att köparen tillträder? Eller behöver du bara hjälp med vissa moment i förmedlingen, för att du vill göra delar av arbetet själv? Var uppmärksam så att du och mäklaren är överens om uppdraget. Då kan förmedlingen flyta på och leda till en försäljning som du blir nöjd med.

Är mäklaren registrerad?

En viktig del när du ska anlita en mäklare är att kontrollera att mäklaren är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen.

Via funktionen "sök mäklare" på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats kan du kontrollera att en person är en registrerad fastighetsmäklare. För ytterligare information om en mäklare kan du kontakta inspektionen.

Det är ett brott att förmedla fastigheter och bostadsrätter utan att vara registrerad fastighetsmäklare.

Sök mäklare på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Uppdragsavtalet

Läs igenom uppdragsavtalet och ta ställning till om du accepterar mäklarens förslag. Var extra uppmärksam på:

  • provision, ersättningskrav och betalningsvillkor
  • mäklarens ensamrättstid, som inte får vara längre än tre månader
  • villkoren för uppsägning av uppdraget.

Mer om uppdragsavtal på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Mäklarens rådgivningsskyldighet

I samband med förmedlingen ska mäklaren ge dig de råd och upplysningar som du behöver för försäljningen. Du ska också bli uppmanad att ge köparen korrekta uppgifter om bostaden. Mäklaren ska vara tydlig med att det endast är skriftliga avtal som är bindande när du säljer en fastighet eller en bostadsrätt.
Mer om rådgivnings- och upplysningsskyldigheten på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Mäklarens provision

Du och mäklaren kan komma överens i uppdragsavtalet om att mäklaren har ensamrätt under högst tre månader. Det betyder att mäklaren normalt har rätt till provision om du säljer bostaden under ensamrättstiden.

Efter ensamrättstiden kan mäklaren ha rätt till provision om bostaden säljs till någon som har kommit i kontakt med dig genom mäklarens förmedling (anvisningskravet). Det ska också finnas ett orsakssamband mellan mäklarens arbete och bostadsaffären. Mäklaren kan ha rätt till provision även om uppdragsavtalet har sagts upp av dig eller av mäklaren själv.

Mer om provision och annan ersättning på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Är du missnöjd med mäklaren?

Om mäklaren inte har uppfyllt sina skyldigheter och du har förlorat ekonomiskt på det, kan mäklaren ha ett ansvar för att ersätta dig. Du kan då vända dig till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN). Det är en branschnämnd som främst prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Tvisten kan gälla ett krav på skadestånd eller nedsättning av provisionen.

Läs mer på Fastighetsmarknadens reklamationsnämnds webbplats

Om du tycker att mäklaren har gjort något fel kan du anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen som har tillsyn över mäklare.
Mer om anmälningar och handläggning på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Hjälpte artikeln dig?