Tips inför att du anlitar mäklare

Om du ska anlita mäklare behöver du först tänka över vad det är du vill få hjälp med när du ska sälja din bostad. Det är viktigt att du är tydlig med vilka krav och önskemål du har när du anlitar en mäklare.

Fundera över om du vill att mäklaren ska ta hand om hela försäljningen, det vill säga från annonsering till dess att den nya köparen tillträder. Eller, vill du bara ha hjälp med vissa delar för att du tänker göra en del själv? Prata med flera mäklare för att få en bild av hur de tänker lägga upp din försäljning. Personkemin är väldigt viktig för att försäljningen ska flyta på.

Kontrollera mäklaren

Innan du anlitar mäklaren bör du kontrollera att mäklaren är registrerad hos Fastighetsmäklarinspektionen. Det är olagligt att förmedla bostäder utan att vara registrerad hos inspektionen. På myndighetens webbplats kan du söka i fastighetsmäklarregistret för att se om mäklaren du tänkt anlita finns registrerad där. Om inte mäklaren finns med i registret  kan du ta kontakt med inspektionens kansli. Där kan du också få veta om mäklaren har fått någon disciplinär påföljd.

Uppdragsavtalet

Läs igenom uppdragsavtalet och ta ställning till om du accepterar mäklarens förslag. Var extra uppmärksam på:

  • provision, ersättningskrav och betalningsvillkor
  • mäklarens ensamrättstid, som inte får vara längre än tre månader
  • villkoren för uppsägning av uppdraget.

Mer om uppdragsavtal på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Mäklarens upplysningsplikt

Mäklaren ska ge dig som säljare de råd och upplysningar som du kan behöva i samband med din försäljning. Mäklaren ska också tala om för dig att du ska ge köparen korrekta uppgifter om bostaden du säljer, samt tala om för dig att bara skriftligt köpeavtal är bindande. Mäklarens upplysningsplikt omfattar allt som kan antas vara av betydelse när du säljer din bostad.

Mäklarens rätt till provision

Du och mäklaren kan komma överens i uppdragsavtalet om att mäklaren har ensamrätt under högst tre månader. Det betyder att mäklaren normalt har rätt till provision om du säljer bostaden under ensamrättstiden.

Efter ensamrättstiden kan mäklaren ha rätt till provision om bostaden säljs till någon som har kommit i kontakt med dig genom mäklarens förmedling (anvisningskravet). Det ska också finnas ett orsakssamband mellan mäklarens arbete och bostadsaffären. Mäklaren kan ha rätt till provision även om uppdragsavtalet har sagts upp av dig eller av mäklaren själv.

Rätt till budgivningslista

När uppdraget är slutfört har du rätt att få en budgivningslista. Listan innehåller namn på de personer som lagt bud, deras kontaktuppgifter, budgivningsbelopp, tidpunkt för buden och eventuella villkor för buden.

Mer om provision och annan ersättning på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Är du missnöjd med mäklaren?

Om mäklaren inte har uppfyllt sina skyldigheter och du har förlorat ekonomiskt på det, kan mäklaren ha ett ansvar för att ersätta dig. Du kan då vända dig till Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN). Det är en branschnämnd som främst prövar tvister mellan konsumenter och fastighetsmäklare. Tvisten kan gälla ett krav på skadestånd eller nedsättning av provisionen.

Läs mer på Fastighetsmarknadens reklamationsnämnds webbplats

Om du tycker att mäklaren har gjort något fel kan du anmäla det till Fastighetsmäklarinspektionen som har tillsyn över mäklare.
Mer om anmälningar och handläggning på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats

Saker att ta upp med mäklaren

  • Hur många visningar ska det vara? Hur går de till?
  • Hur vill du att budgivningen ska gå till och på vilket sätt ska man kunna lämna bud?
  • Vad är det för kostnader? Provision, andra ersättningar och betalningsvillkor?
  • Hur går marknadsföringen till? Annonsering? Fotografering?