Rea och nedsatt pris – vad gäller?

Ordet rea får bara användas i vissa fall. Priset på varan eller tjänsten måste till exempel vara väsentligt lägre än det normala priset. Och rean får bara pågå under en begränsad tid.

Kort om regler för rea

  • Rea får bara pågå under begränsad tid.

  • Priset måste vara väsentligt lägre än det ordinarie priset.

  • Anmäl till Konsumentverket om du tror att ett företag använder rea på fel sätt.

Välj vad du vill läsa mer om

Flera saker måste vara uppfyllda för att ett företag ska få säga att en vara eller en tjänst är på rea.

1. Ordinarie sortiment

Varan eller tjänsten måste finnas i företagets ordinarie sortiment. Ett företag får inte ta in en vara tillfälligt och säga att den säljs på rea. Varan eller tjänsten måste alltså även gå att köpa vid andra tillfällen än under reaperioden.

2. Begränsad tid

Rean måste ske under en begränsad tid. Det finns inget exakt mått på vad som räknas som begränsad tid. Men enligt tidigare bedömningar i domstol får inte en rea pågå mer än 2 månader per år.

3. Väsentligt lägre pris

För att få använda ord som rea, extrapris, nedsatt pris eller liknande måste priset vara väsentligt lägre än det ordinarie priset. Vad som är väsentligt lägre pris avgörs från fall till fall. Det kan variera beroende på vilken vara eller tjänst som säljs.

Företaget ska ange det lägsta priset som varan haft under de senaste 30 dagarna före rean startade eller priset sänktes.

Förbjudet när det gäller rea

Det finns saker som är förbjudna och där företag inte får säga att det är rea på det de säljer.

1. Höja priset innan rean

Det är inte tillåtet för ett företag att först höja priset på en vara eller tjänst och sen sänka priset och påstå att det är rea.

2. För få varor

Ett företag får inte locka med rea om det inte tror att det har så många varor så att det motsvarar efterfrågan.

Anger ett företag att de sänkt priset på en vara ska de även ange det tidigare priset. Det tidigare pris som ska anges är det lägsta pris som företaget haft på produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen.

Har priset istället sänkts gradvis under de 30 dagarna ska det pris som gällde före den första prissänkningen anges.

Har företaget sänkt priset på varor som lätt försämras eller kan bli för gamla behöver de inte ange tidigare pris.

Är det är något fel på en vara du köpt på rea har du rätt att reklamera den, alltså klaga på varan till företaget.

Rätten att reklamera finns i konsumentköplagen och gäller alltid. Det spelar ingen roll om du har köpt något till normalt pris eller på rea.

Reklamera en vara

Har du handlat på distans, till exempel på internet, har du normalt ångerrätt i 14 dagar.

Reglerna om ångerrätt finns i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. De gäller oavsett om du köpt något till normalt pris eller på rea.

Ångerrätt

Ibland kan företag bestämma att öppet köp och bytesrätt inte gäller för varor som är på rea. Det betyder att du inte kan få pengarna tillbaka eller byta en vara om du köpt den på rea.

När det gäller öppet köp och bytesrätt bestämmer företaget reglerna så det är tillåtet för företaget att ändra på reglerna för reavaror.

Se till att du ha koll på företagets regler för öppet köp och bytesrätt innan du köper något.

Öppet köp och bytesrätt

Tycker du att ett företag bryter mot reglerna i lagen? Då kan du tipsa oss på Konsumentverket genom att göra en anmälan.

Vi kontrollerar att företag följer reglerna i lagen. Anmälningar är ett viktigt underlag för vårt arbete. Men en anmälan gör inte att ditt enskilda fall bedöms eller avgörs.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats

Källa: Konsumentverket

Granskad: 21 mars 2024