ODR - Tvistlösning på nätet för gränsöverskridande köp

ODR – Online Dispute Resolution, betyder ”tvistlösning på nätet” och är en onlineplattform för konsumenter och företag. Plattformen drivs av EU-kommissionen.

Samarbete:Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen.

Information om ODR

Online Dispute Resolution (ODR) betyder ”tvistlösning på nätet” och är en plattform på nätet som drivs av EU-kommissionen. Genom plattformen kan konsumenter och företag själva försöka lösa ett klagomål eller komma överens om ett alternativt tvistlösningsorgan att skicka klagomålet till.

På plattformen finns listor över nationella tvistlösningsorgan som konsumenten själv kan anmäla klagomålet till utanför ODR-plattformen. Listan innehåller också kort information om vilka regler som gäller för de olika tvistlösningsorganen. Plattformen används för att hjälpa konsumenter att hitta rätt tvistlösningsorgan eller komma överens med företaget om vilket tvistlösningsorgan de ska använda.

Det finns många olika tvistlösningsnämnder inom EU och hur det ser ut varierar från land till land. I vissa länder finns det till exempel organ som bara gäller för vissa områden, till exempel finansiella tjänster eller byggtjänster.

Du som har handlat online från ett företag i ett annat EU-land, Norge, Island eller Liechtenstein och vill:

  • Hitta en lösning på ett problem genom att diskutera med företaget
  • Skicka ditt ärende till alternativ tvistlösning

Även e-handelsföretag inom ovanstående länder använder plattformen för att kommunicera med dig som konsument.

Gå till ODR-plattformen på EU-kommissionens webbplats

Det är kostnadsfritt att använda ODR. Däremot kan vissa tvistlösningsorgan ta ut en avgift, medan andra är kostnadsfria.

Du kan först testa att söka svar på din fråga i EU-kommissionens hjälpavsnitt om ODR.

Hjälp om ODR på EU-kommissionens webbplats

Nationella kontaktpunkter hjälper dig

Hittar du inte den information du söker i hjälpavsnittet kan du vända dig till din nationella kontaktpunkt. Både du som konsument och företagare kan få hjälp av kontaktpunkterna. Det finns en kontaktpunkt i varje EU-land samt i Norge, Island och Liechtenstein. Via länken ovan hittar du kontaktuppgifter till din nationella kontaktpunkt.

Kostnadsfritt att kontakta kontaktpunkterna

Det kostar inget att ta kontakt med kontaktpunkterna. Men om du och din motpart kommer överens om att skicka klagomålet till ett alternativt tvistlösningsorgan kan det finnas anmälningsavgifter för att få klagomålet prövat. Du hittar information om eventuella avgifter hos respektive tvistlösningsorgan.

Lista över tvistlösningsorgan inom EU på EU-kommissionens webbplats

Vad kan kontaktpunkterna hjälpa till med?

De nationella kontaktpunkterna kan:

  • Hjälpa till när klagomålet lämnas in och om lämpligt bistå med relevant dokumentation.
  • Lämna allmän information till parterna och de alternativa tvistlösningsorganen om gällande konsumenträttigheter i den medlemsstat där kontaktpunkten finns.
  • Lämna information om hur onlineplattformen för tvistlösning online fungerar.
  • Ge parterna förklaringar om de regler som tillämpas av de identifierade alternativa tvistlösningsorganen.
  • Informera den klagande parten om andra sätt att få rättelse om en tvist inte kan lösas genom onlineplattformen.

Nationell kontaktpunkt i Sverige

Den nationella kontaktpunkten i Sverige drivs av Konsument Europa, en del av svenska Konsumentverket.

Mejladress: odr@konsumentverket.se
Brev: Nationell kontaktpunkt - Sverige, Konsument Europa, Box 48, 651 02 Karlstad, Sverige

Handläggningstider

Vi strävar efter att besvara din fråga inom tre arbetsdagar. Om vi behöver begära hjälp av vår tekniska support eller om din fråga kräver utredning kan det dock dröja något längre innan vi kan svara.

Språk

Du kan kontakta oss på svenska eller engelska. Om du behöver hjälp på ett annat officiellt språk inom EU kan du prova att kontakta den nationella kontaktpunkten i det land där språket är officiellt.

Källa: KonsumentverketKonsument Europa

Granskad: 21 mars 2024

Denna webbplats medfinansieras av Europeiska unionen. Konsument Europa är en del av Konsumentverket och medfinansieras av EU.